Kholod Hawash & Saddam Jumaily: Äitini nimi – My Mother’s Name | 11.9.–4.10.2020

Kholod Hawash & Saddam Jumaily: Äitini nimi – My Mother’s Name
11.9.–4.10.2020
Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avajaiset: torstaina 10.9.2020, klo 18–20. Tervetuloa, välkommen!
/ Opening: Thursday 10.9.2020, at 18–20. Welcome!

Irakilaiset taiteilijat Kholod Hawash ja Saddam Jumaily tutkivat naisten asemaa uusien teostensa kautta yhteisnäyttelyssä Galleria Ars Liberassa. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Artists at Risk (AR):n kanssa.

Näyttely on auki 11.9.–4.10.2020, Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio.
Aukioloajat: Ke–pe 14–18, La–su 12–17.
Näyttelyn avajaiset pidetään torstaina 10.9. klo 18–20. Olemme pääosin gallerian ulkopuolella. Muistamme koronaohjeistukset ja valvomme niiden noudattamista. Pysythän kotona mikäli sinulla on flunssan oireita.

Hawash ja Jumaily ovat kuvataiteilijoita Basran kaupungista Irakista. Heidän oli pakko paeta kotimaastaan turvaan ensin Jordaniaan. Raskaan Jordaniassa vietetyn ajan jälkeen he saapuivat Suomeen, ja löysivät turvan Artist at Risk (AR) kautta ensin AR-Saari / Saastamoisen säätiö -residenssissä, ja sen jälkeen AR-ICORN Safe Haven Helsingin residenssissä.

Näyttely heijastaa naisten asemaa ja niitä sosiaalisia normeja, joita naisiin kohdistetaan Arabimaissa. Taiteilijat nostavat esiin sen seikan, että ihmisiä hävettää paljastaa äitiensä nimet traditionaalisessa arabikulttuurissa. Yleistyksenä, miehen täytyy piilottaa vaimonsa keho sekä äitinsä tai tyttäriensä keho kotien seinien sisälle tai vaatetuksen alle toisilta miehiltä. Tämä näkymättömyys heijastuu myös nimiin. Naisen nimeä pidetään osana hänen yksityistä minää, ja niinkuin koko identiteetti, se pitää piilottaa. “Näemme tämän tavan ensimmäisenä merkkinä rakenteellisesta väkivallasta. Olemme ylpeitä äitiemme nimistä ja naisista yleisesti,” sanovat taiteilijat. “Tämä näyttely ei kerro eritoten meistä tai äideistämme vaan niistä kaikista naisista joiden nimet ovat kätketty meiltä.”

“Lähdimme Irakista kun Saddamin sisko surmattiin väkivaltaisuuksien kasvaessa maassa. Lähtömme seurauksena koimme musertavan kivun, häpeän ja syyllisyyden tunteita kun pohdiskelimme niitä valtavia vaatimuksia mitä yhteiskunta asettaa naisille yleisesti”, sanovat Kholod Hawash ja Saddam Jumaily. “Muutettuamme Helsinkiin aloimme pohtimaan eurooppalaisesta kontekstista käsin niitä kokemuksia, joita meillä oli perheessämme ja suvussamme, sekä laajemmin yhteiskunnassa. Euroopassa naisia tuetaan enemmän ilmaisemaan itseään vapaammin, sekä elämään omaa elämäänsä vapaana miesten alistamiselta.”

Näyttelyn avajaissanat 10. syyskuuta lausuvat Seppo Karvinen Saastamoisen Säätiön hallituksesta, sekä Ars Liberan toiminnanjohtaja Toni Ledentsa, Artists at Riskin toiminnanjohtajien Marita Muukkosen ja Ivor Stodolskyn esitellessä taiteilijat.

Näyttelyä tukee Saastamoisen Säätiö.

Kholod Hawash on itseoppinut tekstiilitaiteilija. Hänen teoksensa saavat vaikutteita perinteistä ja arkeologisista maisemista hänen kotipaikkakunnaltaan Irakista. Teosten arkailettomat symbolit ja muodot välittävät vahvoja paikallisia kertomuksia. Kholod on ollut mukana useissa ryhmänäyttelyissä Irakissa ja Jordaniassa, sekä pitänyt yksityisnäyttelyt Jacaranda Galleriassa (2010) ja Dar Al Anda Galleriassa (2018) Jordaniassa.

Saddam Jumaily on taidemaalari ja kuvanveistäjä. Hänellä on merkittävä määrä seuraajia kotimaassaan, missä hänet tunnetaan symboliikan käytöstä muistia ja nostalgiaa käsittelevissä teoksissaan. Vuonna 2020 Jumaily alkoi saada tappouhkauksia fundamentalistisilta uskonnollisilta ryhmiltä. Useiden väkivaltaisten tapahtumien ja surmien jälkeen hänen tuttavapiirissään, hänen oli pakko paeta maasta. Saddam Jumaily on arvostettu maalari, sekä kuvittaja ja kirjoittaja. Hän on myös kulttuurikriitikko, toimittaja sekä irakilaissanomalehden kolumnisti. Hän myös opetti Basran kuvataideakatemiassa. Hänen yksityisnäyttelyitä on ollut mm. Ammanissa, Jordaniassa Just a Name, sekä Boushari Art Galleriassa What Happens Always, Kuwaitissa vuonna 2018. Hänen teoksiaan on yksityiskokoelmissa ja museoissa, mm. Lontoon British Museumista.

