Näyttelyt

Tarja Wallius: HAPERA – FRAGILE 16.12.2022 – 15.1.2023

Tarja Wallius – 30 v taiteilijajuhlavuosi 2022-23:
HAPERA – FRAGILE

16.12.2022 – 15.1.2023
Galleria Ars Libera | Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17. Vapaa pääsy.

[English below]

Tervetuloa!

Lämpimästi tervetuloa näyttelyn avajaisiin torstaina 15.12.2022 klo 18-20.

Galleria Ars Libera on joulun ja vuodenvaihteen aikana suljettu
jouluna 24.-27.12.
uudenvuodenpäivänä 1.1.2023
loppiaisena 6.1.2023.
Muuten olemme auki normaalisti, tervetuloa!

Tarja Wallius juhlistaa 30 vuotista taiteilijataipalettaan Hapera – Fragile -näyttelyllä Galleria Ars Liberassa Kuopiossa. Näyttely kuvastaa elämän ja ympäristön haurautta. Teokset on
toteutettu rannoilta löytyneistä naruista ja muoviroskasta. Haperan materiaali on kerätty
pääasiassa järvien rannoilta Itä-Suomesta. Hapera on erilaisilla punontatekniikoilla
valmistettu levämetsä. Installaatiossa on käytetty myös ympäristöstä löytyneitä heijastimia
ja muuta pimeässä hohtavaa materiaalia. Pimeässä installaation ilme muuttuu. Teoksessa
Itämerenneito on käytetty Itämeren rannalta löytyneitä materiaaleja. Näyttely sisältää myös
äänimaiseman, jonka on suunnitellut ja toteuttanut Mikko Kaukonen.

”Uusi myrkkylevä voi näkyä merellä virvatulena. Levistä on tullut ennalta-arvaamattomia.
Ne ovat siirtyneet ekosysteemistä enemmänkin sattumasysteemiin ja maailmanlaajuisesti
levistä on tullut ympäristöongelma. Uusi myrkkylevä on löydetty Ahvenanmaan
vesiltä. Se kuuluu Itämerellä 2000-luvulla runsaasti esiintyneisiin panssarileviin.
Alexandrium ostenfeldii on bioluminoiva levä, joka saattaa synnyttää erikoisia virvatulia,
joista kansantarut kertovat monia jännittäviä tarinoita. Uusi levä erittää myös
hermomyrkkyä. Pohjaan kerääntyvistä levistä voidaan tutkia ilmaston lämpenemistä tai
miten vesistö on muuttunut aikojen saatossa.”
-Dosentti Tore Lindholm, Åbo akademi

BIO

”Taiteellisen työskentelyni lähtökohtana ovat ympäristöasiat: ilmastonmuutoksen
torjuminen, kierrättäminen, luonnon suojelu ja maailmanlaajuisen kulutuksen jatkuvan
kasvun kritisointi. Tärkeitä ovat myös sosiopoliittiset aiheet.
Työskentelyni on paikkasidonnaista ja heijastuksia todellisista, koskettavista tapahtumista
ja kohtaamisista, joihin olen liittänyt henkilökohtaisia kokemuksia. Näitä asioita suodatan
mm. ihmisten roolien ja tarinoiden kautta. Materiaaleina teoksissani käytän pelkästään
löydettyä ja kierrätettyä.”
-Tarja Wallius

Wallius on Kuopiossa asuva tekstiili- ja kuvataiteilija. Hän on työskennellyt
kolmekymmentä vuotta erilaisten taide- ja tekstiiliprojektien parissa sekä koti- että
ulkomailla. Vuosikymmenten aikana monet matkat ovat suuntautuneet Afrikkaan, ja myös
Australiaan ja Venäjälle. Pääasiallisina teostensa materiaaleina Tarja on käyttänyt
kierrätysmateriaaleja. Ympäristöasiat ovat aina olleet hänelle tärkeitä.
Teoksissaan Tarja käsittelee usein ihmisten välisiä suhteita ja naisena olemista.
Tarja Walliuksen teoksia on ollut lukuisten kotimaan näyttelyiden ohella kansainvälisissä
jurytetyissä näyttelyissä mm. Pohjois-Amerikassa, Belgiassa, Italiassa, Portugalissa,
Itävallassa, Ukrainassa ja Virossa. Hänen teoksiaan löytyy Suomen käsityömuseon,
Kuopion taidemuseon, Pohjois-Savon taidetoimikunnan, Savon Sanomien, Varkauden
Taitotalon ja Györin kaupungin kokoelmista.

Lisää tietoa: https://tarjawallius.fi/

Kuva: Yksityiskohta installaatiosta «HAPERA – FRAGILE», 2022. ©Tarja Wallius

//

Tarja Wallius – 30-year-anniversary as an artist 2022-23:
HAPERA – FRAGILE

16.12.2022 – 15.1.2023
Galleria Ars Libera | Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17. Free Entry.

Welcome!
You are warmly welcome to the exhibition opening on Thursday 15.12.2022 at 18-20.

