Saija Vihervuori – Sielun Salaisuuksia

Saija Vihervuori: Sielujen Salaisuuksia
4.-28.7.2024 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna ke-pe 14-18 + la-su 12-17.
Vapaa pääsy | Tervetuloa!


Tila 1 on vuorattu valoa läpäisevälle kuultomuoville piirretyillä teoksilla = Sielun Salaisuuksia.

Sielun Salaisuuksia on maisema paratiisimaiselta kukkaniityltä, jossa tavalliset ja uhanalaiset lajit elävät; kasvit, perhoset ja linnut. Niittyä reunustavat sammaleiset, saniaisten täyttämät metsät enkeleineen ja lähteineen. Sielun Salaisuuksia ovat myös ikkunalaudalta turkoosista vihkosta löytyvät mietteet.

Tilan 2 lattialla on kuultomuovilla päällystetty piirustusinstallaatio = Uraputki / Henkinen evoluutio.

Meillä jokaisella on haavamme. Hoidan omia, ihmiskunnan ja elinympäristön haavoja piirtäen ja meditoiden. Aloitin maisema-arkkitehtiopintoni 90-luvulla piirustusmuoviluonnoksilla, kun tietokoneita ei vielä käytetty. Päätin taideopintoni Uraputkeen. Kaiken ei tarvitse olla täydellisen valmista, vähempikin voi riittää.


Saija Vihervuori
Nopeita kuvia, näkymättömän tulostamista, kuviteltua tilaa, kokonaisuuden rakentamista, sydämenvalintoja, rauha. ♡︎

Saija Vihervuori on kuopiolainen kuvataiteilija–maisema-arkkitehti, joka uskoo rakkauteen. Hän on toiminut mm. tuntiopettajana Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, valmistunut julkisen taiteenasiantuntijaksi Kuvataideakatemiasta, nykytaiteilijaksi Taidekoulu Maasta ja maisema-arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta. Vihervuori on työskennellyt lukuisissa taide- ja suunnittelutehtävissä – myös projektipäällikkönä. Viimeksi hän on toiminut yhteisötaiteilijana harvaan asuttujen alueiden Kyläraittien taidemuseo -hankkeessa Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastussa. Saija Vihervuori piirtää, maalaa, tekee installaatioita, tilataidetta ja laajamittakaavaista maataidetta.


Space 1 is lined with works drawn on light-transmitting drafting film = Soul ́s Secrets

The Soul ́s Secrets is a landscape of a paradise-like flower meadow, home to common and endangered species; plants, butterflies and birds. The meadow is bordered by mossy, fern-filled forests with angels and springs. The Soul ́s Secrets are also the thoughts found in the turquoise booklet on the windowsill.

Space 2 has a drawing installation on the floor covered with drafting film = Ratrace / Mental evolution.

We all have our wounds. I cure the wounds of mine of human race and of environment when drawing and meditating. I started my career as a landscape architect by drafting on film when the computers were not yet used in the 90 ́s. I ended my art studies to the Ratrace. Everything doesn’t have to be perfectly ready, less can be enough.


Saija Vihervuori
Quick pictures, printing the invisible, imaginary space, building wholeness, heart choices, peace. ♡︎

Saija Vihervuori is a Kuopio-based visual artist-landscape architect who believes in love. She has worked as a teacher at the Aalto University School of Arts and Design, graduated as a public art specialist from the Academy of Fine Arts, as a contemporary artist from the Art School Maa and as a landscape architect from the Helsinki University of Technology. Vihervuori has worked in numerous art and design positions – including as a project manager. Most recently, she has worked as a community artist on the project ”Art Museum of Village Tracks in Sparsely Populated Areas” at the Lastu School of Architecture and Environmental Culture. Saija Vihervuori draws, paints, makes installations, spatial art and large-scale land art.


Kuva: Sielun Salaisuuksia, 2024, 3-osainen tilataideteos

Gabriella Presnal: KEIJU (ISH)

Gabriella Presnal: KEIJU (ISH)
7.6.-30.6.2024 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio
Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.
Vapaa pääsy | Tervetuloa!

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin 6.6.2024 klo 18-20

KEIJU (ISH) is an exhibition by Gabriella Presnal presenting works inspired by their nomadic childhood, queer identity, spatiality, culture, and land. Keiju meaning fairy, and “fairy” has its own queer context as a derogative term. The “ish” refers to a relationship between Finland as well as being a “fairy” in Finland.

