Sonja Jokiniemi: Mumbles | 13.1.–30.1.2022

Sonja Jokiniemi: Mumbles

13.1.–30.1.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

Avajaiset keskiviikkona 12.1. klo 18–20. Koronaohjeistukset muistaen. Tervetuloa!

”Tämä näyttely – Mumbles (suom. Muminoita) – artikuloi figuratiivisia viivapiirroksia paperille ja tekstiilille. Aloitin sarjalla piirroksia kesällä 2021, josta laajensin näitä kuvallisia kerrontoja moninaisiksi läikähdyksiksi. Näita laikkuja voisi kutsua ajatusten, tunteiden ja muistojen kokoontumisiksi.

Piirrokset tutkivat tunteiden maastoja ja kuinka erilaiset olot ja aistit kantautuvat ruumiin eri osissa. Korostetut ruumiin osat, puuttuvat motiivit tai muuntuvat möhkäleet, ovat kaikki osa kerrontaa, joka kartoittaa suhdetta aikaan, siirtymiin ja paradokseihin. Kulutetut kodin liinat ja muut tekstiilit muuntuvat tiputettujen kuvien pinnoiksi herätellen suhdetta arkipäiväiseen.

Tämä teosten sarja, jonka jaan Ars Liberassa on osa uutta projektia työnimellä CRAZE, joka toteutuu tanssiteoksessa ja näyttelyobjekteissa 2022–2023 aikana. Jatkan tutkimustani piirroksen, hahmojen ja tekstiilin parissa – muuntaen kuviotyöskentelyä kudonnaksi ja kollaaseiksi paperille.”

BIO: Sonja Jokiniemi työskentelee koreografina, taiteilijana ja esiintyjänä. Hän on Kuopiosta kotoisin ja tällä hetkellä asuu ja työskentelee Helsingissä ja Lausannessa. Hän valmistui maisteriksi Esittävien taiteiden linjalta DAS Theatre -ohjelmasta, Amsterdamista 2013 ja Tanssitaiteen kandidaatiksi Laban Centeristä Lontoosta 2006. Tämän lisäksi hän on valmistunut ekspressiivisen taideterapian ryhmänohjaajaksi Inartes Instituutista Helsingistä 2020.

Työssään Jokiniemi käsittelee piirrosta koreografisena praktiikkana, ihmisen ja ei-inhimillisen suhdetta, tekstiilin valmistusta, kysymyksiä kielestä ja kommunikaatiosta, sekä tutkimusta kehoista ja aisteista, tapoina tutkia erilaisia asioiden ja olioiden ketjuja; niiden tavanomaisia ja hämmästyttäviä suhteita.

Sonjan työtä ovat tukeneet monet eurooppalaiset esittävien taiteiden instituutiot kuten: STUK-A House for Dance, music and Image (BE), Zodiak Uuden tanssin keskus, Liikkeellä Marraskuussa festivaali ja Kiasma Nykytaiteen museo (FI), MDT (SWE), BUDA Kunstzentrum (BE). Hänen teoksiaan on vastikään ollut esillä näyttelyissä Den Frie Centre for Contemporary Art:ssa Kööpenhaminassa ja Dr. Guislaan Museum:ssa Gentissä, Belgiassa. Jokiniemelle on myönnetty kolme pidempää taiteilija-apurahaa Taiteen edistämiskeskukselta, viimeisimmäksi viisivuotinen taiteilija-apuraha 2021–2025.

Lisätietoja: http://sonjajokiniemi.com

//

Sonja Jokiniemi: Mumbles

13.1.–30.1.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17.

Opening on Wednesday 12.1. at 18–20. Remembering the corona precautions. Welcome!

”This exhibition – Mumbles – articulates figurative line drawings on paper and textile. I began with a series of drawings created during summer 2021 and from there extended these visual narrations into multiple blotches; gatherings of thoughts, feelings and memories.

The drawings explore emotional landscapes and how feelings and sensations are carried in different parts of the body. Accentuated body parts, missing motifs or morphing chunks, are all part of the narratives that map relationship to time, passage and paradoxes. Worn out domestic clothes as well as other textiles are used as surfaces to dripple on, evoking one’s relationship to the ordinary.

The series shared at Ars Libera is part of a new project under working title CRAZE, that will take form as a dance work and exhibition objects during 2022–2023. I will continue to explore the relationship between drawing, figures and textile – transforming pattern work into weaving and collaging works on paper.”

BIO: Sonja Jokiniemi works as choreographer, artist and performer. She is from Kuopio, based in Helsinki and Lausanne (CH). She graduated from the Performing Arts programme at DAS Theatre in Amsterdam 2013 and with a BA degree in Contemporary Dance at Laban Centre in London 2006. Additionally she has completed a study in Expressive Arts therapy from Inartes Institute in Helsinki 2020.

In her work, Jokiniemi engages the practice of drawing, human and non-human actors, textile making, questions of language and communication and exploration of bodies and sensations as a way to think around networks of things and beings; their ordinary and uncanny relationships.

Sonja’s work has been supported by many performing arts venues such as STUK-A House for Dance, music and Image (BE), Zodiak Centre for Dance, Moving in November festival and Kiasma Contemporary Art museum (FI), MDT (SWE), BUDA Kunstzentrum (BE). She has recently exhibited at Den Frie Centre for Contemporary Art in Copenhagen and Dr.Guislaan Museum in Ghent. Jokiniemi has been awarded three grants by The National Arts Promotion Centre Finland (Taike): a one-year artist grant for 2017, a three-year artist grant for 2018–20 and a five-year artist grant for 2021–2025.

More info: http://sonjajokiniemi.com/

– – –

+ Galleria Ars Libera: arslibera.com/galleria
+ www.instagram.com/galleria.arslibera
+ www.facebook.com/galleria.arslibera

– – –

ART SWAP | 21.12.2021

Ars Libera järjestää taas Art Swap -tapahtuman tiistaina 21.12.2021 klo 15:00–19:00 Galleria Ars Liberassa (Maaherrankatu 3, Kuopio).

Esillä on Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Liberan jäsenten taidetta. Kävijät voivat ostaa teoksia tai vaihtaa niitä sovittuun asiaan tai palveluun.

Taustamusiikista vastaa DJ Senqi.

Vapaa pääsy, tervetuloa! ~ Koronaohjeistukset muistaen.

Lisätietoja: galleria.arslibera (at) gmail.com

//

Ars Libera organises an Art Swap event again on Tuesday 21.12.2021 at 15:00–19:00 at Galleria Ars Libera (Maaherrankatu 3, Kuopio).

On offer are works by members of the Kuopio Artists’ Association Ars Libera. Visitors can buy the works, or exchange them for an agreed upon thing or service.

Background music is provided by DJ Senqi.

Free entry, welcome! ~ Remembering the corona instructions.

More info: galleria.arslibera (at) gmail.com

– – –