Tarja Wallius is celebrating her 30-year-anniversary as an artist with Fragile Exhibition in
the Gallery Ars Libera in Kuopio. The exhibition is a reflection of the fragile environment
and the life. The art pieces are made of the ropes and plastic objects you’ll find on the
beaches. The material of Fragile installation is collected mostly from Eastern Finland. The
Fragile kelp forest is made by hand weaving. The installation also includes reflecting
materials. The image of the installation is changing in the dark. The material of the Baltic
Sea Mermaid is collected from the beaches of the Baltic Sea. The exhibition includes also
a soundscape which is created by Mikko Kaukonen.

BIO

”My artistic work is based on environmental issues, preventing climate change, recycling,
conservation and criticism of the increasing global consumering. Also socio-political issues
are important. My work is sitespecific and reflections of real events and encounters. These
things I filter through roles and narratives. I use only recycled materials and found objects
in my work.”
-Tarja Wallius

Wallius is living and working as a textile- and visual artist in Kuopio. She has been working
30 years in the field of different art and textile projects in Finland and abroad.
During the
years many of the trips have been oriented to Africa, also to Australia and Russia. She
uses mainly recycled and found objects in her work. The environmental issues have
always been important to her.
The art of Tarja Wallius has been exhibited in Finland and also in international juried
exhibitions in North America, Belgium, Italy, Portugal, Austria, Ukraine and Estonia. You
can also find her work in the collections of the Craft Museum Finland, Kuopio Art Museum,
the Art Promotion Centre Finland, North Savo, Savon Sanomat, Navitas – Varkaus and
City of Györ, Hungary.

More info: https://tarjawallius.fi/

Photo: Detail from the installation «HAPERA – FRAGILE», 2022. ©Tarja Wallius

Art Swap -tapahtuma / event (Ars Libera) 9.12.–10.12.2022

TERVETULOA
ART SWAP -tapahtumaan!

Paikka:
Galleria Ars Libera
Maaherrankatu 3, Kuopio
9.-10.12.2022
PE klo 16-19
LA klo 12-16

Ars Libera Kuopion Kuvataiteilijat ry:n ammattitaiteilijajäsenet myyvät jälleen monipuolista taidettaan!
Voit tarjota maksuksi perinteisten tyylien lisäksi vaihtokauppaa johonkin palveluun, tuotteeseen tai vaikka omaan taiteeseesi!

Tämä on hieno mahdollisuus kohdata taiteilijoitamme sekä muistaa taidehankinnalla ja -lahjalla itseä, perhettä, työkaveria ja ystävää jouluna!
Tunnelmallisesta taustamusiikista tapahtumassa vastaa Galleria Ars Liberan galleriatyöntekijämme, Samu Vesterinen.

TULE! OSTA! VAIHDA!
TAPAA TAITEILIJOITAMME!
Lisätiedot:
galleria.arslibera (at) gmail.com
Puh. 041 319 5291 (gallerian aukioloaikoina)

Linkki FB-tapahtumaan:  https://www.facebook.com/events/445448477764604/?ref=newsfeed

Mika Kiviniemi: Proposition / Ehdotus 18.11.–4.12.2022

Mika Kiviniemi: Proposition / Ehdotus

18.11.–4.12.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17. Vapaa pääsy.

[English below]

Tervetuloa!

Lämpimästi tervetuloa näyttelyn avajaisiin 17.11. klo 18-20

Näyttely on installaatio, joka koostuu digitaalisista still-kuvista, videoista, äänimaisemista ja esineistä.
Teos tarkastelee kehon ja tilan vuorovaikutuksen kokemusta. Lähtökohtana on ollut ajatus nähdä tilassa oleminen ja toimiminen eräänlaisena keskusteluna tilan ja kehon välillä. Tämän ajatuksen kautta syntyneet kuvien ja äänien yhdistelmät ovat esitysmäisiä, assosiatiivisia ja intuitiivisia ehdotuksia siitä, millaisia kommentteja tämä keskustelu voisi tuottaa. Teoksen materiaali on peräisin performatiivisista kokeiluista, joissa tutkin eri tilojen ja paikkojen tuottamia ideoita ja assosiaatioita. Pyrin kokeiluissani havainnoimaan miten tilan ominaisuudet ohjaavat käyttäytymistäni ja miten voin vaikuttaa omalla toiminnallani tilasta syntyvään kokemukseen.

Teos tutkii tiloja sekä visuaalisesti että auditiivisesti. Äänet ovat kuvatuissa tiloissa nauhoitettuja ääniä, joista osa toistetaan sellaisenaan ja osa muokattuina. Muokatut äänet toimivat eräänlaisina kommentteina kuva- ja videomateriaalille. Olen erityisen kiinnostunut tilojen ulkopuolelta tulevista perifeerisistä äänistä, kuten moottoritien melusta tai muista tilaan luontaisesti kuulumattomista äänilähteistä, jotka vaikuttavat tilan kokemukseen ja kiinnittävät sen jollain tavalla tilan ulkopuoliseen, toiseen paikkaan ja tapahtumaan.

