ARS LIBERA TAKEAWAY / Kuopion kuvataiteilijat ry:n myyntinäyttely | 23.6–10.7.2022

ARS LIBERA TAKEAWAY /Kuopion kuvataiteilijat ry:n myyntinäyttely

23.6.–10.7.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

Avajaiset keskiviikkona  22.6. klo 18–20. Tervetuloa!

Ars Libera TAKEAWAY -myyntinäyttelystä voit tavallisen näyttelyvierailun lisäksi ostaa halutessasi jäsentaiteilijoidemme teoksia. Teosten ostosta voit sopia taiteilijan kanssa. Yhteistiedot saat gallerian henkilökunnalta. Esillä on kultakin osallistuvalta taiteilijalta yksi teos kerrallaan. Kun teos myydään taiteilija tuo uuden tilalle.
Näyttelyssä kannattaa siis piipahtaa useamman kerran!
 
Näyttely tarjoaa mielenkiintoisen läpileikkauksen jäsentemme tuotannosta, mukana yhteensä 20 jäsentaiteilijaa. Näyttelyssä teoksia useilla eri tekniikoilla: piirroksia, maalauksia, veistoksia, tekstiiliteoksia ja grafiikkaa.
 
Mukana olevat taiteilijat:
Jouni Airaksinen | Mari Arvinen | Jussi Aulis | Janne Erkkilä | Antti Immonen | Maijariitta Karhulahti | Ilkka Kivelä | Marja Kolu | Timo Kokko | Kristiina Korpela | Reijo Kärkkäinen | Seppo Kääriäinen | Mirva Liimatta | Ulla-Mari Lindström | Anneli Loponen | Timo Tolonen | Kaisa Törmänen | Iida Valkonen | Riikka Viinikanoja | Tarja Wallius |
 
 
//
 
ARS LIBERA TAKEAWAY / Kuopio Visual Artists Association sales exhibition

23.6.–10.7.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17.

Opening on Wednesday 22.6. at 18–20. Welcome!

 

 

In addition to the basic exhibition visit, you can buy art made by our member artists from the Ars Libera TAKEAWAY exhibition. You can agree on the purchase of art works with the artist. Contact the gallery staff for contact information.

There will be one piece at a time from each participating artist is on display. When a piece of art is sold the artist brings a new one in place.

– So it’s worth popping in several times during the exhibition!

The exhibition offers an interesting cross-section of the production of our members, including a total of 20 member artists from Ars Libera ry. The exhibition includes art made with several different techniques: drawings, paintings, sculptures, textile works and prints.

Participating artists

Jouni Airaksinen | Mari Arvinen | Jussi Aulis | Janne Erkkilä | Antti Immonen l Maijariitta Karhulahti l Ilkka Kivelä | Marja Kolu | Timo Kokko | Kristiina Korpela | Reijo Kärkkäinen | Seppo Kääriäinen | Mirva Liimatta | Ulla-Mari Lindström |  Anneli Loponen | Timo Tolonen | Kaisa Törmänen | Iida Valkonen | Riikka Viinikanoja | Tarja Wallius |

 

– – –

Galleria Ars Libera
Maaherrankatu 3, Kuopio
arslibera.com/galleria
www.instagram.com/galleria.arslibera
www.facebook.com/galleria.arslibera

– – –

Antti Tolvi: Imagine long line and lie down on it | 29.4.–22.5.2022

Antti Tolvi: Imagine long line and down on it

[english below]

29.4.– 22.5.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna: kepe 1418 + lasu 1217

Avajaiset torstaina 28.4.2022 klo 1820. Tervetuloa!

 

Imagine long line and lie down on it
Antti Tolvi
sävellys / installaatio 2022
matalataajuus, puu, tuulettimet, ääni

Viime aikoina olen päätynyt säveltämään sävelteoksia jotka eivät välttämättä ole ollenkaan esitysmuotoisia (vaikka toki ne on mahdollista myös esittää). Sävellykset voivat esim. kuulua ainoastaan mielikuvituksessamme tai ne voivat materialisoitua installaation
muodossa.

Imagine long line and lie down on it on kuvitteellinen sävellys jonka toteutan ääni / tuuli-installaation muodossa.

Sävellykset ovat jatkumoa fluxus yhteisön mm. Yoko Onon ja La Monte Youngin sävellyksille. Imagine long line and lie down on it on saanut inspiraatiota La Monte Youngin sävellyksestä Composition 1960 # 10 Draw a Straight Line and Follow It.

