Triin Kerge ja Laura Böök: The trace we leave behind/Jäljet, jotka jätämme

Triin Kerge ja Laura Böök: The trace we leave behind/Jäljet, jotka jätämme
15.12.2023-14.1.2024 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio
Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.
Joulunajan poikkeavat aukioloajat: Galleria on suljettu 23.-24.12.2023 ja 6.1.2024
Vapaa pääsy | Tervetuloa!
Tervetuloa näyttelyn avajaisiin 14.12.2023 klo 18-20

Näyttely tuo ensimmäistä kertaa yhteen pitkäaikaisten ystävien ja kollegoiden Triin Kergen ja Laura Böökin teoksia, jotka tutkivat henkilökohtaista suhdetta maisemaan videon ja tekstiilitaiteen kautta. Pistot Triin Kergen tekstiiliteoksissa ja liikeperformanssit Laura Böökin videoinstallaatiossa ovat kehollisen meditaation muotoja, joilla on vahva yhteys taiteilijoihin vaikuttaneisiin paikkoihin.

Triin Kerge tuo näyttelyyn kirjottuja tekstiiliteoksia kahdesta eri teoskokonaisuudesta. Sarjassa Sand and Other Sediments (2021/2022) taiteilija syventyy lapsuusmuistojensa maisemaan. Hänellä on vahva side puuhun, jonka luona hänen vanhempansa vierailivat ennen hänen syntymäänsä, ja jonka äärelle hän itse on palannut koko elämänsä ajan. Pistojen loputon kuvio pitää sisällään kokoelman taltioituja muistoja, jotka yhdessä muodostavat menneisyyden. Lujasti yhteenkietoutuneita, neulasenohuita juuria muistuttava kirjonta on alkupiste Kergen matkalle hänen puunsa ytimeen. Sarjassa Scenes from a Lost Family Album (2022 alkaen) Kergen kirjailemat kuvat muodostavat eräänlaisen perhealbumin. Kergen oman perheen valokuva-albumit, jotka hän muistaa lapsuudestaan, ovat eri syistä kadonneet, joten hän on käyttänyt antiikkiliikkeistä löytämiään vanhoja valokuvia sekä muistoja omista perhealbumeistaan teosten lähtökohtina.

Laura Böökin videoinstallaatio Katoamisharjoituksia (2021/2017) koostuu kameran edessä esitetyistä leikkisistä ja meditatiivisista performansseista, joissa hän piiloutuu maisemaan ja kuvaan. Teoksen ensimmäinen osa, Camouflage (2017), kuvattiin Örön saarella taiteilijaresidenssin aikana. Sen innoittajina toimivat saaren luonto ja historia linnakkeena sekä jokapäiväiset rituaalit ja valmistelut – mitä tuoda mukanaan, miten liikkua saarella, sulautua uuteen ympäristöön ja antaa sen muovata itseä. Toinen osa, In Plain Sight (2021), sekoittaa saaren merimaisemia Helsingin joutomailla, kaupunkimetsissä ja rakennustyömailla kuvattuihin kohtauksiin. Taiteilija löytää tutusta kaupungista vieraita maisemia, liukuu alas pehmeitä seinämiä ja luo improvisoituja koreografioita. Videoteokset esitetään Ars Liberan galleriatilassa yhtenä yhdeksän minuutin looppina. Ääniraita on tehty yhteistyössä Marloes van Sonin kanssa. Videon lisäksi Böök tuo näyttelytilaan sarjan valokuvia maisemista, kallioiden kuvioista ja muista yksityiskohdista Örön saarelta ja muualta Suomen lounaisrannikon saaristosta, hänelle merkityksellisistä paikoista. Kuvat ovat syntyneet toistuvien saaristovierailujen aikana vuosien 2015 ja 2023 välillä.

Näyttelyä ovat tukeneet Konstsamfundet ja Eesti kultuurkapital. Laura Böökin työskentelyä on tukenut Svenska Kulturfonden.
//
The exhibition brings together, for the first time, works of long time friends and colleagues Triin Kerge and Laura Böök, exploring personal connections to landscape through video and textile art. The stitching in Triin Kerges textile works and the movement performances in Laura Bööks video installation are forms of physical meditation strongly connected to certain places that have affected the two artists.

