Ars Liberan jäsennäyttely: Tila haltuun – Artfully | 2.7.–1.8.2021

Tila haltuun – Artfully
Ars Liberan jäsennäyttely

2.7.–1.8.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17. Vapaa pääsy.

Avajaiset torstaina 1.7. klo 18–20. Noudatamme koronaohjeistuksia ja olemme pääosin gallerian ulkopuolella. Tervetuloa, välkommen!

Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Liberan ylläpitämä Galleria Ars Libera muutti keväällä 2020 uusiin tiloihin Maaherrankadulle. Galleriassa on nähty reilun vuoden aikana kattavasti nykytaidetta niin kotimaiselta kentältä kuin kauempaakin, yhdistyksen omia taiteilijoita unohtamatta. Nyt uudessa 39 m2:n kokoisessa galleriatilassa nähdään ensimmäistä kertaa Ars Liberan jäsennäyttely 29:n taiteilijan voimin. Galleriatila on jaettu näyttelyyn osallistuvien kesken ja taiteilijat ovat valinneet tai tehneet teoksensa käytettävän tilan mukaan. Näin kattavana ja tiiviinä pakettina Pohjois-Savon alueella tehtävää nykytaidetta on harvoin nähtävillä.

Tila haltuun – Artfully -näyttelyn taiteilijat: Mari Arvinen, Emma Fält, Mikko Hallikainen, Jyrki Heikkinen, Pekka Hiltunen, Sinimaria Ikonen, Antti Immonen, Jarkko Juvonen, Maijariitta Karhulahti, Katarina Karppinen, Ilkka Kivelä, Marja Kolu, Sami Korkiakoski, Kristiina Korpela, Sinikka Kosonen, Reijo Kärkkäinen, Ulla-Mari Lindström, Mirva Liimatta, Anneli Loponen, Marlena Luukkonen, Leena Mäki-Patola, Ulla Remes, Topi Ruotsalainen, Katri Suonio, Tuija Suutari, Tiina Tanskanen, Timo Tolonen, Kaisa Törmänen & Iida Valkonen.

Näyttelyn yhteydessä aikavälillä 21.6.–1.8. osa taiteilijoista esittäytyy myös verkkonäyttelyssä Galleria Ars Liberan Instagram-tilillä: www.instagram.com/galleria.arslibera

Julkaisut näkyvät myös gallerian Facebook-sivulla: www.facebook.com/galleria.arslibera

//

Tila haltuun – Artfully
Ars Libera members’ exhibition

2.7.–1.8.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17. Free entrance.

Opening on Thursday 1.7. at 18–20. We follow the corona instructions and will mainly be outside the gallery. Welcome!

Galleria Ars Libera, the gallery of the Kuopio Artists’ Association Ars Libera moved into new premises on Maaherrankatu in the spring of 2020. During the year, the gallery has hosted a wide variety of contemporary from Finland and abroad, including some members of the association. Now the 39 m2 gallery space hosts its first Ars Libera members’ exhibition, with 29 artists taking part. The space has been divided among the participants, and the artists have chosen or made their works according to the available space. This is a rare opportunity to see such an extensive and tight packaging of contemporary art made in Northern Savo.

Tila haltuun – Artfully exhibition’s artists: Mari Arvinen, Emma Fält, Mikko Hallikainen, Jyrki Heikkinen, Pekka Hiltunen, Sinimaria Ikonen, Antti Immonen, Jarkko Juvonen, Maijariitta Karhulahti, Katarina Karppinen, Ilkka Kivelä, Marja Kolu, Sami Korkiakoski, Kristiina Korpela, Sinikka Kosonen, Reijo Kärkkäinen, Ulla-Mari Lindström, Mirva Liimatta, Anneli Loponen, Marlena Luukkonen, Leena Mäki-Patola, Ulla Remes, Topi Ruotsalainen, Katri Suonio, Tuija Suutari, Tiina Tanskanen, Timo Tolonen, Kaisa Törmänen & Iida Valkonen.

In connection with the exhibition, 21.6.–1.8., some of the participating artists are also introduced on the Galleria Ars Libera Instagram account: www.instagram.com/galleria.arslibera

The posts are also shared on the gallery’s Facebook page: www.facebook.com/galleria.arslibera

– – –

 

Tina Willgren: After Hours | 4.6.–20.6.2021

Tina Willgren: After Hours

4.6.–20.6.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

* Tällä kertaa emme järjestä avajaisia. Noudatamme muutenkin koronaohjeistuksia, joten normaalit käynnit varmasti turvallisia. Tervetuloa, välkommen!

