ART SWAP | 21.12.2021

Ars Libera järjestää taas Art Swap -tapahtuman tiistaina 21.12.2021 klo 15:00–19:00 Galleria Ars Liberassa (Maaherrankatu 3, Kuopio).

Esillä on Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Liberan jäsenten taidetta. Kävijät voivat ostaa teoksia tai vaihtaa niitä sovittuun asiaan tai palveluun.

Taustamusiikista vastaa DJ Senqi.

Vapaa pääsy, tervetuloa! ~ Koronaohjeistukset muistaen.

Lisätietoja: galleria.arslibera (at) gmail.com

//

Ars Libera organises an Art Swap event again on Tuesday 21.12.2021 at 15:00–19:00 at Galleria Ars Libera (Maaherrankatu 3, Kuopio).

On offer are works by members of the Kuopio Artists’ Association Ars Libera. Visitors can buy the works, or exchange them for an agreed upon thing or service.

Background music is provided by DJ Senqi.

Free entry, welcome! ~ Remembering the corona instructions.

More info: galleria.arslibera (at) gmail.com

– – –

Teemu Mäki: Koivutanssi / Dance Like a Birch Tree | 19.11.–19.12.2021

Teemu Mäki: Koivutanssi / Dance Like a Birch Tree – Elokuvia ja piirustuksia

19.11.–19.12.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

Avajaiset torstaina 18.11. klo 18–20. Koronaohjeistukset muistaen. Tervetuloa, välkommen!

”Tuon Galleria Ars Liberaan pari piirustusta ja akvarellia, koska rakastan kuvataiteen perinteisimpiä lajeja: käsin tehtyjä muotokuvia, maisemia, asetelmia ja allegorioita, eli vertauskuvallisia esityksiä. Minusta on hauskaa yrittää jatkaa perinnettä, katsoa millaista ihmiskuvaa ja maailmankatsomusta vaikkapa Max Beckmann, Alice Neel tai Lena Cronqvist ovat tauluissaan ilmentäneet, ja yrittää kulkea heidän jalanjäljillään tai keskustella heidän kanssaan kuvan keinoin.

Perinteisen kuvataiteen esittäminen on minulle tärkeää myös, koska olen viime vuosina olen tehnyt enemmän kirjailijan, teatteri-, elokuva- ja oopperaohjaajan ja valokuvataiteilijan töitä kuin taidemaalarin hommia. Haluan näyttää, etten suinkaan ole jättänyt taulutouhuja taakseni.

Laitan esille myös pari lyhytelokuvaa tai videoteosta, jotka ovat syntyneet ohjaamieni teatteriesitysten ja oopperoiden sivutuotteena. Vaikka ne ovat syntyneet isomman hankkeen ohessa, ovat ne minulle taiteellisesti yhtä tärkeitä kuin suurimuotoisemmat teokseni.

Teoksissani käsittelen mm. seuraavia kysymyksiä. Miten meidän pitäisi kohdella muita lajeja, kun tiedämme, ettei biologian näkökulmasta esimerkiksi minulla ja naudalla ole olennaista eroa? Entä mitä tehdä ilmastonmuutokselle ja mitä ajatella kuudennesta joukkosukupuutosta ensimmäisestä ihmisen aiheuttamasta? Onko sukupuolia kaksi vai enemmän? Arvostamme rauhaa ja myötätuntoa, mutta olemme luoneet maailman, joka perustuu ennennäkemättömän tehokkaalle riistolle ja väkivallalle, joka on niin tavallista, että sitä voi olla vaikeaa huomata juuri sen vuoksi, että olemme tottuneet siihen ja tulleet sille sokeiksi. Miten tässä näin kävi ja mitä on tehtävissä? Entä miten suhtautua kuolevaisuuteen — sekä omaan että koko ihmislajin katoavaisuuteen — sellaisella tavalla, ettei kuolevaisuus olisi vain riesa ja elämän varjopuoli, vaan jotain mikä elähdyttää ja ruokkii elämisen intoa? Mitä on onnellisuus, mitä on hyvä elämä?

Näyttelyn nimiteos perustuu muutamaan katkelmaan käsikirjoittamastani ja ohjaamastani esityksestä nimeltä SINUSTA TULEE KOIVU (2017). Se oli kolme ja puolituntinen yhdistelmä tanssia, teatteria, runoutta, dokumenttia ja osallistavia harjoitteita. Tein tänä vuonna huvikseni sen pohjalta kymmenminuuttisen videoteoksen nimeltä KOIVUTANSSI. Ars Liberassa se on ensimmäistä kertaa esillä.

