Outimaija Hakala, Kalle Mustonen & Snejka: Lauma | 26.8.–11.9.2022

Outimaija Hakala, Kalle Mustonen & Snejka: Lauma

26.8.–11.9.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

[English below]

Avajaiset torstaina 25.8.2022 klo 18-20. Tervetuloa!

Ilmainen Sisäänpääsy.

Lauma on perhenäyttely. Laumamme käsittää maalaavan koiran ja kaksi kuvanveistäjää. Mary Migdleyn eläinfilosofian käsite ’mixed community’ tarkoittaa ihmisten ja muiden eläinten muodostamaa sekoittunutta yhteisöä, ’sekayhteisöä’. Sosiaalisilla eläimillä on luontainen taipumus muodostaa suhteita, joiden emotionaalinen side ohjaa meitä suosimaan kaltaisiamme, mutta myös lähellämme olevia. Laumaksi tulemiseen liittyvää taiteellista prosessia koiran kanssa voi Migdleyn sekayhteisön ohella kuvata Donna J. Haraway mukaan kumppannuslajien välisenä yhdessä-kehkeytymisenä taiteessa. Teoriat eivät ole keskeisiä teosten kokemisen kannalta, mutta niiden avulla voidaan kuvata sitä, että ilman laumamme syntymistä ne eivät olisi olemassa.
Näyttelyssä on esillä katukoiran kotiutumiseen liittyvän leikin opettelun myötä syntyneitä abstrakteja maalauksia, koiran näkökulmaa hahmottelevia piirroksia, kokeilevaa ääntä ja videota yhdistäviä teoksia.

Lisää tietoa:

https://www.outimaija.com/

http://mustone.blogspot.com/

Näyttelyä tukee Koneen Säätiö ja Taike.

BIO:

Snejka on löytökoira, joka on hoitanut pentujaan kadulla. Ennen Suomeen muuttamista hän asui Pietarissa koiratarhalla, jossa Pavlov teki aikanaan kuuluisia koirakokeitaan. Kolme vuotta sitten Snejka muutti kotiin ja on sen jälkeen muun muassa opetellut leikkimään, kulkemaan kävelyllä samaan suuntaan ihmisen kanssa ja ollut Keuruun museon ja Mustarindan residensseissä.

Outimaija Hakala (TaM, FM) veistää, piirtää ja kirjoittaa. Hän tekee taiteellista väitöstutkimusta eläinten kerronnasta ja huomioon ottamisesta kuvataiteessa Aalto-yliopistossa. Viime aikoina häntä on alkanut kiinnostaa, millaiseksi teokset muovautuvat, jos taiteilija antaa muunlajisille valtaa vaikuttaa teosten estetiikkaan.

Kalle Mustonen (KuM) on lahtelaislähtöinen kuvanveistäjä, joka tunnetaan monumentaalisista puuveistoksistaan, mutta tuotantoon kuuluu myös teknisiä installaatioita. Lähivuosina mustonen on tuonut teostensa elementiksi modulaarisen syntetisaattorin. Twinkle Twinkle (2022) videossa lauman koirahenkilö Snejka osallistuu syntetisaattorijameihin theremin modulin avustuksella.

Kuva:  «Snejka maalaa», valokuva,  © Outimaija Hakala.

 

//

 

Outimaija Hakala, Kalle Mustonen & Snejka: Lauma

26.8.–11.9.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17.

Opening on Thursday 25.8.2022 at 18-20. Welcome!

Free entry.

Herd is a family show. Our pack includes a painter dog and two sculptors. Animal philosopher Mary Migdley’s concept ’mixed community’ means a mixed community formed by humans and other animals. Social animals have an innate tendency to form relationships, the emotional bond of which guides us to favor those who are similar to us, but also those who are close to us. Along with Migdley’s mixed community, the artistic process related to becoming a pack with a dog can be described, according to Donna J. Haraway, as a co-creation in art between companion species. Theories are not central to experiencing the works of art, but they can be used to describe the fact that without the birth of our herd, they would not exist.