Second Life -virtuaalimaailman tökkivien tanssilattioiden inspiroimana tein After Hours -teoksen digitaalisen maailman pelimoottorilla, ja tallensin siellä tapahtuvat tapahtumat virtuaalikameroilla. Se on pirstaleisten avatarien, keskeneräisten 3D-hahmojen, levinneiden ruumiinosien ja vaatepalasten täyttämä vääristynyt diskoteekki, liikkeelle laitettuna. Esiin tulee keskeneräinen maailma joka heijastelee aikojemme teknologian nopeaa kehitystä, jonka yhteydessä monenlaiset virtuaaliset muodot tulevat nopeasti muutetuiksi ja hylätyiksi antaakseen tilaa uusille. After Hours -aikana saatamme nähdä välähdyksiä ja vääristymiä katoamisen partaalla olevista virtuaalimaailmoista, uusien maailmojen syntymisiä, ja epätäydellisyyksien tanssia niiden välillä.”

Biografia:
Tina Willgren on pääasiassa liikkuvan kuvan parissa työskentelevä kuvataiteilija. Hän asuu ja työskentelee Tukholmassa, Ruotsissa, missä hän suoritti taiteen maisterin tutkinnon Kuninkaallisessa taideinstituutissa (Kungl. Konsthögskolan) vuonna 2005. Videoissaan ja installaatioissaan Willgren tutkii mielen ja kehon suhdetta nykymaailmaan. Viimeaikaisia aktiviteetteja muun muassa osallistuminen tapahtumiin “Pantalla Rota” (Belgrado, Argentiina), “Single Channel TV” (Burlington, Vermont, USA) ja ”An Ordinary Day Film Festival” (Studio44, Tukholma, Ruotsi.)

Lisätietoja: www.tinawillgren.com

//

Tina Willgren: After Hours

4.6.–20.6.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Opening hours: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17

* This time we will not have an opening. We follow the corona precautions in other ways too, so normal visits will be safe. Welcome!

”Inspired by the lagging dance floors of Second Life, I made the digital world of After Hours in a game engine, and captured the events taking place there with virtual cameras. It’s a distorted discotheque, populated by fragmented avatars, unfinished 3D shapes, scattered body parts and pieces of clothing, set in motion. An unfinished world comes forth, reflecting the fast pace tech development of our times, in which various virtual forms are rapidly transformed and abandoned to give place to new ones. During After Hours we might see glitches from virtual worlds on the verge of disappearing, new ones coming into being, and the dance of the imperfections taking place in between.”

Biography:
Tina Willgren is a visual artist working primarily with moving images. She lives and works in Stockholm, Sweden, where she received her MFA at the Royal Institute of Art in 2005. In her videos and installations, she explores the mind and body in relation to the contemporary world. Recent activities include participation in ”Pantalla Rota”, Belgrado, Argentina, ”Single Channel TV”, Burlington, Vermont, USA and ”An Ordinary Day Film Festival”, Studio44, Stockholm, Sweden.

More info: www.tinawillgren.com

– – –
+
Galleria Ars Libera: arslibera.com/galleria
+ www.instagram.com/galleria.arslibera/

– – –
[Kuva / image: Tina Willgren: After Hours, 2019]
– – –

 

Jane Hughes: I PUT A SPELL ON YOU | 7.5.–30.5.2021

Jane Hughes: I PUT A SPELL ON YOU

7.5.–30.5.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

Avajaiset torstaina 6.5. klo 18–20. Tervetuloa, välkommen!
Noudatamme koronaohjeistuksia, kuten turvavälejä. Gallerialla maskeja, käsidesiä, ym. Pysythän kotona mikäli sinulla on flunssan oireita.

I PUT A SPELL ON YOU on kiehtova kuvien verkosto joka tutkii taikuuden, uskonnon ja taikauskon valtakuntaa. Näyttelyn otsikko viittaa blueslaulaja Screamin’ Jay Hawkinsin aavemaiseen ja provosoivaan esitykseen omasta vuoden 1956 kappaleestaan ‘I Put a Spell on You’.

