Yasushi Koyama: Herra Otso | 28.5.–19.6.2022

Yasushi Koyama: Herra Otso
− eläinveistoksia ja installaatio

28.5.–19.6.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

Avajaiset perjantaina 27.5. klo 18–20. Tervetuloa!

Yasushi Koyaman yksityisnäyttely Herra Otso avautuu Galleria Ars Liberassa perjantaina 27.5.2022.

”Muinaisina aikoina karhua palvottiin metsän jumalana, niin Suomessa kuin Japanissakin. Japanilaisen alkuperäiskansan, ainujen karhufestivaali oli rituaaliseremonia ja festivaali, jossa karhun sielu sekä metsän henget lähetettiin tästä maailmasta toiseen maailmaan. Ihminen on uskonut, että karhuissa on jotain pyhää. He ovat puhuneet karhun kautta metsän näkymättömälle elämälle. Karhumaailma, jonka luon puusta käsin talttaa käyttäen, on mielestäni rituaalinen seremonia metsän kunnioittamiseksi.

Näyttelyssä esitän puusta, kivestä ja keramiikasta tehtyjä karhuveistoksia sekä koivupuusta tehdyn installaation karhumetsän ilmentämiseksi. Suurin työ on puuveistos nimeltä Karhun kalaonni (155 x 50 x 50 cm). Tein sen Suvisaaren venetehtaalla, jonka Kuopion muotoiluakatemian taiteilijaresidenssi järjesti minulle. Teosta ovat inspiroineet Kuopion pronssinen, kaloja kantava Veljmies-patsas, kalakukko, muikkuravintola Sammon kalaruoat sekä ainujen karhuveistokset. Karhun kalaonni -veistos lahjoitetaan näyttelyn jälkeen Kuopion yliopistolliselle sairaalalle.

Näyttelyn nimi on Herra Otso. Ajattelen metsää tilana, jossa ihminen kohtaa äitiluonnon. Me ihmiset olemme osa luontoa ja osa maapalloa. Olemme kohdanneet ilmastonmuutoksen ja luonnonkatastrofit. Ajattelen uudelleen ihmisen ja luonnon suhdetta käyttämällä metaforaa karhusta, Herra Otsosta, metsän jumalana kansanperinteen ja antropologian näkökulmasta. Näyttelyssäni haluan ilmaista karhun metsäantropologiaa Suomessa ja Japanissa.

Tekemiäni eläinveistoksia on kuvailtu söpöiksi, viattomiksi ja humoristisiksi. Suurin osa puuveistoksista on tehty yhdestä puusta käsin talttaa käyttäen. Olen oppinut perinteistä puunveistoa maorien, ainujen, székelien ja suomalaisten kuvanveistäjiltä. Suomalainen luonto, muotoilu ja kuvitus, suomalaisten taiteilijoiden Katja Tukiaisen ja Kim Simonssonin taide sekä Muumit ovat myös inspiroineet minua. Myös japanilaisella mangalla, animella ja Yoshitomo Naran neo-pop-taiteella on ollut vahva vaikutus taiteelliseen kieleeni.

Näyttelyä ja työskentelyäni tukee Taiteen edistämiskeskus. Kaksi näyttelyn veistosta on tehty Serlachius-residenssissä Mäntässä.”

Biografia lyhyesti:
Valmistuin kuvataiteilijaksi Saimaan AMK (LAB AMK):sta vuonna 2010 ja ylemmästä AMK:sta vuonna 2016. Kuulun Suomen Kuvanveistäjäliittoon, MUU ry:hyn, Helsingin Taiteilijaseuraan, Teollisuustaiteen Liitto Ornamoon ja Kuvasto ry:hyn.

Näyttelyt: Galleria Uusi Kipinä, Galleria Pleiku, Galleria Becker, Auran Galleria, Galleria AARNI, Annantalo, MUU Kaapeli galleria, Galleria Jangva, Napa Galleria, NRW-Forum Düsseldorf, Mäntän kuvataideviikot, Suomen Ranskan instituutti, Gumbostrand Konst & Form, Supermarket Art Fair Tukholma, LOKAL Helsinki.

Lisätietoja: https://www.yasushikoyama.com/

//

Yasushi Koyama: Herra Otso
− animal sculptures and installation

28.5.–19.6.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17.

Opening on Friday 27.5. at 18–20. Welcome!