Imagine long line and lie down on it kuljettaa meidät korkeuksiin. Se tuo meidät makaamaan äärettömän pitkän viivan ylle paikkaan, jossa maata ei enää ole näkyvissä. Paikkaan joka on niin korkealla että se on jo lähellä rajaa jonka jälkeen maan vetovoima ei meihin enää yllä.

Vaikka teos ei varsinaisesti tarjoa mitään visuaalista nähtävää, voimme nähdä teoksessa kuultavan jatkuvan drone (staattisen) äänen loputtoman pitkänä viivana. Viivana jonka päitä emme pysy havaitsemaan.

Tilasta löytyy kaksi penkkiä joihin kokija menee makaamaan. Penkit ovat varustetut matalataajuus kaiuttimilla jotka tuovat värähtelyt suoraan kokijan keholle (vrt. hieronta). Neljä kanavainen DMX tuuletinsysteemi luo tilaan kolmiulotteisen, ilmakehän ulompia kerroksia muistuttavan tilan.

Työskentelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.

Antti Tolvi (s.1977 Paneliassa) on äänitaiteilija ja säveltäjä Turusta. Antti on ollut yksi keskeisimpiä nimiä Suomen kokeellisen musiikin kentällä vuodesta 2002 lähtien. Antti on esittänyt yli 300 konserttia / performanssia kolmella mantereella. Antilta on julkaistu 14 soolo levyä ja Antti on ollut yli 50:llä levyllä soittajana ja/tai säveltäjänä. Vuodesta 2016 lähtien Antti on pitänyt 13 yksityisnäyttelyä ja ollut mukana 17 ryhmänäyttelyssä. Vapaus,
rauha, kiitollisuus ja minimalistinen estetiikka kuvastuvat usein Antin teoksista jotka yhdistävät niin ääntä, valoa, tuulta, vettä, kehotuntemuksia ja eläviä visuaalisia elementtejä. Töitä on ollut esillä mm. Helsinki Juhlaviikot (2021), Musica Nova festivaali (2021), Huuto Galleria HKI (2021), Helsinki Biennale (Teemu Lehmusruusu työryhmä 2021), Porin taidemuseo (2020), Titanik Galleria TKU (2019) ja Sinne Galleria HKI (2017).
Teos Kohina ja muoto on osana Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaa. Kiilan Äänipäivät äänitaidefestivaalia Antti on järjestänyt vuosittain vuodesta 2014 lähtien.

www.anttitolvi.com

 

//

 

Antti Tolvi:  Imagine long line and down on it

29.4.– 22.5.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed– Fri  1418 + SatSun 1217

Opening on Thursday 28.4.2022 at 1820. Welcome!

 

 

Imagine long line and lie down on it
Antti Tolvi
composition / installation 2022
low frequency, wood, ventilators, sound

Recently I have ended up composing works that may not be at all meant to be performed (although, of course, it would be possible to perform them). For example, they may only be heard in our imagination or they may take the form of an installation. Imagine long line and lie down on it is imaginary composition which I present now as sound and wind installation.

Compositions are a continuum of the fluxus community composers like Yoko Ono and La Monte Young. Imagine long line and lie down on it is inspired by La Monte Young’s composition Composition 1960 # 10 Draw a Straight Line and Follow It.

Imagine the long line and lie down on it transports us to the heights. It brings us to lie over an infinitely long line in a place where the earth is no longer visible. To a place that is so high that it is already close to the border after which the gravity of the planet earth is no longer catching us.

While the work doesn’t actually offer anything visual to see, we can see the continuous drone (static) sound as an infinitely long line. As a line whose ends we cannot see.

There are two benches in the space where the experiencer lies down. The benches are equipped with low-frequency speakers that brings vibrations directly to the experiencer’s body (cf. massage). The four-channel DMX fan system creates a three-dimensional space that resembles the outer layers of the atmosphere.

The work has been supported by the Finnish Cultural Foundation

Antti Tolvi (b. 1977 in Panelia) is a sound artist and performer from Turku. Antti has been one of the most important names in the field of experimental music scene in Finland since 2002. Antti has performed on three continents and 14 solo records have been released from Antti. Since 2016 Antti has held 13 solo exhibitions and participated in 17 groupexhibitions. Freedom, peace, gratitude and minimalist aesthetics are often reflected in Antti’s work which combines sound, light, wind, water, bodily sensations and living visual elements. The works have been exhibited e.g. Helsinki Juhlaviikot (2021), Musica Nova festivals (2021), Huuto Galleria HKI (2021), Helsinki Biennale (Teemu Lehmusruusu working group 2021), Pori Art Museum (2020), Titanik Gallery TKU (2019) and Sinne Galleria HKI (2017). Antti Tolvi’s work Noise and form is part of the Wihuri Foundation’s collection. Antti has also been organizing the annual Kiilan äänipäivät sound art festival on Kemiönsaari since 2014.

www.anttitolvi.com

 

 

Tapio Mömmö: Yhteinen hetki | 1.4.– 24.4.2022

Tapio Mömmö: Yhteinen hetki 

1.4.–24.4.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

Avajaiset torstaina 31.3.2022 klo 18–20. Koronaohjeistukset muistaen. Tervetuloa!