Löydetty kuva, käsinkosketeltava tästä maailmasta oleva valokuva on portti koskemattomiin sisäisiin maailmoihin joiden taiteilija toivoo resonoivan takaisin ulkomaailmaan ja maalausprosessin kautta sitovan yhteen yksityisen ja yleisen kokemuksen.

Hughesin kuvasto ei välttämättä noudata mitään erikseen määritettyä historian, paikan tai ajan logiikkaa; hän tekee valintansa intuitiivisesti, jolloin maalaussarjalle kehittyy oma visuaalinen tarinansa. Töiden kuvauksen aiheina on kaikkea taikamaailman välineistöstä päättömiin naisiin. Teosten väripaletti antaa viitteitä moninaisista kulttuurikonteksteista; visuaalinen lämpötila liikkuu väreilevästä halpisestetiikasta viileämpiin, vaimennettuihin sävyihin.

Hänen työnsä keskiössä on pitkäkestoinen kaikenlaisten ulkopuolisuuden ja outouden tarinoiden kiehtovuus ja läheisyys. Hänen työskentelytapansa on monisävyisen ajattelun tuottamaa, yhtälailla populaarikulttuurin kuin outojen marginaali-ilmiöiden kuvastojen sekä vakavaa että leikkisää hyödyntämistä.

Häntä kiinnostavat ne ohuet rajapinnat jotka erottavat uskomukset, huiputuksen ja harhakuvitelmat toisistaan – erityisesti näinä kuvien massakulutuksen ja epätotuuksien aikoina.

Maalaukset muodostavat tarkoituksellisen epälineaarisia kertomuksia; surrealistisia palasia yhteensotkettuina katsojalle setvittäviksi ja avattaviksi, omien merkitystensä, yhteyksiensä ja tarinoidensa heijastuspinnaksi.

BIO: Jane Hughes (s. 1984 Dublinissa) asuu ja työskentelee Helsingissä.
Hughes työskentelee pääasiassa maalauksen ja sen ohella myös piirustuksen, videon, installaation ja animaation keinoin. Hänen työtään ruokkivat erilaiset lähteet: harvinaisuuksien keräily vanhoista kirjoista, kirjallisuus, elokuvat ja internetin syöverit.
Hughes suoritti taiteen kandidaatin tutkinnon (BA) Fine Art at National College of Art & Designissa, Dublinissa vuonna 2006. Vuonna 2012 hän valmistui taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston ympäristötaiteen koulutusohjelmasta ja suoritti osan maisterinopinnoistaan Berliinin taideyliopiston (UdK) Art in Context -tutkinto-ohjelmassa. Hän työskenteli kuraattorina taiteilijavetoisessa WerkStadt-projektitilassa Berliinissä 2010–2013.

Viimeisimpinä näyttelyinä “The True Believer”, Laikku, Tampere (2020) ja ”Someone else’s Stories” yhdessä Taru Kallion kanssa, Galleria Huuto, Helsinki (2020).
Hughes on esittäytynyt laajalti kansainvälisesti taiteilijavetoisissa tiloissa, gallerioissa ja museoissa, mm.: Sorbus-galleria, Helsinki; Keravan Taidemuseo, Irlannin suurlähetystö, Berliini; Grimmuseum, Berliini, Kunsthalle am Hamburgerplatz, Berliini ja Kaliningradin Valtion Galleria, Venäjä.
Residenssejä mm. Saksassa, Islannissa, Stundars-museo sekä Mustarinda Suomessa, Heinrich Böll -säätiö Achill Island Cottage, Irlannissa.
Hughesin töitä on mukana Suomen Valtion taideostotoimikunnan, Pohjanmaan taidetoimikunnan, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä National Irish Visual Arts Libraryn kokoelmissa.

Lisätietoja: www.janehughes.ie

[Kuva: Jane Hughes – The Fortuneteller, 40×40 cm, Akryyli MDF-levylle, 2021.]

//

Jane Hughes: I PUT A SPELL ON YOU

7.5.–30.5.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Opening hours: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17.

Opening on Thursday 6.5. at 18–20. Welcome!
We follow the corona precautions, such as distancing. The gallery has masks, hand sanitiser, etc. Please stay home if you have symptoms of the flu.

I PUT A SPELL ON YOU is a strange web of paintings that explore the dreamy realm of magic, religion and superstition. The title pays tribute to blues singer Screamin’ Jay Hawkins eerie and provocative performance of ‘I Put a Spell on You’, in 1956.

