Näyttelyhaku 2022

Galleria Ars Liberan ja yhteistyögallerian haku on päättynyt 28.2. Kiitos kaikille hakijoille!
Open Call for Gallery Ars Libera and co-operative gallery has closed 28th of Feb. Thanks to all applicants!

Nimikilpailu jatkuu 31.3. asti.
Name competition is on until 31.3.

GALLERIA ARS LIBERAN NÄYTTELY- JA TAPAHTUMAHAKU SYKSYLLE 2022 JA KEVÄÄLLE 2023 

UUDEN GALLERIAN NÄYTTELYHAKU 2022–2023
&
NIMIKILPAILU

 

OPEN CALL FOR GALLERY ARS LIBERA – FALL 2022 AND SPRING 2023

+

OPEN CALL FOR ARS LIBERA AND KUOPIO ART MUSEUM CO-OPERATIVE GALLERY – SEASON 2022–2023
&
NAME COMPETITIONGALLERIA ARS LIBERAN NÄYTTELYHAKU 2022–2023
Galleria Ars Libera kutsuu taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä jättämään näyttely-, tapahtuma- ja projektiehdotuksia syyskaudelle 2022 ja kevätkaudelle 2023. Haemme tilaan uusia, nykytaiteeseen keskittyviä ehdotuksia.

Voit ehdottaa näyttelyaikaa, projektia tai tapahtumaa yhdestä päivästä viiteen viikkoon.
Syyskausi 2022: 09–12/2022
Kevätkausi 2023: 01-06/2023

 

GALLERIA ARS LIBERA
Galleria Ars Libera on nykytaiteeseen keskittyvä epäkaupallinen näyttelytila ja se sijaitsee Kuopion keskustassa, osoitteessa Maaherrankatu 3. Katutasossa oleva näyttelytila on kooltaan n. 39 m².
Gallerian toiminnasta vastaa Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Libera.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tehostaa näyttelytoimintaa ja vahvistaa kuvataiteilijoiden asemaa. Ars Libera ei peri taiteilijoilta galleriavuokraa.

 

Hakemus koostuu:
– Hakijan yhteystiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnro, s-posti. Taiteilijaryhmällä on oltava yhteyshenkilö.
– Näyttely/tapahtuma/projektiehdotus

– Näyttelyjakson / tapahtuman toivottu ajankohta sekä kesto.

– Ehdotusta tukeva kuva-aineisto. Jos ehdotuksesi sisältää liikkuvaa kuvaa, liitä videolinkki hakemukseesi.
– Ansioluettelo

Lähetä hakemus yhtenä pdf-tiedostona (maksimikoko 4 MB). Nimeä tiedosto etunimi-sukunimi-hakemus.pdf

Hakemukset voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.

 

Pohjapiirros: Galleria Ars Libera

Kuvia galleriatilasta

//

 

ARS LIBERAN JA KUOPION TAIDEMUSEON YHTEISTYÖGALLERIAN NÄYTTELYHAKU 2022–2023

Kuopion Kuvataiteilijat ry ja Kuopion taidemuseo avaavat huhtikuussa 2022 uuden yhteistyögallerian Kuopion taidemuseon tiloihin osoitteeseen Kauppakatu 35.

Galleria esittelee uutta pohjoissavolaista tai pohjoissavolaistaustaista kuvataidetta ammattitaiteilijoilta. Näyttelyaika on pääsääntöisesti kaksi kuukautta.

Galleria soveltuu hyvin ripustettaville ja jalustalle asetettaville teoksille sekä mediataiteelle.

Galleria koostuu päätilasta (23,5 m2) ja holvista (7 m2). Holvi-tilassa teoksia ei voi kiinnittää suoraan seinään. Galleria on näyttelyvuokraton ja teosten välitys tapahtuu taidemuseon kautta.

 

Ehdota näyttelykokonaisuutta ajalle 06/2022 – 05/2023

Hakemus koostuu:
– Hakijan yhteystiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnro, s-posti. Taiteilijaryhmällä on oltava yhteyshenkilö.
– Näyttelykokonaisuuden esittely
– Toivottu ajankohta

– Ehdotusta tukeva kuva-aineisto. Jos ehdotuksesi sisältää liikkuvaa kuvaa, liitä videolinkki hakemukseesi.
– Ansioluettelo

Lähetä hakemus yhtenä pdf-tiedostona (maksimikoko 4 MB).
Nimeä tiedosto etunimi-sukunimi-hakemus-yhteistyögalleria.pdf

Hakemukset voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.