Kholod Hawash ja Saddam Jumaily olivat aikaisemmin Artists at Risk (AR)-turvaresidenssiläisiä AR-Saari / Saastamoisen Säätiö residenssissä Mynämäellä ja Helsingissä.

Galleria Ars Libera on Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Liberan pyörittämä epäkaupallinen nykytaidegalleria.

ARTISTS at RISK (AR) on voittoa tavoittelematon instituutio ihmisoikeuksien ja taiteiden risteyskohdassa. AR kartoittaa uhattujen taiteilijoiden tilannetta, sekä avustaa heidän turvallista siirtymistä lähtömaista tarjoten heille AR-turvaresidenssejä, sekä kuratoi aiheeseen liittyviä projekteja kuten Artists at Riskin (AR) Paviljonki.

AR-verkosto on Perpetuum Mobile (PM) kuratoima, AR Sihteeristön koordinoima ja Koneen Säätiön osarahoittama. AR-Safe Haven Helsinki on Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan rahoittama.

Gallerian toimintaa tukee Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto ja Taiteen edistämiskeskus.

//

Kholod Hawash & Saddam Jumaily: Äitini nimi – My Mother’s Name

Iraqi artists Kholod Hawash and Saddam Jumaily explore the status of women in a joint exhibition of new work at Galleria Ars Libera. The exhibition is done in collaboration with Artists at Risk (AR).

The exhibition runs from 11.9.–4.10.2020 at Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio. Opening hours: Wed–Fri 14–18; Sat–Sun 12–17.
The opening of the exhibition is on Thursday the 10th of September at 18–20. We will mostly be outside the gallery. We keep in mind the coronavirus precautions and see that others follow them too. Please stay home if you have symptoms of the flu.

Hawash and Jumaily are visual artists from Basra, Iraq. They were forced to flee their home country, and following an arduous path via Jordan, they found safety in Finland with Artists at Risk (AR): first as AR-Saari Residence/Saastamoinen residents and then as AR-ICORN Safe Haven Helsinki Residents.

This exhibition reflects on the status of women and the social norms they are subject to in Arab countries. The artists point out that people are ashamed of revealing the names of their mothers in traditional Arab culture. In general, a man must hide the body of his wife, his mother and his daughters within the confines of the home, or in clothes, out of view of other men. This invisibility extends also to names. A woman’s name is considered part of her private self and, as her entire identity, must be hidden. “We see this practice as a first sign of structural violence. We are proud of the names of our mothers and women generally,” say the artists. “It is not specific to us, so it’s not about our own mothers’ names, but all women whose names have been hidden from us.”

“We left Iraq after Saddam’s sister was killed amidst the violence that enveloped the country.   Following our departure, we experienced an overwhelming pain, guilt and regret as we meditated on the enormous demands society was placing on women in general,” say Kholod Hawash and Saddam Jumaily. “Upon moving to Helsinki we began to reflect from a distance on these experiences, both within our shared family and wider society, from within a European context where women are more supported to express themselves freely and to lead their own lives, free to a larger extent from the oppression of men.”

The opening of the exhibition will be held on the the 10th of September, with opening words by Saastamoinen Foundation board-member Seppo Karvinen, and director of Ars Libera Toni Ledentsa, while the co-directors of Artists at Risk, Marita Muukkonen and Ivor Stodolsky, will introduce the artists.

This exhibition is supported by the Saastamoinen Foundation.

Kholod Hawash is a self-taught textile artist. Her work is inspired by the heritage and archaeological landscapes of the region she comes from in Iraq. Its bold symbols and forms convey strong local narratives. Kholod has participated in many group exhibitions in Iraq and Jordan as well as having held solo shows at Jacaranda Gallery (2010) and Dar Al Anda Gallery (2018) in Jordan.

Saddam Jumaily is a painter and sculptor with a significant following in his country, where he is known for works that use symbolism to deal with memory and nostalgia. In 2010, Jumaily began to receive death threats from religious fundamentalist groups. After several incidents and deaths in his circle, he was forced to flee the country. As well as being a respected painter and draughtsman, Jumaily is an cultural critic, editor, and was a columnist for an Iraqi newspaper. His solo exhibitions include Just a Name, Amman, Jordan and What Happens Always, Boushahri art gallery, Kuwait in 2018. His works are collected by collectors and museums, including the British Museum in London.

Kholod Hawash and Saddam Jumaily were previously AR-Residents at AR-Saari Residence funded by Kone Foundation in Mynämäki, Southwest Finland, as part of the joint Artists at Risk (AR) programme with Saastamoinen Foundation.

Galleria Ars Libera is a non-profit contemporary art gallery run by the Kuopio Artists’ Association Ars Libera.

ARTISTS at RISK (AR) is an institution at the intersection of human rights and the arts. AR is dedicated to mapping the field of persecuted visual art practitioners, facilitating their safe passage from their countries of origin, hosting them at “AR-Safe Haven Residencies” and curating related projects such as the “Artists at Risk (AR) Pavilion”.

The AR-Network is curated by Perpetuum Mobile (PM), coordinated by the AR Secretariat which is co-funded by Kone Foundation. AR-Safe Haven Helsinki is funded by the Department of Culture and Leisure of the City of Helsinki.

Lisätietoja / More info:

Galleria Ars Libera
arslibera.com/galleria
facebook.com/galleriaarslibera
instagram.com/galleria.arslibera

Artists at Risk
www.artistsatrisk.org
facebook.com/artistsatrisk
instagram.com/artistsatrisk

– – –
Kuvateksti / Caption for the image: Kholod Hawash: Travail, 170×100 cm, kangas & käsinompelu / fabric & hand sewing, 2020
– – –