Gabriella Presnal is a Finnish-American artist based in Southern Finland. Born in Germany and having grown up and living in countries like Sweden, Canada, and multiple states in the U.S., they have been living in Finland for the past 7 years. They have primarily worked with mediums such as painting, video, and installation. They have insofar primarily exhibited in Southern Finland, but have also had works exhibited internationally in countries like the U.S., South Korea, Slovenia, Italy, Australia, and Brazil.

Gabriella Presnalin näyttely KEIJU (ISH) on kokoelma töistä, jotka kuvastavat miten taiteilija on inspiroitunut elämästään eri maista, queer-identiteetistä, tilallisuudesta, eri kulttuureista ja ympäristöistä. Keiju-sanalla englanniksi, “Fairy”, on oma kontekstinsa halventavana terminä queer-väestöstä. “Ish” viittaa Suomen väliseen suhteeseen sekä “fairynä” olemiseen Suomessa.

Gabriella Presnal on suomalais-amerikkalainen taiteilija pääkaupunkiseudulta. Presnal syntyi Saksassa, varttui Ruotsissa, Kanadassa ja useissa USA:n osavaltioissa ja on asunut Suomessa viimeiset seitsemän vuotta. Hän työskentelee pääosin maalauksen, videon ja installaatiotekniikan parissa. Hänen teoksiaan on ollut esillä pääosin Suomessa, mutta myös kansainvälisesti esimerkiksi Yhdysvalloissa, Etelä-Koreassa, Sloveniassa, Italiassa, Australiassa ja Brasiliassa.”

Kuva: Embrace, 2023
öljy kankaalle (oil on canvas)

Anu Halmesmaa: TOINEN LUONTO- ELÄMÄ, KUOLEMA JA KUKKASET

Anu Halmesmaa: TOINEN LUONTO- ELÄMÄ, KUOLEMA JA KUKKASET
10.5.-2.6.24 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio
Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.
Vapaa pääsy | Tervetuloa!

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin 8.5.2024 klo 18-20

Anu Halmesmaa
Kuvanveistäjä, KuM

”TOINEN LUONTO – ELÄMÄ, KUOLEMA JA KUKKASET”
Olen työstänyt vuoden ajan näyttelyyn kokonaisuutta ”Toinen Luonto” teemalla, joka käsittelee toiveita kuolemattomuudesta (ikuisesta elämästä – jatkuvuudesta – toivottomuudesta – hyväksymisen vaikeudesta) kuoleman pelon alla.
Tämä näyttely on osa näyttelysarjaa, jonka viimeinen osa esitetään Wäinö Aaltosen Museossa kesällä 2025. Haluaisin tavoitella sillä jotain haurasta ja sanoin kuvaamatonta – kuolemaa pienien herkkien nyanssien kautta. Iloa elämästä ja sen monimuotoisuudesta. Halusta ymmärtää itseäni, muita ihmisiä, elämää ja kuolemaa. Ja itseäni osana luonnon monimuotoisuutta ja kiertoa.
Haluaisin herättää myös ihmetystä ja kysymyksiä, joihin vastaus häilyy kielen päässä tavoittamattomissa, mutta kuitenkin niin tavattoman lähellä.

“Meillä ei ole toivoa, meillä on vain toiveita” ”…ja kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia.”

Käsittelen teoksissa mm. suurinta omaa pelkoani – kuolemaa ja sen mukana tulevaa muutosta ja suhdettani luontoon ja häpeää ylivoimaisen ”kuolemattoman” ihmisen näkökulmista. Teoksilla kommentoin mm. nykyihmisen suhdetta luontoon ja etäistä suhdetta kuolemaan.
Pelot sitovat minut/meitä menneeseen ja estävät olemasta juuri sellaisia kuin olemme. Mitä tapahtuu, kun päästää irti peloista, hyväksyy väistämättömän, syntyykö silloin uudestaan kuolemattomana?
Ja mitä kuolemattomuus lopulta tarkoittaa? Lohdullisesti ja lohduttomasti loputonta ja ikuista tai palaamista luonnon kiertokulkuun, hajoamista mikrobeiksi, jotka jatkavat ”elämäänsä” osana luontoa.

