28.11.-22.12.2019 Nanna Ylönen: Ghost Clinic

Ghost Clinic on osallistava installaatio, joka kutsuu yleisön jakamaan yliluonnollisia kokemuksiaan ja kohtaamisiaan. Teoksessa vierailijat saavat olla vuoroin sekä kertojan että kuuntelijan roolissa. Tarinoita yliluonnollisista kohtaamisista kerätään ja kuunnellaan galleriatilaan pystytetyissä teltoissa – jotka muistuttavat leirinuotion äärellä kerrotuista kummitustarinoista.

Teos tutkii voiko tuntematon ja tuntemattomaan liittyvän epävarmuuden käsitteleminen toimia ihmisiä yhdistävänä tekijänä – tässä tapauksessa omakohtaisten kummitustarinoiden jakamisen avulla. Aaveet ja selittämättömät tapahtumat toimivat teoksessa eräänlaisena viitekehyksenä toistemme kohtaamiselle.

Teos käsittelee aaveita ja käsitystämme yliluonnollisesta elettyjen kokemusten kautta. Kasvavan haastatteluarkiston myötä selittämättömien tapahtumien käsite laajenee teoksen luomien kohtaamisten kautta. Tähän mennessä klinikan vierailijoiden kokemukset ovat käsitelleet esimerkiksi tavaroiden selittämättömiä katoamisia ja enneunia. On kuultu askeleita tyhjässä talossa ja esineet ovat liikkuneet itsekseen. Osalle yliluonnollinen on voinut tarkoittaa kummallista tunnetta mahanpohjassa – outoa tapahtumaa edeltävää voimakasta aavistusta kehossa. Toisille yliluonnollinen liittyy taikauskoisuuteen tai uskontoon ja osa tarinoista on perittyä suullista tietoa.

Ghost Clinic avaa tilan kokemuksille, joita rationaalinen mieli ei pysty – tai ehkä haluakaan – selittää.

Tarinoiden kertominen ja kuunteleminen on projektissa keskeistä. Kuuntelemaan rauhoittuminen tarjoaa samalla mahdollisuuden pysähtyä tähän hetkeen. Kummitustarinoiden potentiaali ihmisiä yhdistävänä tekijänä perustuu kokemusten jakamisen lisäksi myös toisten kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemisen kokemukseen. Teoksessa kohtaamme toisemme jakamalla elettyjä kokemuksia, joita ei välttämättä tavallisesti muille jakaisi. Aaveiden ilmestyminen on perinteisesti ymmärretty henkimaailman tavaksi tuoda viestejä tuonpuoleisesta. Teoksen myötä kummitukset saavat jälleen uuden roolin toimien merkityksellisien kohtaamisten mahdollistajina.

Joidenkin tulkintojen mukaan lähes joka toinen on kokenut yliluonnollisia kokemuksia jossain vaiheessa elämäänsä. Viime vuosina yliluonnollisten kokemusten tutkimuksesta on syntynyt Suomessa myös väitöskirjoja. Vaikka omakohtaiset yliluonnolliset kokemukset ovat hyvin yleisiä, on niistä puhuminen silti usein tabu. Ghost Clinic kerää yliluonnolliseen nivoutuvia tarinoita, sekä kertomuksia selittämättömistä tapahtumista toimien avoimena ja vastaanottavana tilana näille kertomuksille ja kokemuksille.

Näyttelyn vierailijat voivat mennä kuuntelemaan aikaisemmin kerättyjä tarinoita galleriatilaan pystyttettyjen telttojen sisään, joissa Ghost Clinic-haastattelut toistuvat ääniraitana. Näyttelyn avajaisiltana yksi teltoista muuntuu kummitusklinikaksi toivottaen vierailijat tervetulleiksi jakamaan omia yliluonnollisia kokemuksiaan. Nämä Galleria Ars Liberassa kerätyt haastattelut tulevat osaksi installaatiota ääniraitojen muodossa.

Ghost Clinic on kiertävä projekti. Tähän mennessä teos on esitetty Malmössä Ruotsissa (Skånes konstförening) ja Liettuan Kaunasissa (Meno Parkas Gallery).

Nanna Ylönen (s. 1991, Siilinjärvi) asuu ja työskentelee Malmössä.

cargocollective.com/nannaylonen

Galleria Ars Libera
Suokatu 30, Kuopio

ke-pe klo 15-19
la-su klo 12-17