Mika Kiviniemi: Proposition / Ehdotus 18.11.–4.12.2022

Mika Kiviniemi: Proposition / Ehdotus

18.11.–4.12.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17. Vapaa pääsy.

[English below]

Tervetuloa!

Lämpimästi tervetuloa näyttelyn avajaisiin 17.11. klo 18-20

Näyttely on installaatio, joka koostuu digitaalisista still-kuvista, videoista, äänimaisemista ja esineistä.
Teos tarkastelee kehon ja tilan vuorovaikutuksen kokemusta. Lähtökohtana on ollut ajatus nähdä tilassa oleminen ja toimiminen eräänlaisena keskusteluna tilan ja kehon välillä. Tämän ajatuksen kautta syntyneet kuvien ja äänien yhdistelmät ovat esitysmäisiä, assosiatiivisia ja intuitiivisia ehdotuksia siitä, millaisia kommentteja tämä keskustelu voisi tuottaa. Teoksen materiaali on peräisin performatiivisista kokeiluista, joissa tutkin eri tilojen ja paikkojen tuottamia ideoita ja assosiaatioita. Pyrin kokeiluissani havainnoimaan miten tilan ominaisuudet ohjaavat käyttäytymistäni ja miten voin vaikuttaa omalla toiminnallani tilasta syntyvään kokemukseen.

Teos tutkii tiloja sekä visuaalisesti että auditiivisesti. Äänet ovat kuvatuissa tiloissa nauhoitettuja ääniä, joista osa toistetaan sellaisenaan ja osa muokattuina. Muokatut äänet toimivat eräänlaisina kommentteina kuva- ja videomateriaalille. Olen erityisen kiinnostunut tilojen ulkopuolelta tulevista perifeerisistä äänistä, kuten moottoritien melusta tai muista tilaan luontaisesti kuulumattomista äänilähteistä, jotka vaikuttavat tilan kokemukseen ja kiinnittävät sen jollain tavalla tilan ulkopuoliseen, toiseen paikkaan ja tapahtumaan.

Oulun Valistustalorahasto on tukenut teoksen valmistamista.

BIO.

Kiviniemi on Oulussa asuva esitys- ja mediataiteilija, joka on valmistunut kesällä 2022 Aalto Yliopiston Visual Cultures Curating and Contemporary Art -maisteriohjelmasta. Aiemmalta koulutukseltaan hän on Teatteri-Ilmaisun ohjaaja AMK. Kiviniemi on työskennellyt esittävän taiteen alalla vuodesta 2008 lähtien ja viime vuosien aikana toteuttanut monitaiteellisia installaatio- ja esitystaideteoksia sekä yksin että osana työryhmää.

Lisätietoja: https://www.mikakiviniemi.com/

 

Kuva: <<Proposition / Ehdotus>>, valokuva, 2022. ©Mika Kiviniemi

//

The exhibition is an installation that consists digital still images, videos, sound and objects.
The installation examines the experience of interaction between body and the space. As a basis for the work has been the idea to see ones being and acting in the space as a conversation between the space and the body. Outcomes emerged through these actions and musings are sort of associative and intuitive propositions of what kind of comments this conversation could produce.
The material in the work consists still frames from filmed performative experiments in which I explore the ideas, associations, and kind of “suggestions” produced by different spaces. I try to observe how the attributes of space influence my behaviour and how can I effect the experience formed by the space with my own activities.

The work explores both visually and auditory. The sounds are recorded in the same spaces as the videos. Some of which are played as natural sounds are and some are modified. The modified sounds act as a kind of commentary for the image and video material. I am particularly interested in peripheral sounds coming from outside the spaces, such as highway noise or other sources of sound that are not naturally part of the space, that affect the experience of the space and fix it in some way to another place and event.

Oulun Valistustalo – fund has supported the production of the piece.

BIO.

Kiviniemi is a performance and media artist living in Oulu. He graduated from Aalto University’s Visual Cultures Curating and Contemporary Art master’s program in the summer of 2022. His previous education is Drama instructor director AMK. Kiviniemi has been working in the field of performing arts since 2008 and in recent years has made multi-art installation and performance art works both alone and as part of a work group.

More info: https://www.mikakiviniemi.com/

 

Picture: <<Proposition / Ehdotus>>, photograph, 2022. ©Mika Kiviniemi

ANTI-festivaali residenssi | MEET THE MAKERS: ANNA CADIA | To 15.9.2022 Klo 15–21

WORK-IN-PROGRESS: BINARY THE TRILOGY
ANNA CADIA & TODELLISUUDEN TUTKIMUSKESKUS (FI)

To 15.9. Klo 15–21 | Galleria Ars Libera Maaherrankatu 3, 70100 Kuopio

Kieli: Suomi ja Englanti

Ovet ovat avoinna 6 tuntia. Yleisö voi osallistua tapahtumaan saapumalla tilaan sen aukioloaikana ja viipymällä haluamansa ajan.