Ars Liberan tapaiset pienet, usein lähes ilman rahoitusta toimivat galleriat ja esiintymispaikat ovat yhtä tärkeä osa taide-elämää kuin pääkirjastot, sinfoniaorkesterit ja suuret museot. Näissä riippumattomissa ja yleensä taiteilijavetoisissa tiloissa taide on usein vapaimmillaan ja rohkeimmillaan.

Juuri ennen tätä näyttelyä ohjasin Kansallisoopperassa esitetyn oopperan nimeltä AUTUUS, jonka Antti Auvinen sävelsi. Tuon Ars Liberaan myös päivitetyn version lyhytelokuvasta nimeltä TAVALLISTA TAPPAMISTA, joka perustuu yhteen kohtaukseen tästä oopperasta.

Laitan tähän näyttelyyn esille vain teoksia, jotka on tehty ilman rahaa, kannustaakseni muitakin tekemään taidetta myös silloin, kun mitään ns. tuotantobudjettia ei ole. Tietenkin tämä on vain osatotuus, sillä olen taidemaailman hyväosaisia, niitä jotka ovat saaneet paljon apurahoja ja palkkaa taiteen tekemisestä. Myös edellämainitut tanssiesitykset ja oopperat ovat olleet hyvin rahoitettuja hankkeita. Toisaalta on kuitenkin niin, että Ars Liberaan tuomieni piirustusten ja leffojen tekemiseen en ole tarvinnut lainkaan rahaa, vaan vain aikaa, tekemisen intoa ja pari kaveria.

Taiteen tekemisen iloa ja taiteesta nauttimisen iloa kaikille toivottaen,

TEEMU MÄKI
taiteilija / kirjailija / ohjaaja / tutkija
(kuvataiteen tohtori)
Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtaja
www.teemumaki.com

//

Teemu Mäki: Koivutanssi / Dance Like a Birch Tree – Films and drawings

19.11.–19.12.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17.

Opening on Thursday 18.11. at 18–20. Remembering the corona instructions. Welcome!

”I will be presenting some drawings and watercolors at Gallery Ars Libera, because I adore the more traditional forms of visual art: hand-made portraits, landscapes, still lifes, and allegories. It is enjoyable to me to try continuing this tradition, to see what kinds of human representations and worldviews artists such as Max Beckmann, Alice Neel, or Lena Cronqvist have brought forth in their paintings, and to try and walk in their footsteps or have dialogue with them through the medium of pictures.

Presenting classical visual art is also important to me for the fact that I have in recent years focused my creative energies as an author; as a theater, film, and opera director; and as a photographer, rather than as a painter. I want to prove that I certainly haven’t finished with my visual impulses.

I will also be showing some short films or video pieces, which were produced as byproducts of my directing work in the theater and opera. Even though they were born side by side with a larger production, they are as important to me artistically as the very grandest of my works.

In my works I approach the following questions. How should we treat other species, when we know biologically that there is very little difference between myself and a cow? And what to do about the climate crisis, and what to think about the sixth mass extinction — the first created by humans? Are there only two genders, or more on a spectrum? We appreciate peace and compassion, and yet we have created a world that is based on unprecedented levels of exploitation and violence, which are so commonplace that it can scarcely be identified precisely because we have become accustomed to it, and blind to it. How did this happen, and what can we do? And how should we apply our attitudes toward mortality — our own as well as the prospect of our whole species disappearing — in a way that sees death as more than just a nuisance and a dark side of life, but something that vitalizes and feeds the joy of life itself? What is happiness, what is a good life?

The namesake work of the exhibition is based on a few passages from a performance I wrote and directed called SINUSTA TULEE KOIVU (”You will become a birch tree”, 2017). That show was a three-and-a-half-hour amalgam of dance, theater, poetry, documentary, and interactive exercises. This year, for fun, I made a ten-minute video artwork based on it, called KOIVUTANSSI (a.k.a. DANCE LIKE A BIRCH TREE). I will debut it at Ars Libera for the first time.

Small, mini-budget galleries and venues such as Ars Libera are just as essential to the well-being of the art world as are libraries, symphony orchestras, and grandiose museums. These independent and usually artist-driven spaces are home to art at its freest and boldest.

Right before this exhibition I directed an opera at the National Opera called AUTUUS (”Bliss”), which Antti Auvinen composed. I will also bring to Ars Libera an updated version of my short film TAVALLISTA TAPPAMISTA (”Normal killing”), which is based on a particular scene in said opera.

In this exhibition I am only showing pieces that I made without funding, in order to encourage others to also make art even when there is no proper production budget to speak of. This is admittedly only part of the truth, as I am well-to-do in the art world; I have received many grants and paychecks for my art. However, I didn’t need a penny to produce the drawings and films on view here in Ars Libera — all I needed was time, the excitement of creation, and a few friends.