Hughes is an image hunter. The found image is re-imagined in paint. The tangible photo from the outside world is an access point to dig into the intangible inner worlds, that the artist hopes will resonate again to the outer world interweaving the social and the personal through the painting process.

Her methods of working embrace a kaleidoscopic way of thinking, engaging with disparate images from popular culture to the obscure margins in serious and playful ways. The personal selection of images doesn’t necessarily follow any defined logic of history, place or time; the selecting is intuitive and the paintings develop their own emotional textures and visual fictions. Her work is informed by her longstanding fascination and affection for outsiders and obscure histories of all sorts. She is intrigued by the thin lines between beliefs, delusion and deceit especially now in the era of mass image consumption and misinformation.

The works depict a range of subjects from fortune tellers to magic paraphernalia to scenes of headless women or figures in cryptic scenarios. The visual temperature oscillates from vibrant pulpy aesthetics to cooler muted tones. The paintings create deliberate non-linear narratives, surreal fragments jumbled together offered to the viewer to unscramble and project their own meanings, connections and stories.

BIO: Jane Hughes (b. 1984, Dublin, Ireland) lives and works in Helsinki. Her work deals with beliefs, superstition, religion and social histories. She works primarily with painting among other techniques; drawing, video, installation and stop motion animation. The methods she uses feeds from diverse sources collecting curiosities from old historical picture books, literature, film and internet rabbit holes.
Hughes completed her BA in Fine Art at National College of Art & Design, Dublin in 2006. She earned her MA in Environmental Art at Aalto University, Helsinki in 2012 including, a one year Erasmus scholarship at the MA, Art in Context programme, University of Arts (UDK), Berlin (2010–2011). She previously worked as co-curator at artist run project space WerkStadt in Berlin (2010–2013).

Recent exhibitions include “The True Believer” at Laikku, Tampere (2020) and ”Someone else’s Stories” a collaboration with Taru Kallio at Galleria Huuto, Helsinki (2020). Hughes has exhibited widely internationally in artist run spaces, galleries and museums including; Sorbus Galleria, Helsinki; Kerava Art Museum, Finland; Embassy of Ireland, Berlin; Grimmuseum, Berlin; Kunsthalle am Hamburgerplatz, Berlin and State Gallery of Kaliningrad, Russia. She has taken part in several residencies in Germany, Finland, Iceland, Ireland and Sweden including; Stundars Art Museum, Solf, Finland; Mustarinda, Finland and Heinrich Böll Cottage, Achill Island, Ireland.
Her works are part of the collections of the Finnish State Art Commission, Arts Council of Ostrobothnia, HUS (Helsinki University Hospital), Finland and National Irish Visual Artists Library and in several private collections in Denmark, Germany, Finland, France, Ireland and Sweden.

For further information about the artist please visit: www.janehughes.ie

[Image: Jane Hughes – The Fortuneteller, 40×40 cm, Acrylic on MDF, 2021.]

– – –

 

Alexander Salvesen: Current States II | 3.4.–30.4.2021

Alexander Salvesen: Current States II

3.4.–30.4.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

* Tällä kertaa emme järjestä avajaisia. Noudatamme muutenkin koronaohjeistuksia, joten normaalit käynnit varmasti turvallisia. Tervetuloa, välkommen!

Jäät sulavat. Seuraan muuttolintujen saapumista. Kesämökin läheistä rakasta metsää kaadetaan ja maa sen jäljiltä myllätään. Maailmani muuttuu. Samoilen metsissä ja yritän muistaa katsoa ympärilleni, kuunnella. Hengittää. Painaa mieleen sen mitä näen ja koen. Lehdet putoavat. Mietin mikä tekee onnelliseksi ja yritän muistaa jalkojeni alla olevan maan, sen jonka jaan kaiken kanssa.

Current States -näyttelysarja kumpuaa aikamme muuttuvasta ja virtaavasta olemuksesta jossa nykyhetki tuntuu olevan monille yhä vaikeammin tavoitettavissa. Näyttelyn nimi viittaa erityisesti veteen ja sen eri olomuotoihin, nesteeseen, jäähän ja kaasuun. Se saa minut ajattelemaan myös valuuttojen virtoja ja joitain näennäisen järkkymättömiä – staattisia asenteita tai asioita nyt monien päällekkäisten kriisien keskellä. Nimi on minulle myös referenssi paikkaan, omaani ja yhteisöissä laajemmin. Sen minkä osana olemme. Tässä prosessissa se missä olen juuri nyt (en tunnin päästä, huomenna tai ensi vuonna) on minulle erityisen merkittävää ja koen tärkeäksi pitää huomion nykyhetken keskipisteessä. Huomisen päätökset tehdään nyt.