Yleisö pääsee tutustumaan Anna Cadian Mahdottoman esityksen residenssissä työstämän teoksen teemoihin eri muotoisten demojen muodossa sekä keskustelemaan työryhmän kanssa.

Onko binääritön todellisuus koskaan mahdollinen? Miltä sellainen voisi näyttää?

Anna Cadia aloittaa syyskuussa 2022 kaksivuotisen Todellisuuden tutkimuskeskuksen ja ANTI-festivaalin Mahdottoman esityksen residenssikauden, jossa hän etsii, tutkii ja tunnustelee ei-binäärejä todellisuuksia ja tarkastelee, millaista tietämistä on ylipäätään sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja ei-binääriin kuuluva tieto näyttämön kontekstissa. Cadian kanssa residenssissä toimii visuaalinen suunnittelija Minttu Vesala.

Vuoden 2022 festivaalilla BINARY THE TRILOGY avautuu yhden illan ajaksi. Ensimmäisen residenssikauden päätteeksi työryhmä jakaa löytöretkiensä tuloksia ja avaa työskentelyään binäärittömässä Kuopiossa. Valmis esitys nähdään ANTI-festivaalilla vuonna 2023.

BINARY THE TRILOGY on osa Cadian tohtorinväitöstutkimusta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Hänen tutkimuskysymyksiään ovat mm. kuinka näyttämöllistää jotain niin haurasta ja näkyvyyttä pakenevaa kuin seksuaalisuus tai sukupuoli ja millainen näyttämö kykenee tunnustamaan ei-binäärin moneuden.

Mahdottoman esityksen residenssiohjelma 2022–23
Mahdottoman esityksen residenssiohjelma on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen pääohjelmistoa vuosina 2022–23. Todellisuuden tutkimuskeskus valitsee residenssitaiteilijan avoimen haun kautta ja residenssi tuottaa ANTI-festivaalin ohjelmistoon esityksen, jollaista ei ole ennen koettu. Aikaisemmasta ohjelmasta poiketen residenssityöskentely jakautuu kahdelle vuodelle. Vuonna 2022 taiteilija työskentelee Kuopiossa kahden viikon mittaisella residenssijaksolla. Vuonna 2023 työryhmä toteuttaa ANTI-festivaalin ohjelmistoon “mahdottoman” esityksen.

’Binary the Trilogy’
’Binääri – trilogia’
Binääri
Käsite, jolla tarkoitetaan kaksinapaista. Esimerkiksi sukupuoli-identiteetti voi olla binäärinen tai ei-binäärinen. Ei-binäärinen on henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksinapaiseen nainen-mies-jakoon. Hän voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, sukupuoleton tai intersukupuolinen.

Lisää tietoa:

http://www.antifestival.com

https://todellisuus.fi/mahdottoman-esityksen-residenssi-binary-the-trilogy/

BIO:

Anna Cadia on helsinkiläinen esitystaiteilija, väitöstutkija ja toimittaja (TeM 2013). Teoksissaan Cadia tutkii sukupuolta, seksuaalisuutta, representaatiota ja todellisuuksien rakentumista. Olennainen osa Cadian ajattelua on tilan tekeminen ei-binäärille olemiselle. Aiemmissa teoksissaan hän on tutkinut usein erilaisten käsitteiden näyttämölllistämistä.

Kuva: Anna Cadia, valokuva. © Mitro Härkönen.

Outimaija Hakala, Kalle Mustonen & Snejka: Lauma | 26.8.–11.9.2022

Outimaija Hakala, Kalle Mustonen & Snejka: Lauma

26.8.–11.9.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

[English below]

Avajaiset torstaina 25.8.2022 klo 18-20. Tervetuloa!

Ilmainen Sisäänpääsy.

