Saija Vihervuori – Sielun Salaisuuksia

Saija Vihervuori: Sielujen Salaisuuksia
4.-28.7.2024 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna ke-pe 14-18 + la-su 12-17.
Vapaa pääsy | Tervetuloa!


Tila 1 on vuorattu valoa läpäisevälle kuultomuoville piirretyillä teoksilla = Sielun Salaisuuksia.

Sielun Salaisuuksia on maisema paratiisimaiselta kukkaniityltä, jossa tavalliset ja uhanalaiset lajit elävät; kasvit, perhoset ja linnut. Niittyä reunustavat sammaleiset, saniaisten täyttämät metsät enkeleineen ja lähteineen. Sielun Salaisuuksia ovat myös ikkunalaudalta turkoosista vihkosta löytyvät mietteet.

Tilan 2 lattialla on kuultomuovilla päällystetty piirustusinstallaatio = Uraputki / Henkinen evoluutio.

Meillä jokaisella on haavamme. Hoidan omia, ihmiskunnan ja elinympäristön haavoja piirtäen ja meditoiden. Aloitin maisema-arkkitehtiopintoni 90-luvulla piirustusmuoviluonnoksilla, kun tietokoneita ei vielä käytetty. Päätin taideopintoni Uraputkeen. Kaiken ei tarvitse olla täydellisen valmista, vähempikin voi riittää.


Saija Vihervuori
Nopeita kuvia, näkymättömän tulostamista, kuviteltua tilaa, kokonaisuuden rakentamista, sydämenvalintoja, rauha. ♡︎

Saija Vihervuori on kuopiolainen kuvataiteilija–maisema-arkkitehti, joka uskoo rakkauteen. Hän on toiminut mm. tuntiopettajana Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, valmistunut julkisen taiteenasiantuntijaksi Kuvataideakatemiasta, nykytaiteilijaksi Taidekoulu Maasta ja maisema-arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta. Vihervuori on työskennellyt lukuisissa taide- ja suunnittelutehtävissä – myös projektipäällikkönä. Viimeksi hän on toiminut yhteisötaiteilijana harvaan asuttujen alueiden Kyläraittien taidemuseo -hankkeessa Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastussa. Saija Vihervuori piirtää, maalaa, tekee installaatioita, tilataidetta ja laajamittakaavaista maataidetta.


Space 1 is lined with works drawn on light-transmitting drafting film = Soul ́s Secrets

The Soul ́s Secrets is a landscape of a paradise-like flower meadow, home to common and endangered species; plants, butterflies and birds. The meadow is bordered by mossy, fern-filled forests with angels and springs. The Soul ́s Secrets are also the thoughts found in the turquoise booklet on the windowsill.

Space 2 has a drawing installation on the floor covered with drafting film = Ratrace / Mental evolution.

We all have our wounds. I cure the wounds of mine of human race and of environment when drawing and meditating. I started my career as a landscape architect by drafting on film when the computers were not yet used in the 90 ́s. I ended my art studies to the Ratrace. Everything doesn’t have to be perfectly ready, less can be enough.


Saija Vihervuori
Quick pictures, printing the invisible, imaginary space, building wholeness, heart choices, peace. ♡︎

Saija Vihervuori is a Kuopio-based visual artist-landscape architect who believes in love. She has worked as a teacher at the Aalto University School of Arts and Design, graduated as a public art specialist from the Academy of Fine Arts, as a contemporary artist from the Art School Maa and as a landscape architect from the Helsinki University of Technology. Vihervuori has worked in numerous art and design positions – including as a project manager. Most recently, she has worked as a community artist on the project ”Art Museum of Village Tracks in Sparsely Populated Areas” at the Lastu School of Architecture and Environmental Culture. Saija Vihervuori draws, paints, makes installations, spatial art and large-scale land art.


Kuva: Sielun Salaisuuksia, 2024, 3-osainen tilataideteos