Current States -näyttelysarjaa on muovannut olennaisesti Covid-19 -pandemian seurauksena vietetty karanteeni ja yksinäisyyden kokemus. Tämän myötä myös jo ennestään läheinen suhteeni metsään, järviin ja luontoon yleensäkin on voimistunut. Erityisesti olen inspiroitunut siitä ajasta jonka olen viettänyt perheeni kesämökillä Ahmasveden rannalla Lokalahdella Varsinais-Suomessa. Viime keväänä vietin siellä yhtäjaksoisesti 10 viikkoa karanteenissa yksin pohtien tämän näyttelyn teemoja ja olen sittemmin palannut tuohon tuttuun maisemaan aina mahdollisuuksien mukaan havainnoimaan, hengittämään ja hakemaan suuntaa vuodenaikojen vaihtuessa.

Current States II -näyttely on jatkoa sarjan ensimmäiselle osalle (Current States I, 2020) jonka keskiössä oli erityisesti veden nestemäinen olomuoto. Tämän toisen osan yhtenä pääteemana on jää. Se talven kova pinta ilman ja nesteen välillä. Minua kiinnostaa jään kristallirakenne, jäätymiseen ja sulamiseen – muutoksen – prosessit. Näyttelyn pääteos Centre of Our Universe (2019) kysyy mitkä asiat oikeasti ovat elämälle tärkeitä. Teos haluaa muistuttaa meitä veden merkityksestä ja erityisesti planeetan vesijärjestelmän horjuvasta tasapainosta napajäätiköiden sulaessa yhä kiihtyvään tahtiin. Kello käy. Auringon liike piirtää muuttuvia varjoja värjättyihin laseihin. Current States I -näyttelyssä vielä elossa ollut koivu on nyt kuollut ja lehdet pudonneet. Vesi sen juurilta on hävinnyt. Onnenonkija kalastaa vuodelta 1999 olevalla kolikolla toiveenaan valoisampi tulevaisuus, maatumisen kuitenkin ollessa meneillään toukkien jättäessä jälkensä. Kesällä 2020 kerätystä järvikaislasta koostettu Nothing Lasts Forever muuttaa väriään lehtivihreän hajotessa valon vaikutuksesta. Katosta roikkuvat kuivuneet koivut pitävät kiinni lehdistään janoisina. Jollain tavalla tämä kaikki liittyy toisiinsa.

Olemme osa tätä paikkaa. Emme vieraita täällä.
Siinä on valtava ero.

Näyttelyssä minulle läsnä on ainakin muutos. Olen huomannut haluavani työskennellä monialaisesti rajoittamatta itseäni tiettyyn tekniikkaan tai materiaaliin. Tämä näkyy myös näyttelyn teoksissa jotka ovat syntyneet tämän prosessin seurauksena. Siihen kuuluu myös sattumat. Minua kiinnostaa pienet ja arkiset asiat ympärilläni. Harjoittelen huomaamaan muutoksia ympäristöni vaihteluissa ja välittämään näitä kokemuksia muille teosten kautta. Teoksen tekeminen on myös itselleni tapa ymmärtää kokemaani. Maailman muuttuessa minäkin muutun. Yritän kohdata elämän ympärilläni lempeästi vaikka se välillä olisikin vaikeaa. Näyttelyn teoksia tehdessäni olen myös pohtinut mm. kuolemaa, entropiaa, mielenrauhaa, neoliberalismia, näköhavaintoa ja aikaa.

Näyttelysarjan kolmas ja viimeinen, kaasuun pohjaava osa Current States III tulee lokakuussa 2022 Helsingin Taiteilijaseuran HAA Galleriaan Suomenlinnassa.