 

Tapio Mömmön öljyvärimaalauksien aiheet käsittelevät tunnelmia ja outoja tapahtumia. Näitä surrealistisia tapahtumia hän luo yhdistelemällä ja sulauttamalla erilaisia muotoja toisiinsa. Yleensä hänen teoksissaan on myös ihmishahmoja, jotka toimivat kokijoina omituisille tapahtumille ja asiamerkityksille. Lähtökohtaisesti Mömmö ei pyri ennalta määrittelemään tai miettimään tulevia teoksiaan, vaan antaa sattumien ja alitajuisten tapahtumien johdattaa teosteni syntyä. Hänen maalaus hetkensä ovatkin hyvin kaoottisia tapahtumia, ilman järjellistä ajattelua. Sanaton mieli johdattaa prosessia ja yleensä lopputuloksina on teoksia jotka hämmentää ja kummastuttaa. Mömmö toivoo, että hänen teoksiaan katselevat kokisivat myös näitä samoja tunnetiloja.

Tapio Mömmö (s. 1981) on Kuvataiteilija, joka valmistui Saimaan Ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi 2011. Mömmö maalaa pääsääntöisesti öljyväreillä, mutta on myös kiinnostunut akvarelleista ja digi maalaamisesta. Taiteilija asuu ja työskentelee Imatralla.

Taiteen tekemistä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahasto sekä Taiteen edistämiskeskuksen Kaakkois-Suomen taidetoimikunta. 

//

Tapio Mömmö: Common moment

1.4.–24.4.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun12–17.

Opening on Thursday 31.3.2022 at 18–20.  Remembering the corona precautions. Welcome!

 

The subjects of Tapio Mömmö’s oil paintings deal with moods and strange events. He creates these surreal events by combining and merging different forms. Usually, there are also human figures in his works who act as experiencers for strange events and meanings. In principle, Mömmö does not try to pre-define or think about his future works, but allows coincidences and subconscious events to lead to the creation of his works. His painting moments are indeed very chaotic events, without rational thinking. The wordless mind guides the process and usually the end results are works that confuse and amaze. Mömmö hopes that those who view his works will also experience these same emotional states.

Tapio Mömmö (b. 1981) is a visual artist who graduated from Saimaa University of Applied Sciences as a visual artist in 2011. Mömmö paints mainly in oil paints, but is also interested in watercolors and digital painting. The artist lives and works in Imatra.


The making of art has been supported by the South Karelia Regional Fund of the Finnish Cultural Foundation and the Art Council of Southeast Finland by the Art
Promotion Center Finland.

Venla Helenius: SENTIMENTUM | 4.3.–27.3.2022

Venla Helenius: SENTIMENTUM

4.3.– 27.3.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: ke– pe  14– 18 + la– su 12– 17

Avajaiset torstaina 3.3. klo 18– 20. Koronaohjeistukset muistaen. Tervetuloa!

 

SENTIMENTUM

HD video, 28:42 min

+installaatio 

 

konsepti, käsikirjoitus, ohjaus, kuvaus, editointi, puvut: Venla Helenius

esiintyjät: Teo Ala-Ruona, Anna Kuusamo, Minna Partanen

äänitys, äänisuunnittelu ja musiikki: Johannes Birlinger

Eng. käännös: Eve Lahikainen

Installoinnin assistentti: Kryštof Kučera

 

“Minulla on vain tämä haluni paeta maailmoihin.

 Ja pysähtyä hetkiin, jolloin nauru ja itku eivät ole vielä päässeet valloilleen 

ja oleminen tuntuu kurkunpäässä ja vatsanpohjassa. 

 

Niin.. minulla on vain tämä haluni. 

 

Kuuletteks te?”

 

Neljä henkilöhahmoa rakentavat kerroksellista fiktiota kameralle. He etsivät hekumaa, katharsista, emansipaatiota. Sentimentum kuvaa mielikuvituksen tuottamia kerroksellisia haluja. Henkilöhahmoilla on kyky kuvitella fantastisia maailmoja, joissa vallaton energia virtaa jännittyneiden ruumiiden välillä ja niiden lävitse. Teos kuvaa hahmojen tarvetta kokea ruumiissaan sellaista hurmiota, jonka voi kokea vain eskapistisissä fantasioissaan.