I wish you all delight and elation through art, and all the best!

TEEMU MÄKI
artist / author / director / researcher
(Doctor of Fine Arts)
Chair of the Artists’ Association of Finland
www.teemumaki.com

Translated by Kasper Salonen

– – –

+ Galleria Ars Libera: arslibera.com/galleria
+ www.instagram.com/galleria.arslibera
+ www.facebook.com/galleria.arslibera

– – –

Kuva: Teemu Mäki: Still-kuva Koivutanssi-videoteoksesta (2021).

– – –

Gallerian toimintaa tukee Kuopion kaupunki ja Taiteen edistämiskeskus.

Anna-Maria Väisänen: TOUCH BAR + TOUCH ME w/ Emma Fält | 27.10.–13.11.2021

Anna-Maria Väisänen: TOUCH BAR + TOUCH ME w/ Emma Fält
27.10.–13.11.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: Poikkeuksellisesti. Ajat tekstin jälkeen.*
Lopettajaiset lauantaina 13.11. klo 19–21. Koronaohjeistukset muistaen. Tervetuloa, välkommen!

 

TOUCH BAR

Freelance-tanssitaiteilija Anna-Maria Väisänen on tutkinut työssään erilaisia tapoja koskettaa viimeisen kahdeksan vuoden ajan, fyysinen kosketus ihmisten välillä on ollut osa hänen praktiikkaansa koronaviruspandemiaan saakka.

TOUCH BAR on kokeellinen sarja kahdenkeskisiä kohtaamisia, joissa tutkitaan kosketusta ilman fyysistä kontaktia. Kosketuksen välineinä käytetään erilaisia artefakteja, joita Väisänen tutkii syksyn 2021 aikana. Kokija / osallistuja määrittää taiteilijan kanssa omat rajansa kohtaamiselle. TOUCH BAR on tila jossa pysähdytään kuuntelemaan, herkistämään aisteja, luomaan yhteistä rituaalia, tutkimaan kosketusta, katsomaan ja katsomisen kautta löytämään mahdollisuutta koskettaa tai tulla kosketetuksi. Jaettu tila muovautuu kunkin kokijan kanssa, kahdenkeskiseen kohtaamiseen otetaan yksi osallistuja kerrallaan.

TOUCH BAR on konsepti ja tila joka tutkii pehmeyttä, laskeutumista ja dialogia ihmisten ja esineiden välillä Galleria Ars Liberassa 27.10.–5.11.2021.

TOUCH ME

Taiteilijat Anna-Maria Väisänen ja Emma Fält jatkavat dialogista työskentelyään kohtaamisen, kosketuksen, piirretyn viivan, koreografian, komposition, paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen rajoilla. Työskentelyn keskiössä on jaetun intiimin hetken tutkiminen ilman puhetta. Väisänen ja Fält tutkivat yhdessä erilaisista kosketuksista muodostuvaa äänimaailmaa Galleria Ars Liberan residenssissä 8.–13.11.2021.

Fält ja Väisänen työstävät parhaillaan laajempaa, pitkäkestoista livetaiteen projektia, joka tutkii unelmien ja utopioiden kartoittamista sekä tutkii unelmointia ja mielikuvitusta. Taiteilijat avaavat työskentelyään yleisölle Galleria Ars Liberassa 12.–13.11.2021.

* Mahdolliset TOUCH BAR -kohtaamisajat:

27.10. klo 12–18
28.10. klo 12–18
29.10. klo 12–15
2.11. klo 13–17
3.11. klo 12–17
4.11. klo 12–17
5.11. klo 12–14 EDIT: kahdenkeskiset tapaamisajat, kaikki ajat varattu

HUOM! Nämä ovat yksilöaikoja noin 1h per osallistuja. Varaa oma aikasi Doodlessa: https://doodle.com/poll/ic29wed6gtgeukeg

TOUCH ME w/ Emma Fält

12.11. klo 17–19
13.11. klo 17–19
13.11. LOPETTAJAISET klo 19–21.

//

Anna-Maria Väisänen: TOUCH BAR + TOUCH ME w/ Emma Fält
27.10.–13.11.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Opening hours: Exceptional. Times after the text.*
Closing party on Saturday 13.11. at 18–20. Remembering the corona precautions. Welcome!

TOUCH BAR

Freelance dance artist Anna-Maria Väisänen has studied different ways of touching in her work for the past eight years, physical contact between people has been part of her practice until the coronavirus pandemic.