The exhibition features abstract paintings created as a result of learning the game of rehoming a street dog, drawings outlining a dog’s perspective, works combining experimental sound and video.

More info:

https://www.outimaija.com/

http://mustone.blogspot.com/

The exhibition is supported by Koneen Säätiö and Taike.

BIO:

Snejka is a rescue dog who has taken care of her puppies on the streets. Before moving to Finland, she lived in a kennel in St. Petersburg, where Pavlov conducted his famous dog experiments. Three years ago, Snejka moved home and since then has, among other things, learned to play, walk in the same direction as a person, and has been in the Keuruu museum and Mustarinda residencies.

Outimaija Hakala (MA, MPhil) sculpts, draws and writes. She is doing artistic dissertation research on the narrative and consideration of animals in visual arts at Aalto University. Recently, she has become interested in what the works will become if the artist gives power to other species to influence the aesthetics of the works.

Kalle Mustonen (MFA) is a sculptor from Lahti, who is known for his monumental wood sculptures, but his production also includes technical installations. In recent years, Mustonen has introduced a modular synthesizer as an element of his artistic practice. In the Twinkle Twinkle (2022) video, Snejka, the dog person of the pack, participates in synthesizer jams with the help of the theremin module.

Picture:  «Snejka maalaa», photograph,  © Outimaija Hakala.

Anneli Holmström & Co: MEMBRANE | 29.7-21.8.2022

29.7-21.8.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna ke–pe 14–18 + la–su 12–17. Tervetuloa!

Avajaiset torstaina 28.7.2022. klo 18–20.

Ilmainen Sisäänpääsy.

Teoksesta: MEMBRANE

Näyttely MEMBRANE on tulos kuvataiteilija Anneli Holmströmin, äänitaiteilija Joakim Finholmin ja runoilija Janette Ayachin yhteistyöstä, jossa yhdistyvät eri mediamuodot kuten filmi, installaatio ja ääni. Tämä näyttely Kuopion Galleria Art Liberassa on jatkumo taiteilijoiden vuonna 2019 pandemian aikana alkaneelle yhteistyölle, jossa vuonna 2020 valmistunutta videoteosta on täydennetty uusilla teoksilla. Oman alansa keinoja käyttäen nämä kolme taiteilijaa ovat alustanaan pitäneet membraania, puolinäkyvää solukalvoa, jonka kautta he ovat monitieteellisesti kuvanneet tätä erikoista aikaa. Vuoden aikana taiteilijat käsittelivät jälkikäteen yksilön sekä yhteisöjen kertomuksia haavoittuvuudesta ja suojautumisesta johtuen sosiaalisesta eristäytymisestä. Taiteilijoiden intuitiivisen työskentelyn tuloksena teos kutoo yhteen filmin täydellisestä eristäytymisestä, jossa biologinen ja digitaalinen maailma törmäävät kuvaamaan yksilön omia ajatuksia ns. lockdownista. Välttäen suoraa käännöstä teos kutsuu katselijan tekemään omia tulkintojaan teoksen runokokoelmasta kuten Ayachi lausuu ”Wake up the maestro in our cell self, spirit self stands on guard. Stand back from yourself, this tissue between regions.”

MEMBRANE videoteosta on aikaisemmin esitetty Edinburgh/Fruit Market Gallery, Oulu/Galleria Pimento Kokkola/Galleria Artista. Seuraavaksi esitys siirtyy Helsinkiin Galleria Yö. Esitys Kuopiossa Galleria Art Liberassa on ensimmäinen Kuopiossa. Videoteokseen on nyt lisätty Anneli Holmströmin tekemä installaatio.

Videoteoksen on käsikirjoittanut ja ohjannut Anneli Holmström, samoin rekvisiitta on hänen käsialaansa. Joakim Finholm on tehnyt äänitehosteet ja editoinnin videoon. Runoteoksen on kirjoittanut ja sen myös lukee runoilija Janette Ayachi. Videon tekemisen ovat mahdollistaneet Svenska Kulturfonden ja Platforms New Normal commissions.