Oulun Valistustalorahasto on tukenut teoksen valmistamista.

BIO.

Kiviniemi on Oulussa asuva esitys- ja mediataiteilija, joka on valmistunut kesällä 2022 Aalto Yliopiston Visual Cultures Curating and Contemporary Art -maisteriohjelmasta. Aiemmalta koulutukseltaan hän on Teatteri-Ilmaisun ohjaaja AMK. Kiviniemi on työskennellyt esittävän taiteen alalla vuodesta 2008 lähtien ja viime vuosien aikana toteuttanut monitaiteellisia installaatio- ja esitystaideteoksia sekä yksin että osana työryhmää.

Lisätietoja: https://www.mikakiviniemi.com/

 

Kuva: <<Proposition / Ehdotus>>, valokuva, 2022. ©Mika Kiviniemi

//

The exhibition is an installation that consists digital still images, videos, sound and objects.
The installation examines the experience of interaction between body and the space. As a basis for the work has been the idea to see ones being and acting in the space as a conversation between the space and the body. Outcomes emerged through these actions and musings are sort of associative and intuitive propositions of what kind of comments this conversation could produce.
The material in the work consists still frames from filmed performative experiments in which I explore the ideas, associations, and kind of “suggestions” produced by different spaces. I try to observe how the attributes of space influence my behaviour and how can I effect the experience formed by the space with my own activities.

The work explores both visually and auditory. The sounds are recorded in the same spaces as the videos. Some of which are played as natural sounds are and some are modified. The modified sounds act as a kind of commentary for the image and video material. I am particularly interested in peripheral sounds coming from outside the spaces, such as highway noise or other sources of sound that are not naturally part of the space, that affect the experience of the space and fix it in some way to another place and event.

Oulun Valistustalo – fund has supported the production of the piece.

BIO.

Kiviniemi is a performance and media artist living in Oulu. He graduated from Aalto University’s Visual Cultures Curating and Contemporary Art master’s program in the summer of 2022. His previous education is Drama instructor director AMK. Kiviniemi has been working in the field of performing arts since 2008 and in recent years has made multi-art installation and performance art works both alone and as part of a work group.

More info: https://www.mikakiviniemi.com/

 

Picture: <<Proposition / Ehdotus>>, photograph, 2022. ©Mika Kiviniemi

Jussi Pirttioja: Valmistautuminen 21.10.–13.11.2022

Jussi Pirttioja: Valmistautuminen
 
 21.10.–13.11.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio
 

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

Avajaiset torstaina 20.10. klo 18-20. Tervetuloa!

Ilmainen sisäänpääsy.

”Maalaaminen on keinoni työstää sosiaalisen monitulkintaisuuden ja välittömän havainnon ristiriitaa. Kollektiivisen ja intiimin kokemusmaailman välistä repeytymää tilojen, tapahtumien, hahmojen, aikatasojen ja symbolisten järjestysten limittyessä toisiinsa syntyen joka hetki uudelleen erilaisina yhdistelminä. En pyri ratkaisemaan, enkä tulkitsemaan kokemusta, mutta myötäelämään sen kanssa.

Teknologiat mahdollistavat välittömien kokemusten uusintamisen toissijaisten havaintojen muodossa. Lopulta kyse on vain ihmisen ja luonnon keinotekoisen jakolinjan yhdessä luomista risteymistä, edellisen toteuttaessa impulssia tuottaa ja luoda järjestystä, ja jälkimmäisen tehdessä samaa, mutta näennäisen hajottavien, kaaottisten, orgaanisten, nahkeiden ja limaisten prosessien välityksellä. Luonnon päälle asetettu poliittinen ulottuvuus on mekanismi joka luo ja ylläpitää oman jatkuvuutensa edellytyksiä muokkaamalla tietoisten olentojen käytöstä ja haluja kielen teknologian avulla. Edellytysten murentuessa syntyy eri-asteisia mutaatioita ja romahduksia suunnaten energiavirtoja uudelleen. Sanallinen kommunikaatio itsessään merkitsee kokemuksen pilkkomista ja loputtoman epäilyn ylentämistä ihanteeksi. Estetiikka luo raa`alle kokemukselle merkityksen rajaamalla sitä kulttuurin ja sen sääntöjä mukailevan tai niitä vastustavan taiteilijan toimesta. Kuvan luominen on vapautumisyritys.”

Lisää tietoa: http://www.jussipirttioja.com/

Kiitokset työskentelyn tukemisesta: Taike, Visek ja Suomen taideyhdistys.

BIO.

Jussi Pirttioja (s.1988, asuu Lappeenrannassa) valmistui Saimaan ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi 2016, hän on opiskellut maalausta myös Pietarin Taideakatemiassa. Pirttiojan teoksia on on ollut useissa näyttelyissä 2012 alkaen. Teoksia on Valtion, Helia-säätiön ja Taidekeskus Salmelan kokoelmissa.

Kuva: <<Valmistautuminen>>, 150 x 100 cm, öljy kankaalle, 2022. © Jussi Pirttioja