 

Pohjapiirros: Yhteistyögalleria

 

Mainitse hakemuksessa kumpaan galleriaan olet hakemassa. Lähetä hakemus 28.2.2022 (23:59 Suomen aikaa) mennessä osoitteeseen:
galleria.arslibera (at) gmail.com

//

 

NIMIKILPAILU

Keksi Ars Liberan ja Kuopion taidemuseon yhteistyögallerialle nimi!

Kuopion taidemuseo sijaitsee vuonna 1902-1904 rakennetussa entisessä pankkirakennuksessa. Uusi galleria esittelee nykytaidetta.
Toivomme, että uuden gallerian nimi kuvastaa gallerian profiilia nykytaiteen tilana, joka sijaitsee historiallisessa rakennukssa.

 

Parhaan ja käyttöön otettavan nimen keksijä palkitaan tuotepalkinnoilla.

 

Lähetä nimiehdotuksesi 31.3.2022 (23:59 Suomen aikaa) mennessä osoitteeseen: 
galleria.arslibera (at) gmail.com

 

//

 

OPEN CALL FOR GALLERY ARS LIBERA – FALL 2022 AND SPRING 2023
Gallery Ars Libera invites artists and artist groups to submit exhibition, event and project proposals for fall 2022 and spring 2023.  We are looking for new, contemporary-oriented proposals.

Gallery Ars Libera is a non-commercial, contemporary art gallery located in the centre of Kuopio, at the address Maaherrankatu 3. The exhibition space is 39 m² in size, street view with windows. The gallery is run by the Kuopio Artists’ Association Ars Libera.
The purpose of the association is to promote and enhance the exhibition activities and to strengthen the position of visual artists. Ars Libera does not charge rent for the exhibitions it hosts.

 

EXHIBITION PROGRAMME 2022–2023
You can suggest an exhibition time, project or event from one day to five weeks.
Fall period 2022: 09 – 12/2022.
Spring period 2023: 01 – 06/2023.

 

Application consists of:

– Contact details of the applicant: first and last name, telephone, e-mail. Artist group must have a contact person.

– Exhibition / Event / Project proposal
– Supporting image material. If your suggestion contains a moving image, attach a video link to your application.
– A curriculum vitae

Submit the application as a single pdf file (maximum size 4 MB). Please name the file in the style of firstname-lastname-application.pdf

Applications can be written in Finnish or English. The deadline is 28.2.2022 (23:59 Finnish time).

Application should include preferred time(s) for the exhibition or event.

Submit your proposal to: galleria.arslibera (at) gmail.com

 

Floor plan: Galleria Ars Libera

Photos of the gallery space

//

 

OPEN CALL FOR ARS LIBERA AND KUOPIO ART MUSEUM CO-OPERATIVE GALLERY – SEASON 2022–2023

Kuopio Artists’ Association and Kuopion Art Museum open a new co-operative gallery in April 2022. Gallery will be located in Kuopio Art Museum at the address Kauppakatu 35.

Gallery presents new professional North Savonian contemporary art and contemporary art that originates in North Savonia. Exhibition time is primarily two months.

The new gallery is suitable for artwork that is to be hung on the wall or set on a pedestal and for new media art.

Gallery includes two spaces, the main room (23,5 m2) and the vault (7 m2). In the vault attaching artwork straight to the wall is not possible. Ars Libera and Kuopio Art Museum do not charge rent for the exhibitions they host. Transactions of the artwork are done via the Art Museum.

 

Propose an exhibition time inside period 06/2022 – 05/2023

Application consists of:

– Contact details of the applicant: first and last name, telephone, e-mail. Artist group must have a contact person.

– Exhibition proposal

– Exhibition time preferred
– Supporting image material. If your suggestion contains a moving image, attach a video link to your application.
– A curriculum vitae

Submit the application as a single pdf file (maximum size 4 MB). Please name the file in the style of firstname-lastname-application-co-gallery.pdf

Applications can be written in Finnish or English. The deadline is 28.2.2022 (23:59 Finnish time).

Submit your proposal to: galleria.arslibera (at) gmail.com

 

Floor plan: Co-operative gallery

 

NAME COMPETITION

Come up with a name for Ars Libera and Kuopio Art Museum co-operativi gallery!

Kuopio Art Museon locates in an old bank building built in 1902-1904. The new galleria present contemporary art.
The name of the gallery should represent the gallery’s profile as space for contemporary and new art that is located in a historical building.

 

The inventor of the best name proposal that is also taken in use will be rewarded with dazzling product prizes.

 

Submit your gallery name proposal until 31.3.2022 (23:59 Finnish time)

to address galleria.arslibera (at) gmail.com