Tapio Mömmö: Yhteinen hetki | 1.4.– 24.4.2022

Tapio Mömmö: Yhteinen hetki 

1.4.–24.4.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

Avajaiset torstaina 31.3.2022 klo 18–20. Koronaohjeistukset muistaen. Tervetuloa!

 

Tapio Mömmön öljyvärimaalauksien aiheet käsittelevät tunnelmia ja outoja tapahtumia. Näitä surrealistisia tapahtumia hän luo yhdistelemällä ja sulauttamalla erilaisia muotoja toisiinsa. Yleensä hänen teoksissaan on myös ihmishahmoja, jotka toimivat kokijoina omituisille tapahtumille ja asiamerkityksille. Lähtökohtaisesti Mömmö ei pyri ennalta määrittelemään tai miettimään tulevia teoksiaan, vaan antaa sattumien ja alitajuisten tapahtumien johdattaa teosteni syntyä. Hänen maalaus hetkensä ovatkin hyvin kaoottisia tapahtumia, ilman järjellistä ajattelua. Sanaton mieli johdattaa prosessia ja yleensä lopputuloksina on teoksia jotka hämmentää ja kummastuttaa. Mömmö toivoo, että hänen teoksiaan katselevat kokisivat myös näitä samoja tunnetiloja.

Tapio Mömmö (s. 1981) on Kuvataiteilija, joka valmistui Saimaan Ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi 2011. Mömmö maalaa pääsääntöisesti öljyväreillä, mutta on myös kiinnostunut akvarelleista ja digi maalaamisesta. Taiteilija asuu ja työskentelee Imatralla.

Taiteen tekemistä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahasto sekä Taiteen edistämiskeskuksen Kaakkois-Suomen taidetoimikunta. 

//

Tapio Mömmö: Common moment

1.4.–24.4.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun12–17.

Opening on Thursday 31.3.2022 at 18–20.  Remembering the corona precautions. Welcome!

 

The subjects of Tapio Mömmö’s oil paintings deal with moods and strange events. He creates these surreal events by combining and merging different forms. Usually, there are also human figures in his works who act as experiencers for strange events and meanings. In principle, Mömmö does not try to pre-define or think about his future works, but allows coincidences and subconscious events to lead to the creation of his works. His painting moments are indeed very chaotic events, without rational thinking. The wordless mind guides the process and usually the end results are works that confuse and amaze. Mömmö hopes that those who view his works will also experience these same emotional states.

Tapio Mömmö (b. 1981) is a visual artist who graduated from Saimaa University of Applied Sciences as a visual artist in 2011. Mömmö paints mainly in oil paints, but is also interested in watercolors and digital painting. The artist lives and works in Imatra.


The making of art has been supported by the South Karelia Regional Fund of the Finnish Cultural Foundation and the Art Council of Southeast Finland by the Art
Promotion Center Finland.