31.10 – 24.11.2019 Jonna Suurhasko: Interference

Interferenssi – kahden aallon, joiden välinen vaihe-ero on vakio, yhdistymistä superpositioperiaatteen mukaisesti. Kyse on siis aaltojen yhteenlaskusta.

Valoa voidaan pitää myös aaltoliikkeenä, jolloin aallonpituus määrää valon värin. Ihmissilmä näkee eri aallonpituuksilla etenevän valon erivärisenä. Aallonpituus lyhenee, kun spektrissä siirrytään keltaisesta ja oranssista purppuraan ja violettiin.

Sekä saippuakupla että veden pinnalla oleva ruokaöljykerros näyttävät monivärisiltä eli irisoivilta. Kyseessä on ohuessa kalvossa tapahtuva interferenssi-ilmiö. Ohuen kalvon ylä- ja alapinnasta heijastuneet aallot kulkevat hieman eripituisen matkan, kohtaavat ja interferoivat.

Teokseni perustuvat väriin, muotoon ja syvyysvaikutelmaan sekä luomaani optiseen illuusioon. Olen laajentanut viime vuosina työskentelyäni yhä enemmän kolmiulotteiseen suuntaan ja samalla pyrkinyt uudistamaan ja laajentamaan taidegrafiikan käsitystä. Materiaalit, värit ja muodot sekä niiden luomat rytmit ja rakenteet yhdistettynä perinteiseen taidegrafiikkaan luovat uudenlaisia veistoksia.

Suurhasko, Jonna

jonna.suurhasko@gmail.com

http://instagram.com/galleria.arslibera

http://facebook.com/galleriaarslibera

3.-27.10.2019 Saija Koponen: Naive Melody

”Minua kiinnostaa ajatusten ja merkitysten päällekäisyys ja asioiden esittämisen tavat. Pidempi aikaisena kiinnostuksena työskentelyssäni on ollut monimerkityksellisyyden pohtiminen. Maalarina pohdin maalaten. Niin kuvaisin teosten tekoprosessia ja maalauksen syntyä tiedostavan ja tiedostamattoman rajalla. 

Olen viime aikoina ollut enenevässä määrin kiinnostunut identiteetin esittämisen ja esillä olon tavoista. Siihen liittyvät huomiot ihmisistä, itsestä ja ympäristöstäni. Maalauksiini syntyviä muotoja ruokkivat niin empatia, uteliaisuus, mielikuvat ja merkityksen annot, kuin myös ennakkoasenteet ja ajatus virheet. Teoksissa näkyvät keholliset kokemukset, musiikki, elokuvat, populaarikulttuuri, kuvataide ja arki. En jäljennä, vaan tuon läsnä olevaksi havaintoja ja ajatuksia. 

Maalaamiseeni liittyy mielenkiinto väriin. Maalauksen sisältö ja sen fyysiset ominaisuudet ovat sidoksissa toisiinsa. Liikun värillisesti hienostuneen ja naiivin välimaastossa. Leikittelen sen kanssa miten naiivi ja ylevä, tai sattumanvarainen ja harkittu maalaus voi olla yhtä aikaa. Maalauksen sisällä ajatuksen ei tarvitse noudattaa loogista jatkumoa.” (Saija Koponen, 2019)

Saija Koponen (s. 1980 Lohja) on kuvataiteilija ja taidemaalari, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Koponen valmistui kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta vuonna 2009. Hän käsittelee työskentelyssään ihmisenä olemista, kehollisuutta ja ajattelun tapoja, tuoden arkipäiväisiä kokemuksia ylevän piiriin. 

Koponen on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä ja osallistunut ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin. Viimeksi hänen töitään on voinut nähdä Tarton Taidetalossa suomalaisten taiteilijoiden ryhmänäyttelyssä keväällä 2019 ja yksityisnäyttelyssä galleria Huudossa Helsingissä syksyllä 2018. 

www.saijakoponen.fi

facebook.com/galleriaarslibera

instagram.com/galleria.arslibera