Triin Kerge is exhibiting embroidery pieces from two different series of works. In Sand and Other Sediments (2021/2022) the artist has taken a closer look at the landscape that she remembers from her childhood. She holds a strong connection to a tree that her parents visited before she was born and that she has paid a visit throughout her life. The neverending procession of stitches hold a collection of recorded moments that form the past. A piece of embroidery resembles tightly intertwined needle-thin roots and is the starting point of her journey to the core of her tree. In Scenes from a Lost Family Album (ongoing since 2022) Kerge has created a series of embroidery pieces that depict a kind of a family album. Her own family albums that she remembers from her childhood have been lost for various reasons, so she has taken old photographs found in antique shops as well as her memories of the old family album as a reference to create these works.

Laura Böök’s video piece A Few Attempts To Disappear (2021/2017) consists of playful and meditative performances for the camera, in which she hides her body and different objects in the landscape and the frame. The first part, Camouflage (2017) was filmed during an artist residency on Örö island on Finland’s southwestern coast, inspired by the island’s nature and military past as well as daily rituals and preparations – what to bring, how to move around, blend into and be shaped by the new environment. The second part, In Plain Sight (2021) mixes island seascapes with scenes filmed in urban forests, wastelands and construction sites in Helsinki. The artist finds strange landscapes in a familiar city, sliding down soft structures and creating improvised choreographies. In the Ars Libera exhibition space, the videos are presented together as a continuous loop, with a soundtrack created by Marloes van Son. In addition to the video piece, Böök is presenting a series of photographic prints showing landscapes, rock patterns and other details from Örö and elsewhere in Finland’s southwest archipelago, from places significant to the artist. The images are made during continuous island visits between 2015 and 2023.

The Exhibition has been supported by Konstsamfundet and Cultural Endowment of Estonia. Laura Böök’s artistic work has been supported by Svenska Kulturfonden.

Kuva: Katoamisharjoituksia, still-kuva videosta, 2021/
Sand and other sediments, 2021

Leena Illukka, Silja Puranen & Virpi Vesanen-Laukkanen: Nyrjähdys, venähdys, murtuma

Leena Illukka, Silja Puranen & Virpi Vesanen-Laukkanen: Nyrjähdys, venähdys, murtuma
8.6.-23.6.2023 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio
Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.
Vapaa pääsy | Tervetuloa!
Tervetuloa näyttelyn avajaisiin 7.6.2023 klo 18-20

Kolmen taiteilijan ryhmänäyttelyä yhdistää tarinallisuus ja näkökulmat ihmisenä olemiseen. Video- ja tekstiiliteoksista sekä installaatioista koostuva kokonaisuus kommentoi yhteiskunnassa ja ympäristössä tapahtuvia jatkuvasti kiihtyviä muutoksia, niiden tuottamia nyrjähdyksiä, venähdyksiä ja murtumia. Lähtökohtana työskentelyyn on yksilön suhde luontoon, kulttuuriin ja sosiaalisiin rakenteisiin. Ryhmä on pitänyt näyttelyitä vuodesta 2018 alkaen, nyt esillä on heidän yhdestoista yhteinen näyttelynsä.

BIO:t

Leena Illukka tuo Ars Liberaan uuden Kir(j)otut Säännöt -teoskokonaisuutensa ensimmäisen osan. Mute trilogia -teoksessa yhdistyy perinteinen kirjonta ja konsolipelien ikoninen kuvasto. Pelin näyttöruutuna toimivat kierrätetyt seinätekstiilit. Näissä tragikoomisissa, pehmeissä ja äänettömissä teoksissa erilaiset maailmat rinnastuvat kuvastossa ja tekniikoissa. Perinteinen käsityö ja sen tradition rikkominen kohtaa digitaaliset pelit. Teoskokonaisuus käsittelee esimerkiksi  ajankulkua, ihmisyyttä ja ympäristöä.

Silja Purasen Plastic Blossom on 3d-animaationa toteutettu monikanavainen videoinstallaatio, jonka lähtökohtana on ihmisen suhde ja vaikutus luontoon ja ympäristöön. Eri kokoisilla näytöillä esitettävissä animaatioluupeissa muovisista juomapulloista askarrellut kitschiä ja tee-se-itse -asennetta henkivät koristekukat avautuvat hitaasti kukin jäljitellen kasvien kasvamista kuvaavia time-lapse videoita. Kukat kukkivat irrallisina mustalla taustalla, mutta muovipullon pinnalla näkyy heijastuksia kuvan ulkopuolelle jätetystä ränsistyneestä urbaanista ympäristöstä.