 

Kai tässä myös myönnetään, että he viehättyvät sentimentaalisesta ja että he janoavat pateettisia loppukohtauksia.

 

Sentimentum on Venla Heleniuksen yksityisnäyttely, jonka keskiössä on näyttelyn nimeä kantava yksikanavainen videoteos. Kestoltaan 28 minuuttinen videoteos esitetään galleria Ars Liberassa aina puolen tunnin välein, tasapuolituntisin alkavin esitysajoin. 

 

Venla Helenius (1989) on Helsingissä sekä Berliinissä asuva ja nykytaiteen kontekstissa työskentelevä kuvataiteilija, joka työskentelee videon, installaation sekä performanssin parissa. Lisäksi hän työskentelee freelancer valokuvaajana.  Helenius on valmistunut Aalto-yliopistosta taiteen maisteriksi vuonna 2018 ja viimeistelee kuvataiteen maisterin tutkintoaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. 

 

Teoksen tekemistä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

 

www.venlahelenius.com

 

Erityiskiitokset upealle työryhmälle; Johannekselle, Teolle, Annalle ja Minnalle <3 

Kiitos Saara Hannukselle teoksen äärellä jaetuista ajatuksista ja ideoista. 

Kiitos Juho Hoikalle ja Milka Luhtaniemelle käsikirjoituksen lähiluvusta sekä kommentoinnista. Kiitos Teo Ala-Ruonalle dramaturgisesta avusta. 

Kiitos myös:

Andrea Couytzi Borjalle

Marieke Helmkelle

Anna Jensenille

Noora Lehtovuorelle

Tatu Nenoselle

Anna-Sofia Nylundille

Marja Rautaharjulle

Samuli Saariselle

Sanna Ritvaselle 

Eliisa Suvannolle

Äidille, isille ja Inkalle

ja ystäville

&

Taiteen edistämiskeskukselle ja 

RAMA residenssille

 

//

 

Venla Helenius: SENTIMENTUM

4.3.– 27.3.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed– Fri  14– 18 + Sat– Sun 12– 17

Opening on Thursday 3.3. at 18– 20.  Remembering the corona precautions. Welcome!

 

SENTIMENTUM

HD video, 28:42 min

 

concept, script, directing, filming, editing, costumes: Venla Helenius

performers: Teo Ala-Ruona, Anna Kuusamo, Minna Partanen

sound recordings, sound editing, music: Johannes Birlinger

english translation: Eve Lahikainen

Exhibition installation assistance: Kryštof Kučera

 

“The only thing I have is my desire to escape to other worlds. 

And to pause for moments when laughter and crying have not yet been unleashed, 

and being feels in the back of your throat and in the pit of your stomach. 

 

Yes… I only have this desire of mine. Can you hear me?”

 

Four characters construct a layered fiction for the camera. They are looking for thrill, catharsis, emancipation. Sentimentum depicts layered desires produced by imagination. The characters of the piece possess the ability to imagine fantastical worlds where unruly energy flows between tense bodies and through them. The piece portrays the need of the characters to experience in their bodies such bliss that can only be experienced in escapist fantasies.

 

Supposedly it also acknowledges that they are fascinated by sentimentalism, and yearn for

melodramatic finales.

 

Sentimentum is a video work made by Venla Helenius and the working group. Single-channel 28-minute video will be screened at the Ars Libera Gallery every half hour, starting at half-hourly intervals.

 

Venla Helenius (1989) is a visual artist living and working in Helsinki and Berlin. She works on video, installation and performance in the context of contemporary visual art. In addition, she works as a freelance photographer. Helenius graduated from Aalto University with a master’s degree in art in 2018 and is completing her master’s degree in fine arts at the Academy of Fine Arts of the University of the Arts Helsinki.

 

www.venlahelenius.com

 

Special thanks to the wonderful working group; For Johannes, Teo, Anna and Minna <3

 

Thank you to Saara Hannus for their important feedback and shared thoughts on emotions and sentimentality. Thanks to Juho Hoikka and Milka Luhtaniemi for reading and commenting on the manuscript. Thanks to Teo Ala-Ruona for his dramaturgical advice. 

 

And thanks to: 

Andrea Couytzi Borja

Marieke Helmke

Anna Jensen

Noora Lehtovuori

Anne Naukkarinen

Tatu Nenonen

Anna-Sofia Nylund

Marja Rautaharju

Samuli Saarinen

Sanna Ritvanen 

Eliisa Suvanto

 

Mum, dad and Inka

&

Art promotion center Finland #taikegram

RAMA residency