Anneli Holmström on skottilais-suomalainen taiteilija (s.1985 Edinburgh Skotlanti) asuinpaikkana tällä hetkellä Suomi, Pietarsaari. Hän työskentelee laaja-alaisesti kuvataiteen saralla, hänen töissään yhdistyvät maalaukset, installaatiot, aika-sidonnaiset, performatiiviset ja yhteistoiminnallinen näkökohdat. Taiteessaan hän mielellään käyttää kerronnallisia keinoja kuvaamaan kokemuksia. Suoritettuaan Master in Fine Art tutkinnon Edinburgh College on Art vuonna 2009 hänellä on ollut useita näyttelyitä sekä yksinään että ryhmänä hänen molemmissa kotimaissaan Suomessa ja Skotlannissa kuin myös muualla. Useat merkittävät organisaatiot ovat tukeneet hänen työskentelyään kuten esim. Henry Moore Foundation, Barns Graham travel award, Hope Scott Trust, STEP beyond, Creative Scotland, The Royal Scottish Academy, Svenska Kulturfonden, Österbottens Förbund, TAIKE and Frame. Tällä hetkellä Anneli Holmström työskentelee Svenska Kultirfondin vuoden kestävän stipendin turvin valmistellen omaa henkilökohtaista näyttelyään HORSE.MONKEY.SHADOW.CLIFF, jota tullaan esittämään Suomessa ja Skotlannissa vuonna 2024, jota tullaan esittämään Suomessa ja Skotlannissa vuonna 2024.

Joakim Finholm on suomalainen äänitaiteilija (s.1977 Öja, Suomi), asuu ja työskentelee tällä hetkellä Suomessa Pietarsaaressa. Hän käyttää töissään liikkuvaa kuvaa ja ääntä kuvaamaan ihmisiä ja heidän paikkaansa luonnossa. Tuleva tekoälyn vallankumous ja keinotekoinen maailma ovat hänen kiinnostuksen kohteitaan. Soolouransa lisäksi hän on jäsen Fith Wall taideryhmässä. Joakim Finholm sai vuonna 2004 tutkinnon BA/Svenska Yrkeshögskolan videotuotannossa ja vuonna 2020 hän valmistui taiteiden maisteriksi/Yrkeshögskolan Novia. Taiteensa ohella Joakim Finholm myös toimii assistenttina näyttelyissä, musiikkiteoksissa, filmeissä ja sekä koulutuksissa. Hän on myös tekee yhteistyötä eri artistien kuten Anneli Holmström, Moa Cederberg sekä Eva Macali. Hänen viimeisin teoksensa Underjord-Thrice julkaistiin 2022.

Janette Ayachi on skotlantilais-algerialainen runoilija (s. 1982 Lontoo, UK) asuinpaikkana Edinburgh. Hänellä on yhdistetty BA-tutkinto Honours in English Literature & Film Media/Stirling University & a MSc in Creative Writing/Edinburgh University. Janette on vakituinen vieras Skotlannin BBC:n taideohjelmissa ja on julkaissut useita teoksia eri runokokoelmissa kuten Seren, Jessica Kingsley, Canongate & Polygon. Hänen esikoisrunoteoksensa Hand Over Mouth Music (Pavilion, Liverpool University Press) voitti Saltire Poetry Book of the Year Literary Award 2019 palkinnon. Hän tekee yhteistyötä eri taiteilijoiden kanssa sekä esittää runojaan festivaaleilla ja eri taidetapahtumissa kuten esim. tänä vuonna The National Trust of Scotland sekä Scotland House Lontoossa. Tällä hetkellä hän on useissa palkintokomiteoissa, mentoroi opiskelijoita sekä kirjoittaa seuraavaa runokokoelmaansa QuickFire, Slow Burning (Pavilion), joka on tulossa julkaisuun vuoden 2024 alussa. Samoin työn alla on kronikka matkamuistoja nimellä Lonerlust jossa hän käsittelee omakohtaisia tutkimusmatkojaan eri ympäristöihin, kulttuureihin, toiveita ja ihmissuhteita.