Virpi Vesanen-Laukkasen Poly Esters -teokset on toteutettu polyestervaatteista. Vanhimmat niistä muistuttavat (kulutus)optimismin ajasta. Pese ja pidä -vaatteet edustivat 1960-luvulla huoletonta, kaupunkilaista elämäntapaa. Polyesteri on muovia, jota voidaan osittain kierrättää uusien tuotteiden materiaaliksi. Vaatteina kierrätettynä se päätyy kuitenkin usein täytemateriaaliksi tai muuksi alempiarvoiseksi tuotteeksi. Taiteilija ihastui Poly Esters -teoksissa käytettyihin keveisiin, silkkisen sileisiin ja hehkuvan värisiin vaatteisiin kierrätysmyymälän tarjouspäivillä. Hän käyttää teoksissaan vaatteet kokonaisina, kieputtaa ja kiinnittää  ne toisiinsa ja palauttaa ne  projektin lopuksi uusiokäyttöön.

Näyttely on osa Art Fair Suomi 2023-tapahtumaa. Katso lisätiedot: https://artfairsuomi.fi/

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus. Taiteilijoiden työskentelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto ja VISEK.

Tiio Suorsa: The Closest Unnoticed Passage – Lähin huomaamaton ylitys 16.5.-21.5.2023

16.5.-21.5.2023 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio
Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.
Vapaa pääsy | Tervetuloa!
Tervetuloa näyttelyn avajaisiin 15.5.2023 klo 18-20

Kaikenlaiset olevat, materiaaleja siirtelevät, paikallaan kasvavat, uutta elintilaa hakevat, aina jokin tarttuu toiseen, kasvaa tai heijastuu toisen pinnalla, mitään ei kehity irrallaan. Näyttelyn keskiössä olevan videoinstallaation tapahtumapaikkana on todellisuuksien
rajamaille unohdettu tila. Tilaa ja toisiaan tutkivien liikkeessä on samaan aikaan palautumista ja virtaavuutta, muotojen joustavuutta, hakeutumista osaksi jotakin yhteisesti kehkeytyvää. Onko tarkoitus löytää tila, jossa mikään ei enää aiheuta uudelleenasettumista ja liikehdintää vai olisiko pysyttävä hitaassa liikkeessä, jatkuvassa uudelleenasettumisessa?
Näyttelyssä on lisäksi esillä taiteellisen työn ja tutkimuksen usein piiloon jääviä osasia: kankaalle kasautuneita runon palasia, valmistuneesta versiosta hylättyjä looppeja mobiililaitteessa, naruista, langoista ja savesta punottuja muistiinpanoja. Kävijän on mahdollista kulkea osana prosessia, luoda oma kulku useasti uudelleen. Kuvaa, runotekstiä ja ääntä yhdistävä videoinstallaatio on jatkuvassa muuksi tulemisen tilassa. Kuva- ja äänimateriaali koostuu kenttätallennuksista residensseissä ja
työskentelypaikoissa Berliinissä, Helsingissä, Paljakan luonnonpuiston lähellä, Linzin ja Turun kasvitieteellisissä puutarhoissa sekä internetissä. Materiaali on kerrostettu ja muokattu digitaalisesti eri ohjelmissa.
Taiteellista työtä ja tutkimusta digitaalisen runouden parissa on tukenut Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskus ja Mustarinda

BIO

Tiio Suorsa on mediataiteilija, joka työskentelee liikkuvan kuvan, digitaalisen runon ja
installaatioiden parissa. Usein tarkastelun kohteena ovat kohtauspinnat, urbaani eristäytyminen, kollektiivisen muistin jäljet ja olentojen fluidisuus. Työskentely perustuu epälineaarisuuteen, kerroksellisuuteen ja kenttätallennuksiin.
Suorsa on opiskellut Interface Cultures -ohjelmassa Linzin taideyliopistossa, digitaalista
kulttuuria ja kulttuuriperintöä Turun yliopistossa sekä monimediaa Turun Taideakatemiassa.
Teoksia on ollut esillä näyttelyissä ja festivaaleilla Euroopassa, mukaan lukien Ars
Electronica Centerissä, Itävallassa. Kevään 2023 hän työskenteli Leipzigissa, Saksassa.