Yasushi Koyama’s solo exhibition Herra Otso opens at Galleria Ars Libera on Friday 27.5.2022

”In ancient times, the bear was worshiped as the god of the forest. It is the same in Finland and Japan. The bear festival of Japanese native Ainu was a ritual ceremony and a festival to send the soul of the bear and spirits of the forest from this world to another world. Human beings have entrusted something sacred to bears. They have talked with an invisible existence of the forest through a bear. I consider that the bear world which I create with wood by hand chisels is a ritual ceremony to respect the forest.

In the exhibition, I show bear sculptures from wood, stone, ceramic, and an installation of white birch wood to express the bear forest. The largest work is the wood sculpture Fishing luck of the bear (155 x 50 x 50 cm). I created it at the Suvisaari boat factory which was introduced to me by the Kuopio Academy of Design. The work has been influenced by Kuopio’s fish-holding bronze statue Veljmies, the kalakukko delicacy, fish restaurant Sampo and Ainu bear sculptures. Fishing luck of the bear will be donated to Kuopio University Hospital after the exhibition.

The title of the exhibition is Herra Otso (Mister Otso). I consider the forest as a space where human beings meet mother nature. We human beings are a part of nature and a part of the Earth. We have faced climate change and natural disasters. I rethink of the relationship between human and nature by using the metaphor of the bear, Herra Otso, as the god of forest through the viewpoint of folklore and anthropology. In my exhibition, I would like to express the forest anthropology of the bear in Finland and Japan.

My animal figures are described as ”cute, innocent and humorous”. Most of my wood works are made from one piece of wood by using hand chisels. I have learned traditional wood sculpturing from Maori, Ainu, Székely and Finnish sculptors. Finnish nature, design & illustration, Finnish artists Katja Tukiainen & Kim Simonsson, and Finnish cartoon Moomin have inspired me. Similarly, the Japanese Manga, Anime, Yoshitomo Nara’s neo-pop art have also strongly influenced my artistic language.

The exhibition and my work are supported by Arts Promotion Centre Finland. Two of the sculptures in the exhibition were made at the Serlachius residency in Mänttä.”

Short biography:
Koyama graduated from Saimaa University of Applied Sciences (LAB University of Applied Sciences) as a Bachelor of Fine Arts in 2010 and as a Master of Fine Arts in 2016. Koyama is a member of the association of Finnish sculptors, The artist association MUU ry, Helsinki Artist Association, Ornamo and Kuvasto ry.

Exhibitions: Galleria Uusi Kipinä, Galleria Pleiku, Galleria Becker, Auran Galleria, Galleria AARNI, Annantalo, MUU Kaapeli galleria, Galleria Jangva, Napa Galleria, NRW-Forum Düsseldorf Germany, OBJEKTI 6.0 Espoo, Mäntä Art Festival, Finnish institute Paris France, Gumbostrand Konst & Form, Supermarket Art Fair Stockholm, LOKAL Helsinki.

More info: https://www.yasushikoyama.com/

Kuva / image: Yasushi Koyama: Bear & I, 2021

– – –

Galleria Ars Libera
Maaherrankatu 3, Kuopio
arslibera.com/galleria
+ www.instagram.com/galleria.arslibera
+ www.facebook.com/galleria.arslibera

– – –

Hanna Laeslehto ja Tytti Arola: Ilmapallokone ja Bändi | 4.2.–27.2.2022

Hanna Laeslehto ja Tytti Arola: Ilmapallokone ja Bändi

4.2.–27.2.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

Ilmapallokone ja Bändi on kuvataiteilija Hanna Laeslehdon ja äänitaiteilija Tytti Arolan yhteisnäyttely, jossa kokeillaan veistosten mahdollisuuksia ääntelyyn. Ilmapallokone on taiteilijoiden yhteistyönä tekemä teos, jossa ilmapallot vahvistavat akustisesti koneen näppäilyääntä. Näyttelyvieraat voivat miksata koneen soittoa. Ensi kertaa esillä oleva Bändi-teoskokonaisuus ääntelee ja värähtelee. Bändi on Laeslehdon veistämä ja Arola on saattanut veistosten äänet kuultavaksi.

Hanna Laeslehto on pääasiassa kuvanveiston parissa työskentelevä kuvataiteilija. Laeslehdon teoksissa muotojen ja värien leikkisä yhdistely johdattaa tekemistä. Teokset on koottu usein palasista, jotka muodostavat joskus minimalistisia, toisinaan runsaita eleenomaisia kokonaisuuksia. Laeslehdon teokset ovat hetkellisiä ja muuntuvia. Viime vuosina Laeslehto on keskittynyt erityisesti puukuvanveistoon.