”Raajani hapuilevat kiintopistettä ja kasvavat osaksi ympäröivää luontoa, pysähdyn ja annan itseni sammaloitua. Palaudun osaksi luontoa. Olen kuolematon.”

Teoksissa on vahvasti läsnä ruumiillisuus ja kasvillisuus – yhdistän nämä osat ja niistä syntyy toivottavasti – luonnon ja ihmisen välinen metamorfoosi.
Haluan juhlistaa kuoleman kautta elämää, ja elämän kautta kuolemaa. Oma olemassaoloni järkeistyy kuoleman tiedostamisen kautta. Elän, olen, koen ja kuolen – samanaikaisesti joka hetki.

www.anuhalmesmaa.carbonmade.com / @anuhalmesmaa.art

Kuva: Sammaloitua (yksityiskohta)
seinäreliefi, 2023
Käsin leikattu ja maalattu puulevy

Anna Tahkola: the gentle flow of hard matter

Anna Tahkola: the gentle flow of hard matter
12.4.-5.5.2024 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio
Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.
Vapaa pääsy | Tervetuloa!

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin 11.4.2024 klo 18-20

the gentle flow of hard matter on Anna Tahkolan monimateriaalinen installaatio peruskalliosta ja ajasta. Näyttelyn kahdelle seinälle levittäytyy suurikokoinen lyijykynäpiirustus solid rock, my love (2022), jonka meditatiivisen äänimaiseman on luonut äänitaiteilija Jyri Pirinen.

Piirustus esittää peruskallion olemuksen valuvana, kovan aineen pehmeänä virtana aikojen läpi. Lyijykynän materiaali grafiitti on yksi maapallon ensimmäisestä 60 mineraalista. Sen kiteiden äärimmäinen hienojakoisuus on syntynyt nopeasti jähmettymällä maapallon pinnan jäähtyessä noin 3 500 miljoonaa vuotta sitten. Suomen kallioperän graniitin alkuperä on kuumassa magmassa 1 900 miljoonaa vuotta sitten.

Tällaisia aikaskaaloja on vaikea käsittää. Dinosaurukset olivat täällä vain 65 miljoonaa vuotta sitten. Kivet ovat liikkumattomia, vai ovatko? Kuulenko jonkun hengittävän tässä? Ihmisen aikajänne on hyvin lyhyt verrattuna maaperään, mineraaleihin, peruskallioon ja meriin mutta pitkä verrattuna moniin eliöihin ja kasveihin. Ajan ja pysyvyyden suhteellisuuden ajattelu sujauttaa ihmisen hentoon ajan laskokseen. Menneet ja tulevat oliot hengittävät jaettua tilaa väistävänä läsnäolona.

Näyttelyn toisen osan muodostaa keraaminen veistos Aikakosketus (2023), jonka osana on kuunneltavissa esseisti ja väitöstutkija Aurora Ala-Hakulan kirjoittama lyyrinen ääniessee. Katsojaa osallistava yhteisteos avaa moniaistisesti luonnon barokkista luonnetta ja kallioperän, kasvien ja ihmisen aikakerroksia. Teosten veistoksellinen pohja peittyy osittain hiekalla, jota katsoja voi harjata siveltimellä. Harjaamalla teoksesta paljastuu uutta, mutta jokin osa teoksesta pysyy aina hiekan peitossa.

Anna Tahkola (s. 1983 Kempele) on Turussa asuva kuvataiteilija. Hän työskentelee monialaisesti piirustuksen, maalauksen, installaation, esitystaiteen ja kirjoittamisen parissa. Hänen työprosessille keskeistä on ruumiillisuus ja affektiivinen ajattelu. Ruumiillisuudesta käsin hänen kiinnostuksensa suuntautuu posthumanistiseen olioiden väliseen maailmaan. Hän tutkii töissään eri asioiden aikaskaaloja, sekoittumisen ja elämän fluidisuuden teemoja materiaalisesti, filosofisesti ja poliittisena tilana.

Tervetuloa avajaisiin 11.4.2024 klo 18-20 sekä taiteilijatapaamiseen 5.5.2024 klo 15.
Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.
Lisätietoja: anna.tahkola@gmail.com | +358 50 4667483 | www. annatahkola.com

Kuva: yksityiskohta teoksesta ”solid rock my love”, 2022
Lyijykynä paperille