Outimaija Hakala, Kalle Mustonen & Snejka: Lauma | 26.8.–11.9.2022

Outimaija Hakala, Kalle Mustonen & Snejka: Lauma

26.8.–11.9.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

[English below]

Avajaiset torstaina 25.8.2022 klo 18-20. Tervetuloa!

Ilmainen Sisäänpääsy.

Lauma on perhenäyttely. Laumamme käsittää maalaavan koiran ja kaksi kuvanveistäjää. Mary Migdleyn eläinfilosofian käsite ’mixed community’ tarkoittaa ihmisten ja muiden eläinten muodostamaa sekoittunutta yhteisöä, ’sekayhteisöä’. Sosiaalisilla eläimillä on luontainen taipumus muodostaa suhteita, joiden emotionaalinen side ohjaa meitä suosimaan kaltaisiamme, mutta myös lähellämme olevia. Laumaksi tulemiseen liittyvää taiteellista prosessia koiran kanssa voi Migdleyn sekayhteisön ohella kuvata Donna J. Haraway mukaan kumppannuslajien välisenä yhdessä-kehkeytymisenä taiteessa. Teoriat eivät ole keskeisiä teosten kokemisen kannalta, mutta niiden avulla voidaan kuvata sitä, että ilman laumamme syntymistä ne eivät olisi olemassa.
Näyttelyssä on esillä katukoiran kotiutumiseen liittyvän leikin opettelun myötä syntyneitä abstrakteja maalauksia, koiran näkökulmaa hahmottelevia piirroksia, kokeilevaa ääntä ja videota yhdistäviä teoksia.

Lisää tietoa:

https://www.outimaija.com/

http://mustone.blogspot.com/

Näyttelyä tukee Koneen Säätiö ja Taike.

BIO:

Snejka on löytökoira, joka on hoitanut pentujaan kadulla. Ennen Suomeen muuttamista hän asui Pietarissa koiratarhalla, jossa Pavlov teki aikanaan kuuluisia koirakokeitaan. Kolme vuotta sitten Snejka muutti kotiin ja on sen jälkeen muun muassa opetellut leikkimään, kulkemaan kävelyllä samaan suuntaan ihmisen kanssa ja ollut Keuruun museon ja Mustarindan residensseissä.

Outimaija Hakala (TaM, FM) veistää, piirtää ja kirjoittaa. Hän tekee taiteellista väitöstutkimusta eläinten kerronnasta ja huomioon ottamisesta kuvataiteessa Aalto-yliopistossa. Viime aikoina häntä on alkanut kiinnostaa, millaiseksi teokset muovautuvat, jos taiteilija antaa muunlajisille valtaa vaikuttaa teosten estetiikkaan.

Kalle Mustonen (KuM) on lahtelaislähtöinen kuvanveistäjä, joka tunnetaan monumentaalisista puuveistoksistaan, mutta tuotantoon kuuluu myös teknisiä installaatioita. Lähivuosina mustonen on tuonut teostensa elementiksi modulaarisen syntetisaattorin. Twinkle Twinkle (2022) videossa lauman koirahenkilö Snejka osallistuu syntetisaattorijameihin theremin modulin avustuksella.

Kuva:  «Snejka maalaa», valokuva,  © Outimaija Hakala.

 

//

 

Outimaija Hakala, Kalle Mustonen & Snejka: Lauma

26.8.–11.9.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17.

Opening on Thursday 25.8.2022 at 18-20. Welcome!

Free entry.

Herd is a family show. Our pack includes a painter dog and two sculptors. Animal philosopher Mary Migdley’s concept ’mixed community’ means a mixed community formed by humans and other animals. Social animals have an innate tendency to form relationships, the emotional bond of which guides us to favor those who are similar to us, but also those who are close to us. Along with Migdley’s mixed community, the artistic process related to becoming a pack with a dog can be described, according to Donna J. Haraway, as a co-creation in art between companion species. Theories are not central to experiencing the works of art, but they can be used to describe the fact that without the birth of our herd, they would not exist.

The exhibition features abstract paintings created as a result of learning the game of rehoming a street dog, drawings outlining a dog’s perspective, works combining experimental sound and video.

More info:

https://www.outimaija.com/

http://mustone.blogspot.com/

The exhibition is supported by Koneen Säätiö and Taike.

BIO:

Snejka is a rescue dog who has taken care of her puppies on the streets. Before moving to Finland, she lived in a kennel in St. Petersburg, where Pavlov conducted his famous dog experiments. Three years ago, Snejka moved home and since then has, among other things, learned to play, walk in the same direction as a person, and has been in the Keuruu museum and Mustarinda residencies.

Outimaija Hakala (MA, MPhil) sculpts, draws and writes. She is doing artistic dissertation research on the narrative and consideration of animals in visual arts at Aalto University. Recently, she has become interested in what the works will become if the artist gives power to other species to influence the aesthetics of the works.

Kalle Mustonen (MFA) is a sculptor from Lahti, who is known for his monumental wood sculptures, but his production also includes technical installations. In recent years, Mustonen has introduced a modular synthesizer as an element of his artistic practice. In the Twinkle Twinkle (2022) video, Snejka, the dog person of the pack, participates in synthesizer jams with the help of the theremin module.

Picture:  «Snejka maalaa», photograph,  © Outimaija Hakala.