Lauma on perhenäyttely. Laumamme käsittää maalaavan koiran ja kaksi kuvanveistäjää. Mary Migdleyn eläinfilosofian käsite ’mixed community’ tarkoittaa ihmisten ja muiden eläinten muodostamaa sekoittunutta yhteisöä, ’sekayhteisöä’. Sosiaalisilla eläimillä on luontainen taipumus muodostaa suhteita, joiden emotionaalinen side ohjaa meitä suosimaan kaltaisiamme, mutta myös lähellämme olevia. Laumaksi tulemiseen liittyvää taiteellista prosessia koiran kanssa voi Migdleyn sekayhteisön ohella kuvata Donna J. Haraway mukaan kumppannuslajien välisenä yhdessä-kehkeytymisenä taiteessa. Teoriat eivät ole keskeisiä teosten kokemisen kannalta, mutta niiden avulla voidaan kuvata sitä, että ilman laumamme syntymistä ne eivät olisi olemassa.
Näyttelyssä on esillä katukoiran kotiutumiseen liittyvän leikin opettelun myötä syntyneitä abstrakteja maalauksia, koiran näkökulmaa hahmottelevia piirroksia, kokeilevaa ääntä ja videota yhdistäviä teoksia.

Lisää tietoa:

https://www.outimaija.com/

http://mustone.blogspot.com/

Näyttelyä tukee Koneen Säätiö ja Taike.

BIO:

Snejka on löytökoira, joka on hoitanut pentujaan kadulla. Ennen Suomeen muuttamista hän asui Pietarissa koiratarhalla, jossa Pavlov teki aikanaan kuuluisia koirakokeitaan. Kolme vuotta sitten Snejka muutti kotiin ja on sen jälkeen muun muassa opetellut leikkimään, kulkemaan kävelyllä samaan suuntaan ihmisen kanssa ja ollut Keuruun museon ja Mustarindan residensseissä.

Outimaija Hakala (TaM, FM) veistää, piirtää ja kirjoittaa. Hän tekee taiteellista väitöstutkimusta eläinten kerronnasta ja huomioon ottamisesta kuvataiteessa Aalto-yliopistossa. Viime aikoina häntä on alkanut kiinnostaa, millaiseksi teokset muovautuvat, jos taiteilija antaa muunlajisille valtaa vaikuttaa teosten estetiikkaan.

Kalle Mustonen (KuM) on lahtelaislähtöinen kuvanveistäjä, joka tunnetaan monumentaalisista puuveistoksistaan, mutta tuotantoon kuuluu myös teknisiä installaatioita. Lähivuosina mustonen on tuonut teostensa elementiksi modulaarisen syntetisaattorin. Twinkle Twinkle (2022) videossa lauman koirahenkilö Snejka osallistuu syntetisaattorijameihin theremin modulin avustuksella.

Kuva:  «Snejka maalaa», valokuva,  © Outimaija Hakala.

 

//

 

Outimaija Hakala, Kalle Mustonen & Snejka: Lauma

26.8.–11.9.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17.

Opening on Thursday 25.8.2022 at 18-20. Welcome!

Free entry.

Herd is a family show. Our pack includes a painter dog and two sculptors. Animal philosopher Mary Migdley’s concept ’mixed community’ means a mixed community formed by humans and other animals. Social animals have an innate tendency to form relationships, the emotional bond of which guides us to favor those who are similar to us, but also those who are close to us. Along with Migdley’s mixed community, the artistic process related to becoming a pack with a dog can be described, according to Donna J. Haraway, as a co-creation in art between companion species. Theories are not central to experiencing the works of art, but they can be used to describe the fact that without the birth of our herd, they would not exist.

The exhibition features abstract paintings created as a result of learning the game of rehoming a street dog, drawings outlining a dog’s perspective, works combining experimental sound and video.

More info:

https://www.outimaija.com/

http://mustone.blogspot.com/

The exhibition is supported by Koneen Säätiö and Taike.

BIO:

Snejka is a rescue dog who has taken care of her puppies on the streets. Before moving to Finland, she lived in a kennel in St. Petersburg, where Pavlov conducted his famous dog experiments. Three years ago, Snejka moved home and since then has, among other things, learned to play, walk in the same direction as a person, and has been in the Keuruu museum and Mustarinda residencies.

Outimaija Hakala (MA, MPhil) sculpts, draws and writes. She is doing artistic dissertation research on the narrative and consideration of animals in visual arts at Aalto University. Recently, she has become interested in what the works will become if the artist gives power to other species to influence the aesthetics of the works.

Kalle Mustonen (MFA) is a sculptor from Lahti, who is known for his monumental wood sculptures, but his production also includes technical installations. In recent years, Mustonen has introduced a modular synthesizer as an element of his artistic practice. In the Twinkle Twinkle (2022) video, Snejka, the dog person of the pack, participates in synthesizer jams with the help of the theremin module.

Picture:  «Snejka maalaa», photograph,  © Outimaija Hakala.