Tytti Arola on äänitaiteilija, säveltäjä ja muusikko. Arola on kiinnostunut musiikista moniaistillisena ilmiönä sekä äänen tilallisuudesta. Arolaa inspiroi arkiset äänet – jokapäiväiset esineet muuntuvat Arolan teoksissa soittimiksi. Teoksissaan Arola hyödyntää usein elektroniikkaa ja viime aikoina hän on innostunut performanssitaiteesta, soittamisen kehollisuuden tarkastelusta sekä soitinrakentamisesta.

//

Hanna Laeslehto ja Tytti Arola: Ilmapallokone ja Bändi (Balloon machine and The Band)

4.2.–27.2.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17.

Ilmapallokone ja Bändi (Balloon machine and The Band) is an exhibition by visual artist Hanna Laeslehto and sound artist Tytti Arola. In the exhibition the artists are experimenting sculptures’ possibilities to make sound. Ilmapallokone is a mechanical sonic sculpture that uses balloons as acoustic amplifiers. The sculpture invites exhibition visitors to create their own mix of the sounds. Bändi is a new sculpture installation that brings the sculptures alive as sounding and vibrating beings. Laeslehto sculpted the pieces of the installation and Arola made them audible.

Hanna Laeslehto is a visual artist focusing mainly on sculpting. In her sculptures the playful combining of shapes and colours lead the working process. Many of the works are made up of pieces and they form sometimes minimalistic, sometimes luscious entities. The works are often momentary and transforming. Recently Laeslehto has focused on woodsculpting.

Tytti Arola is a sound artist, composer and musician. Arola is interested in multisensorial music and spatial sound. Daily sounds inspire Arola – everyday objects are transformed to instruments in her work. Arola works often with electronics and lately she has been excited about performance art and instrument building, as well as experimenting with embodiment in playing.

15.2. – 25.2.2018 Sami Korkiakoski: Play

Toisena näyttelynä Ars Liberan juhlavuoden galleriassa nähdään uusia
teoksia taidemaalari Sami Korkiakoskelta. Teokset ovat niin tuoreita,
että öljyvärin haistaa galleriassa. Suurin osa näistä viime vuonna
aloitetuista Korkiakosken maalauksista on nimittäin valmistunut tämän
vuoden puolella. Näissä viimeisimmissä teoksissaan taiteilija
herkuttelee materiaaleilla. Hän on liimannut maalauskankaille
saksittuja kankaankappaleita tai maalattuja puuriman pätkiä, tuoden
teosten pintaan aivan uuden ulottuvuuden. Välillä hän käyttää
kollaasia hävittäen sen maalauksen kerrosten sisälle – välille nostaen
kollaasin kappaleet vahvistamaan maalauksen rakenteita, jopa
liioiteltua materiaalisuutta. Nyt nähtävissä teoksissa taiteilijan
läsnäolo ja tunne välittyy katsojalle kaikkine tasoineen. Mukana on
aiempaa vahvemmin myös väri, jolla taiteilija tulkitsee vahvaa
esteettisyyden kaipuutaan. Hän myös näyttää villeillä maalauksillaan
ekspresiivisen maalariutensa voimakkaammin kuin ennen.
Intuitiivinen maalaustyyli, jossa tunteet ja aistit vievät pensseliä
ennalta tehtyjen suunnitelmien sijaan, on haastavaa ja tyhjentävää.
Siinä taiteilija antaa kaikkensa kankaalle ja jäljet, jotka siihen
jäävät ovat ammennettu suoraan taiteilijan sisimmästä olemuksesta.
Musiikki, rytmi ja tunne vievät kädenliikettä.

Sami Korkiakoski maalaa teoksia, joissa hän puristaa maalia suoraan
öljyvärituubista tai levittää sitä kankaalle pensselin sijaan sormilla
tai pursottaa silikonipyssyllä. Ruumiillisestikin rankka tapa maalata
luo rytmin avulla jännitteitä viivojen ja kankaan välille. Viiva
liikkuu kankaalla eri intensiteetein luoden tunnelmia ja vuoropuhelua.
Välillä se on pehmeää ja herkkää kun taas ajoittain aggressiivista tai
voimallista. Viivat kätkevät välillä taustan taaksensa
kerroksellisuudellaan, toisinaan ne peittävät vain osan kankaasta,
jättäen tilaa sen tekstuurille ja tulkinnalle.

Kankaalle tallentuu tarinoita ja tunteita, joita taiteilija on
maalaushetkessä kokenut ja ne välittyvät katsojalle muun muassa
maalausten fyysisyyden kautta. Välillä viiva on ohutta vetoa ja
välillä paksua kolmiulotteista linjaa. Ekspressionistisissa teoksissa
voi tuntea päässeensä ikään kuin taiteilijan viereen tarkastelemaan
miten hänessä velloneet tunteet ovat siirtyneet kankaalle.