TOUCH BAR is a concept and space that explores softness, descent, and human dialogue between people and objects. TOUCH BAR is an experimental series of one-on-one encounters that explore touch without physical contact. Various artifacts are used as instruments of touch, which Väisänen will study during the residency.

The experiencer / participant sets their own boundaries for the encounter with the artist. TOUCH BAR is a space where you stop to listen, sensitise the senses, create a common ritual, explore touch, look and – through looking – find an opportunity to touch or become touched. The shared space takes shape with each experiencer, one participant at a time is taken into a two-way encounter.

TOUCH BAR is a concept and a space that explores softness, descent and dialogue between people and objects at Galleria Ars Libera from the 27th of October until the 5th of November 2021.

TOUCH ME

Anna-Maria Väisänen and multidisciplinary artist Emma Fält continue working in dialogue on the interfaces of meeting, touch, drawing, choreography, composition and site-specific art. Central to the work is the exploration of shared intimacy without speech. They will be working together in the residency of Galleria Ars Libera from the 8th until the 13th of November.

Väisänen and Fält are currently working on an extensive live art project that is mapping utopias and investigating the power of dreaming and imagination.

Väisänen and Fält will share their work with the audience on the 12th and 13th of November at Galleria Ars Libera.

* Possible TOUCH BAR meeting times:

27.10. at 12–18
28.10. at 12–18
29.10. at 12–15
2.11. at 13–17
3.11. at 12–17
4.11. at 12–17
5.11. at 12–14 EDIT one-on-one encounters / full

NOTE! These are one-on-one meetings, around 1h per participant. Make your reservation on Doodle: https://doodle.com/poll/ic29wed6gtgeukeg

TOUCH ME w/ Emma Fält

12.11. at 17–19
13.11. at 17–19
13.11. CLOSING PARTY at 19–21.

– – –

+ Galleria Ars Libera: arslibera.com/galleria
+ www.instagram.com/galleria.arslibera
+ www.facebook.com/galleria.arslibera

– – –

Reijo Kärkkäinen: My favourite T-shirt and other recycling stories | 24.9.–17.10.2021

Reijo Kärkkäinen: My favourite T-shirt and other recycling stories

24.9.–17.10.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

*(Tällä kertaa emme järjestä avajaisia.)

“Olen hyödyntänyt töissäni kierrätysmateriaaleja. Olen purkanut ja jatkanut vanhoja töitäni. Uusia töitä olen työstänyt puhkomalla ja kasaamalla niitä joutomateriaaleista. Olen jatkanut teoksia maalaamalla ja ne käyvät tällä hetkellä vuoropuhelua veistämisen ja maalaamisen rajapinnalla.”

BIO: Reijo Kärkkäinen (s. 1964) on kuvataiteilija, joka valmistui taiteen kandidaatiksi Taideteollisesta korkeakoulusta. Kuvataiteilijana Kärkkäinen on moniottelija, jonka tuotantoon mahtuu maalauksia, grafiikkaa, installaatioita, valokuvia, sarjakuvaa ja kuvituksia. Lisäksi hän toimii mukana kansainvälisessä taiteilijaryhmässä Le Dernier Cri:ssä sekä Kutikuti-yhdistyksessä. Hän asuu ja työskentelee Kuopiossa.

Kiitokset Taiteen edistämiskeskukselle ja Pohjois-Savon kulttuurirahastolle työskentelyn tukemisesta.

//

Reijo Kärkkäinen: My favourite T-shirt and other recycling stories

24.9.–17.10.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Opening hours: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17.

*(This time we won’t have an opening.)

“In my works, I am utilising recycled materials. I have dismantled and continued my old works. New works have come about by methods such as puncturing and assembling them from waste materials. I have painted on these works, so they represent a kind of conversation between sculpture and painting.

BIO: Reijo Kärkkäinen (b. 1964) is a Finnish artist who graduated as Bachelor of Arts from the University of Art and Design in Helsinki. Kärkkäinen is a multidisciplinary visual artist, whose work ranges from paintings, graphics, installations, photographs to comics and illustrations. He also works with the French arthouse Le Dernier Cri as well as with the Kutikuti association. He lives and works in Kuopio.

Lisätietoja / More info:
www.instagram.com/reijokarkkainenart
www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2370
www.arslibera.com/taiteilija/karkkainen-reijo

– – –

+ Galleria Ars Libera: arslibera.com/galleria
www.instagram.com/galleria.arslibera
www.facebook.com/galleria.arslibera

– – –
[Kuva / image: Reijo Kärkkäinen: My favourite T-shirt, 2021, 90 x 70 cm, sekatekniikka / mixed media.]
– – –

Gallerian toimintaa tukee Kuopion kaupunki ja Taiteen edistämiskeskus.