Anna-Maria Väisänen: TOUCH BAR + TOUCH ME w/ Emma Fält | 27.10.–13.11.2021

Anna-Maria Väisänen: TOUCH BAR + TOUCH ME w/ Emma Fält
27.10.–13.11.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: Poikkeuksellisesti. Ajat tekstin jälkeen.*
Lopettajaiset lauantaina 13.11. klo 19–21. Koronaohjeistukset muistaen. Tervetuloa, välkommen!

 

TOUCH BAR

Freelance-tanssitaiteilija Anna-Maria Väisänen on tutkinut työssään erilaisia tapoja koskettaa viimeisen kahdeksan vuoden ajan, fyysinen kosketus ihmisten välillä on ollut osa hänen praktiikkaansa koronaviruspandemiaan saakka.

TOUCH BAR on kokeellinen sarja kahdenkeskisiä kohtaamisia, joissa tutkitaan kosketusta ilman fyysistä kontaktia. Kosketuksen välineinä käytetään erilaisia artefakteja, joita Väisänen tutkii syksyn 2021 aikana. Kokija / osallistuja määrittää taiteilijan kanssa omat rajansa kohtaamiselle. TOUCH BAR on tila jossa pysähdytään kuuntelemaan, herkistämään aisteja, luomaan yhteistä rituaalia, tutkimaan kosketusta, katsomaan ja katsomisen kautta löytämään mahdollisuutta koskettaa tai tulla kosketetuksi. Jaettu tila muovautuu kunkin kokijan kanssa, kahdenkeskiseen kohtaamiseen otetaan yksi osallistuja kerrallaan.

TOUCH BAR on konsepti ja tila joka tutkii pehmeyttä, laskeutumista ja dialogia ihmisten ja esineiden välillä Galleria Ars Liberassa 27.10.–5.11.2021.

TOUCH ME

Taiteilijat Anna-Maria Väisänen ja Emma Fält jatkavat dialogista työskentelyään kohtaamisen, kosketuksen, piirretyn viivan, koreografian, komposition, paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen rajoilla. Työskentelyn keskiössä on jaetun intiimin hetken tutkiminen ilman puhetta. Väisänen ja Fält tutkivat yhdessä erilaisista kosketuksista muodostuvaa äänimaailmaa Galleria Ars Liberan residenssissä 8.–13.11.2021.

Fält ja Väisänen työstävät parhaillaan laajempaa, pitkäkestoista livetaiteen projektia, joka tutkii unelmien ja utopioiden kartoittamista sekä tutkii unelmointia ja mielikuvitusta. Taiteilijat avaavat työskentelyään yleisölle Galleria Ars Liberassa 12.–13.11.2021.

* Mahdolliset TOUCH BAR -kohtaamisajat:

27.10. klo 12–18
28.10. klo 12–18
29.10. klo 12–15
2.11. klo 13–17
3.11. klo 12–17
4.11. klo 12–17
5.11. klo 12–14 EDIT: kahdenkeskiset tapaamisajat, kaikki ajat varattu

HUOM! Nämä ovat yksilöaikoja noin 1h per osallistuja. Varaa oma aikasi Doodlessa: https://doodle.com/poll/ic29wed6gtgeukeg

TOUCH ME w/ Emma Fält

12.11. klo 17–19
13.11. klo 17–19
13.11. LOPETTAJAISET klo 19–21.

//

Anna-Maria Väisänen: TOUCH BAR + TOUCH ME w/ Emma Fält
27.10.–13.11.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Opening hours: Exceptional. Times after the text.*
Closing party on Saturday 13.11. at 18–20. Remembering the corona precautions. Welcome!

TOUCH BAR

Freelance dance artist Anna-Maria Väisänen has studied different ways of touching in her work for the past eight years, physical contact between people has been part of her practice until the coronavirus pandemic.

TOUCH BAR is a concept and space that explores softness, descent, and human dialogue between people and objects. TOUCH BAR is an experimental series of one-on-one encounters that explore touch without physical contact. Various artifacts are used as instruments of touch, which Väisänen will study during the residency.

The experiencer / participant sets their own boundaries for the encounter with the artist. TOUCH BAR is a space where you stop to listen, sensitise the senses, create a common ritual, explore touch, look and – through looking – find an opportunity to touch or become touched. The shared space takes shape with each experiencer, one participant at a time is taken into a two-way encounter.

TOUCH BAR is a concept and a space that explores softness, descent and dialogue between people and objects at Galleria Ars Libera from the 27th of October until the 5th of November 2021.

TOUCH ME

Anna-Maria Väisänen and multidisciplinary artist Emma Fält continue working in dialogue on the interfaces of meeting, touch, drawing, choreography, composition and site-specific art. Central to the work is the exploration of shared intimacy without speech. They will be working together in the residency of Galleria Ars Libera from the 8th until the 13th of November.

Väisänen and Fält are currently working on an extensive live art project that is mapping utopias and investigating the power of dreaming and imagination.

Väisänen and Fält will share their work with the audience on the 12th and 13th of November at Galleria Ars Libera.

* Possible TOUCH BAR meeting times:

27.10. at 12–18
28.10. at 12–18
29.10. at 12–15
2.11. at 13–17
3.11. at 12–17
4.11. at 12–17
5.11. at 12–14 EDIT one-on-one encounters / full

NOTE! These are one-on-one meetings, around 1h per participant. Make your reservation on Doodle: https://doodle.com/poll/ic29wed6gtgeukeg

TOUCH ME w/ Emma Fält

12.11. at 17–19
13.11. at 17–19
13.11. CLOSING PARTY at 19–21.

– – –

+ Galleria Ars Libera: arslibera.com/galleria
+ www.instagram.com/galleria.arslibera
+ www.facebook.com/galleria.arslibera

– – –