BIO: Alexander Salvesen on Helsingissä asuva kuvataiteilija joka työskentelee monialaisesti eri visuaalisten taiteiden kanssa. Salvesenin päämateriaalina toimii usein valo ja hänen työnsä ammentavat usein värien ja muotojen keskinäisiin suhteisiin, niiden herättämiin mielikuviin ja havaintoon. Töissään hän pyrkii kutittamaan kokijan aisteja ja pysäyttämään tämän teoksen äärelle ihmettelemään, pohtimaan tai keskustelemaan. Salvesenin työt kumpuavat usein luonnosta ja luonnonilmiöistä sekä meitä ympäröivästä poliittisesta ilmapiiristä. Viime vuosina Salvesen on ottanut töissään vahvasti kantaa meneillään olevaan lajikatoon, ilmastokatastrofiin ja elinympäristöjen muutokseen. Salvesenin töitä on ollut esillä monissa valotaidenäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla niin yksityis- kuin ryhmänäyttelyissä. Salvesen työskentelee myös kuraattorina ja ajoittain visualistina esittävän taiteen kontekstissa. Salvesen on Muu ry:n jäsen ja Suomen Valotaiteen Seuran perustajajäsen. Salvesen on valmistunut Teatteritaiteen maisteriksi keväällä 2018 Valosuunnittelun koulutusohjelmasta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta.

Lisätietoja: www.alexandersalvesen.com

//

Alexander Salvesen: Current States II

3.4.–30.4.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Opening hours: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17.

* This time we will not have an opening. We follow the corona precautions in other ways too, so normal visits will be safe. Welcome!

The ice is melting. I follow the arrival of migratory birds. A beloved forest near the summer cottage is harvested and the land is left with deep scars. My world is changing. I wander in the woods, trying to remind myself to actually look around and listen. To breathe. I try to remember what I see and experience. Leaves are falling. I wonder what makes me happy and I try to feel the soil under my feet, the one I share with everything.

The Current States exhibition series springs from the changing and flowing nature of our time where the present seems to be increasingly difficult for many to reach. The name of the exhibition refers in particular to water in its various forms as liquid, ice and gas. It also makes me think about currency flows and some seemingly unshakable things or attitudes now in the midst of these overlapping crises. For me the name is also a reference to place, my own and ours as a species. That which we are a part of. Where I am right now (not in an hour or tomorrow or next year) seems to be extremely important to pay attention to. Tomorrow’s decisions are made now.

The Current States exhibition series has been substantially shaped by the quarantine and the loneliness I’ve experienced during the Covid-19 pandemic. As a result, my already close relationship with forests, lakes and nature in general has strengthened. In particular, I’ve been inspired by the time that I spent at my family’s summer cottage by the lakeside in Lokalahti in Southwestern Finland. A year ago I spent there 10 consecutive weeks in quarantine alone pondering the themes of this exhibition and I have since returned to that familiar landscape, whenever possible, to observe, to breathe and to seek directions while the seasons keep changing.

The Current States II exhibition is a continuation of the first part of the series (Current States I, 2020) which focused specifically on the liquid state of water. One of the main themes of this second part is ice. That hard surface of winter between air and liquid. I am interested in the crystal structure of ice, the processes of freezing, melting and thawing – the ongoing change. The main work of the exhibition, Center of Our Universe (2019), asks which things are really important for life. The work wants to remind us of the importance of water and especially of the unstable balance of the planet’s water system as the polar glaciers melt at an ever-accelerating rate. The clock is ticking. The movement of the sun draws changing shadows on the painted glass. The birch that was still alive during Current States I is now dead and the leaves have fallen. The water at its roots is gone. The angler of luck is fishing with a coin from 1999 in hope of a brighter future, but the decay is underway with the larvae leaving their mark. Nothing Lasts Forever, composed of lake reeds collected in the summer of 2020, changes color as the leaf green decomposes under the influence of light. The dried birches hanging from the ceiling cling to their leaves thirsty. In some way, they are all related.

We are a part of this place. Not visitors.
That’s a huge difference.

For me this exhibition is about change. I’ve noticed that I want to work in a multidisciplinary way without limiting myself to a particular technology or material beforehand. This is also reflected in the works in the exhibition that have emerged as a result of this process. This process also allows for coincidences to happen. I am interested in the small and mundane things around me. I practice noticing changes in my environment and I try communicating these experiences to others through my works. Making a work of art is also a way for myself to understand what I am experiencing. As the world changes, so do I. I try to face life around me gently even if it is difficult at times. Besides change the works exhibited here also touch on themes such as death, entropy, peace of mind, neoliberalism, visual perception, and time.

The third and last part of the exhibition series, Current States III focuses on gas. It will be exhibited in October 2022 at the HAA Gallery of the Helsinki Artists’ Association in Suomenlinna.

More info: www.alexandersalvesen.com

– – –