Teksti: Makasiini Contemporary ja Sami Korkiakoski

Sami Korkiakoski (s. 1978 Eskilstunassa, Ruotsissa, asuu Kuopiossa)
valmistui taiteen maisteriksi Aalto yliopistosta 2007 ja kuvataiteen
maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2013. Hänen teoksiaan on ollut
lukuisissa näyttelyissä, edelliset yksityisnäyttelyt olivat viime
vuonna tm•galleriassa Helsingissä ja Makasiini Contemporaryssa
Turussa. Korkiakosken teoksia on mm. Jyväskylän, Kuopion, Salon ja
Sara Hildénin taidemuseoiden, Wäinö Aaltosen museon, Viljo Hurmeen
säätiön, Valtion sekä Lars Swanljungin kokoelmissa. Korkiakoski
tunnetaan viivan rytmiä tutkivista maalausinstallaatioistaan ja
voimakkaasta ekspressionismistaan. Hän on mm. Taidemaalariliiton ja
Ars Liberan jäsen.

Lisätietoa:
Sami Korkiakoski
www.samikorkiakoski.com
sami.korkiakoski@gmail.com
Instagram: @samikorkiakoskiartist

1.2.-11.2.2018 Johanna Väisänen: Kesäteatteri

Galleria Ars Liberan näyttelyvuoden aloittaa Johanna Väisänen mediainstallaatiollaan Kesäteatteri- fragmentteja William Shakespearen Kesäyön unelmasta.

Vein metsään teidät; suolle ohjaan pian,

ryteikköön, viitaan, okapensaikkoon.

”Amatöörinäyttelijät esittävät aapasuolla, järvessä, pellolla, sekä autioituneessa koulussa katkelmia William Shakespearen Kesäyön Unelmasta.

Teos on kirjailijan tekstin läpi suodattunutta kaipuuta mielikuvitusmaailmaan, kevyeeseen elämänasenteeseen ja ennen kaikkea unenomaisiin, kesäisiin maisemiin ja luontoon. Runomuotoisen näytelmän kieli on kaunista, koukeroista ja vanhahtavaa, siinä muoto menee usein sisällön ohi. Tunnen rakkautta amatöörinäyttelijöiden roolisuorituksia kohtaan, harjaantumattomalla ilmaisullaan he tahattomastikin pakenevat maneereja ja heidän esitystapansa ovat usein tarkoituksettomastikin raikkaita, mutta kömpelöitä. Teoksessa on mukana henkilöitä, jotka ovat ensi kertaa näyttelemässä.

Olen valinnut teokseen Kesäyön keijujen ja Puckin repliikkejä. Vastapainoksi keijuille teoksessa on mukana Kesäyön unelman sisänäytelmän, Pyramuksen ja Thisben roolijako ja harjoitukset, jossa tyylilaji muttuu (tahattoman) komiikan puolelle.

Teoksella kokeilen näytelmän esittämistä videotaiteen luomin materiaalin muokkausmahdollisuuksin ja esitysmahdollisuuksin. Kerroksellisuus kiinnostaa ja kiehtoo minua. Näytelmässä harjoitellaan sisänäytelmää, jota näytellään autioituneen koulun salissa kuvattavaksi videolle, joka esitetään mediainstallaatiossa.

Teoksella haluan leikitellä ajatuksella, ettei maailmassa olisi enää mitään muuta jäljellä, kuin luonto, vähän ihmisiä ja Shakespeare, joka on elänyt jo puoli vuosituhatta. Tätä kautta esityspaikaksi valikoitui suo, joka on hitaasti muotoutunut tuhansien vuosien aikana ja on biotooppina uhanalainen. Mitä on jäljellä seuraavien viidensadan vuoden päästä?” (Johanna Väisänen, 2018)

Johanna Väisänen on mediataiteilija, joka asuu ja työskentelee Kuopiossa. Monet hänen teoksensa kytkeytyvät muistin problematiikkaan. Hänen teoksensa tarkastelevat muistamista sekä menneisyyden ja nykyisyyden välistä dynamiikkaa eri näkökulmista. Hänen käyttämiään tekniikoita ovat video, valokuva, ääni, piirustus ja maalaus, sekä hän yhdistelee näillä tehtyjä elementtejä installaatioiksi.Vuodesta 2002 alkaen hän on pitänyt omia näyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla.

Näyttelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto ja VISEK.

jkvaisanen@gmail.com
www.johannavaisanen.com
Instagram: johannakvaisanen