Mika Kiviniemi: Proposition / Ehdotus 18.11.–4.12.2022

Mika Kiviniemi: Proposition / Ehdotus

18.11.–4.12.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17. Vapaa pääsy.

[English below]

Tervetuloa!

Lämpimästi tervetuloa näyttelyn avajaisiin 17.11. klo 18-20

Näyttely on installaatio, joka koostuu digitaalisista still-kuvista, videoista, äänimaisemista ja esineistä.
Teos tarkastelee kehon ja tilan vuorovaikutuksen kokemusta. Lähtökohtana on ollut ajatus nähdä tilassa oleminen ja toimiminen eräänlaisena keskusteluna tilan ja kehon välillä. Tämän ajatuksen kautta syntyneet kuvien ja äänien yhdistelmät ovat esitysmäisiä, assosiatiivisia ja intuitiivisia ehdotuksia siitä, millaisia kommentteja tämä keskustelu voisi tuottaa. Teoksen materiaali on peräisin performatiivisista kokeiluista, joissa tutkin eri tilojen ja paikkojen tuottamia ideoita ja assosiaatioita. Pyrin kokeiluissani havainnoimaan miten tilan ominaisuudet ohjaavat käyttäytymistäni ja miten voin vaikuttaa omalla toiminnallani tilasta syntyvään kokemukseen.

Teos tutkii tiloja sekä visuaalisesti että auditiivisesti. Äänet ovat kuvatuissa tiloissa nauhoitettuja ääniä, joista osa toistetaan sellaisenaan ja osa muokattuina. Muokatut äänet toimivat eräänlaisina kommentteina kuva- ja videomateriaalille. Olen erityisen kiinnostunut tilojen ulkopuolelta tulevista perifeerisistä äänistä, kuten moottoritien melusta tai muista tilaan luontaisesti kuulumattomista äänilähteistä, jotka vaikuttavat tilan kokemukseen ja kiinnittävät sen jollain tavalla tilan ulkopuoliseen, toiseen paikkaan ja tapahtumaan.

Oulun Valistustalorahasto on tukenut teoksen valmistamista.

BIO.

Kiviniemi on Oulussa asuva esitys- ja mediataiteilija, joka on valmistunut kesällä 2022 Aalto Yliopiston Visual Cultures Curating and Contemporary Art -maisteriohjelmasta. Aiemmalta koulutukseltaan hän on Teatteri-Ilmaisun ohjaaja AMK. Kiviniemi on työskennellyt esittävän taiteen alalla vuodesta 2008 lähtien ja viime vuosien aikana toteuttanut monitaiteellisia installaatio- ja esitystaideteoksia sekä yksin että osana työryhmää.

Lisätietoja: https://www.mikakiviniemi.com/

 

Kuva: <<Proposition / Ehdotus>>, valokuva, 2022. ©Mika Kiviniemi

//

The exhibition is an installation that consists digital still images, videos, sound and objects.
The installation examines the experience of interaction between body and the space. As a basis for the work has been the idea to see ones being and acting in the space as a conversation between the space and the body. Outcomes emerged through these actions and musings are sort of associative and intuitive propositions of what kind of comments this conversation could produce.
The material in the work consists still frames from filmed performative experiments in which I explore the ideas, associations, and kind of “suggestions” produced by different spaces. I try to observe how the attributes of space influence my behaviour and how can I effect the experience formed by the space with my own activities.

The work explores both visually and auditory. The sounds are recorded in the same spaces as the videos. Some of which are played as natural sounds are and some are modified. The modified sounds act as a kind of commentary for the image and video material. I am particularly interested in peripheral sounds coming from outside the spaces, such as highway noise or other sources of sound that are not naturally part of the space, that affect the experience of the space and fix it in some way to another place and event.

Oulun Valistustalo – fund has supported the production of the piece.

BIO.

Kiviniemi is a performance and media artist living in Oulu. He graduated from Aalto University’s Visual Cultures Curating and Contemporary Art master’s program in the summer of 2022. His previous education is Drama instructor director AMK. Kiviniemi has been working in the field of performing arts since 2008 and in recent years has made multi-art installation and performance art works both alone and as part of a work group.

More info: https://www.mikakiviniemi.com/

 

Picture: <<Proposition / Ehdotus>>, photograph, 2022. ©Mika Kiviniemi