//

MEMBRANE is a multimedia exhibition of film, installation and sound works by visual artist Anneli Holmström, media artist Joakim Finholm and poet Janette Ayachi. This exhibition at Galleria Ars Libera in Kuopio continues a collaboration between the artists, begun in 2019 during the pandemic, and presents the film completed in 2020 alongside new work. Working in their respective media, the three artists seized on the theme of a membrane, akin to the semipermeable wall around a biological cell, as a multi-disciplinary response to a specific cultural moment. Over a year, the artists re-imagined the membrane theme by considering individual and collective narratives of protection and vulnerability, highlighted by social distancing. Adopting an intuitive approach to collaboration, the film weaves together a film about sublime isolation where biological and digital worlds collide to portray an open ended and personal reflection on lockdown. Evading direct translation, the exhibition invites the viewers to filter their own fluid interpretation from this assembled poetic collage. As Ayachi’s poem invites: Wake up the maestro in our cell self, spirit self stands on guard. Stand back from yourself, this tissue between regions.

The film MEMBRANE has previously been shown at the Fruitmarket Gallery in Edinburgh, at Pimento in Oulu and at the Galleria Artista in Kokkola with a forthcoming screening at Yö Galleria in Helsinki. The screening at Galleria Ars Libera will be its first showing in Kuopio. Along with the film, a new installation work by Anneli Holmström will be presented.

Film credits: Script, directing, and props by Anneli Holmström, Film, editing and sound by Joakim Finholm, poetry read and written Janette Ayachi with production support by Svenska Kulturfonden and Platform’s New Normal commissions.

Anneli Holmström is a Scottish & Finnish artist (b. 1985, Edinburgh, Scotland) currently based in Jakobstad, Finland. Working from an expanded painting approach, her work combines painting methods with sculptural, time-based, performative and collaborative aspects. A returning interest for her is storytelling methods in visual art and how such devices can be used to frame experience. Since graduating with her Masters in Fine Art at Edinburgh College of Art in 2009, she has exhibited widely in solo and group exhibitions both in her home countries of Finland and Scotland, as well as further. Notable organizations that have supported her work include: Henry Moore Foundation, Barns Graham travel award, Hope Scott Trust, STEP beyond, Creative Scotland, The Royal Scottish Academy, Svenska Kulturfonden, Österbottens Förbund, TAIKE and Frame. Currently, Anneli Holmstrom is working with the support of a year long working stipend from Svenska Kulturfonden to prepare her next solo exhibition: HORSE.MONKEY.SHADOW.CLIFF set to tour in Scotland and Finland in 2024.

Joakim Finholm is a Finnish media artist (b. 1977 Larsmo, Finland) currently working and living in Jakobstad, Finland. He uses moving pictures and audio to work with themes about human beings and their place in nature. The coming AI revolution and artificiality is also a theme that interests him. Besides solo works Finholm is also active in the art group Fifth wall. Finholm graduated from Svenska Yrkeshögskolan in 2004 with a Bachelors degree in video production and in 2020 from Yrkeshögskolan Novia with a Masters degree in arts and culture. Besides art, Finholm is also working with curating exhibitions, music, film and art education. He is also doing collaborations with artists like Anneli Holmström, Moa Cederberg, and Eva Macali. His latest music, Underjord – Thrice, was published in 2022.

Janette Ayachi is a Scottish & Algerian poet (b. in London, UK, 1982) based in Edinburgh. She has a Combined BA Honours in English Literature & Film Media from Stirling University & a MSc in Creative Writing from Edinburgh University. Janette is a regular on BBC Scotland arts programmes & has published work in a broad range of anthologies including from presses such as Seren, Jessica Kingsley, Canongate & Polygon. Her debut poetry book Hand Over Mouth Music (Pavilion, Liverpool University Press) won the Saltire Poetry Book of the Year Literary Award 2019. She collaborates with artists & performs her poetry at festivals & events including for The National Trust of Scotland & at Scotland House in London this year. Currently, she is judging prizes, mentoring students & working on writing her second poetry collection QuickFire, Slow Burning (Pavilion) due out at the start of 2024 & publishing her travel memoir Lonerlust which chronicles her journeys adventuring alone searching landscapes, culture, desire & human connection.