Paula Humberg: Dispersal 20.1.–12.2.2023

Paula Humberg: Dispersal

20.1.–12.2.2023 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17. Vapaa pääsy.

[English below]

Tervetuloa!

Lämpimästi tervetuloa näyttelyn avajaisiin torstaina 19.1. klo 18-20

Paula Humbergin valokuvasarja ja biotaideprojekti Dispersal visualisoi ilmastonmuutoksen ja pölyttäjien vähenemisen vaikutuksia arktiseen luontoon. Humberg kuvasi sarjan Grönlannissa
Zackenbergin tutkimusasemalla, jossa hän ja biologi Riikka Kaartinen tekivät paikallisilla pölyttäjillä ja lapinvuokoilla pienimuotoisen kokeen.

Lapinvuokko on Grönlannissa runsaslukuinen laji, joka tarjoaa ravintoa esimerkiksi sitä pölyttäville hyönteisille. Mehiläisten puuttuessa tärkeimpiä pölyttäjiä ovat sukaskärpäset. Asemalla on kuitenkin havaittu, että alueen sukaskärpästen määrä on vähentynyt muutamassa kymmenessä vuodessa jopa 80 %, luultavasti pitkälti ilmastonmuutoksen takia. Grönlanti on ihanteellinen paikka tutkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia, sillä napa-alueiden arvioidaan lämpenevän muuta maapalloa nopeammin. Lisäksi arktisten alueiden ekologiset yhteisöt ovat verrattain yksinkertaisia, mikä helpottaa tutkimusta.

Tavoitteena oli havainnollistaa, miten sukaskärpästen väheneminen voi vaikuttaa lapinvuokkojen pölyttymiseen. Humberg ja Kaartinen valitsivat suunnilleen samankokoisia vuokkomättäitä ja töpöttivät ultraviolettivalossa hohtavaa pigmenttitomua osaan kukista. Tomun oli tarkoitus takertua hyönteisiin ja kulkeutua kukasta toiseen kuin se olisi siitepölyä. Koeryhmiä oli kaksi: A-ryhmässä oli 10 sukaskärpästä ja yksi tanhu- ja kukkakärpänen sekä hyttynen (yhteensä 13 pölyttäjää). B-ryhmä oli muuten vastaava, mutta sukaskärpäsiä oli vain 2 (yhteensä 5 pölyttäjää). Humberg otti mättäistä lähtötilannekuvia pimennettävässä kenttästudiossa, jonka ainoana valonlähteenä oli ultraviolettilamppuja. Kuvaamisen jälkeen kasvustot peitettiin harsoteltoilla ja niihin päästettiin pölyttäjiä. Pölyttäjien annettiin levittää pigmenttitomua 72 tunnin ajan, minkä jälkeen hyönteiset kerättiin talteen ja Humberg kuvasi kasvustot uudestaan. Kuvissa näkyy, että pölytys vaikuttaa onnistuneen heikommin teltoissa, joissa sukaskärpäsiä oli vähemmän.

Projekti on saanut tukea Suomen Kulttuurirahastolta, Taiteen edistämiskeskukselta sekä Suomen Taideyhdistykseltä.

BIO

Paula Humberg (s. 1983) on Sipoossa asuva ja työskentelevä valokuvataiteilija. Hänen työskentelynsä yhdistää kuvataidetta ja biologisesta tutkimuksesta lainattuja elementtejä. Humberg kiinnostui biotaiteesta sekä taiteen ja tieteen välisistä yhteistyöprojekteista opiskellessaan samanaikaisesti kuvataidetta ja biologiaa. Hän käyttää kuvien valmistamisessa digikameran lisäksi esimerkiksi skanneria, neulanreikäkameroita ja lumenvedostekniikkaa. Hänen teoksiaan on ollut esillä Suomen valokuvataiteen ja Kuntsin modernin taiteen museoissa sekä useissa gallerioissa.

Kuva: Slot A1 at 72 h, valokuva, 2018.

//

Paula Humberg’s photographic series and bioart project Dispersal visualises some of the impacts that climate change and pollinator decline have on arctic nature. Humberg photographed the series in Greenland at the Zackenberg Research Station where she collaborated with biologist Riikka Kaartinen. Together they conducted a small test using local pollinators and the mountain avens.

The mountain avens is an abundant species in Greenland, and many species rely on it for nutrition, including pollinating insects. In the absence of bees, muscid flies (house flies) are the most important pollinators. However, biologists have shown that the number of muscid flies in Zackenberg has decreased by up to 80 % within only a few decades. This is likely largely due to climate change. Greenland is an ideal place for studying the effects of climate change as it has been estimated that polar regions warm up faster compared to the rest of the globe. Also, ecological communities in the arctic areas are relatively simple, which makes research easier.

The aim was to visualise how the decreased number of muscid flies might affect the pollination success of the mountain avens. Humberg and Kaartinen selected avens tufts that were approximately equal in size and then placed fluorescent pigment into some of the flowers. The pigment was expected to stick to the pollinators in a same way pollen would, enabling transport from one flower to another. There were two test groups: In group A there were 10 muscids, one dagger fly, one hoverfly, and one mosquito (13 pollinators in total). Group B was otherwise similar but there were only 2 muscids (5 pollinators in total). Humberg took baseline photos of the tufts inside a dimmable field studio that was lit only with ultraviolet lamps. Immediately afterwards the tufts were covered with gauze tents and pollinators released inside. The pollinators were left to spread the pigment for 72 hours, after which they were collected and the avens tufts reimaged by Humberg. The photographs show that pollination success appears lower in the tents that had less muscid flies.

The project has received funding from the Finnish Cultural Foundation, the Arts Promotion Center Finland and the Finnish Art Society.

BIO

Paula Humberg (b. 1983) is a photo artist based in Sipoo. Her practice combines visual arts with elements taken from biological research. Humberg got interested in bioart and art-science collaboration projects while studying visual arts and biology concurrently. She employs various image-making techniques – such as scanning, pinhole photography and lumen printing – that diverge from traditional photography. Her works have been shown in the Finnish Museum of Photography and the Kuntsi Museum of Modern Art, as well as in several galleries.

 

Picture: Slot A1 at 72 h, photograph, 2018.

Tarja Wallius: HAPERA – FRAGILE 16.12.2022 – 15.1.2023

Tarja Wallius – 30 v taiteilijajuhlavuosi 2022-23:
HAPERA – FRAGILE

16.12.2022 – 15.1.2023
Galleria Ars Libera | Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17. Vapaa pääsy.

[English below]

Tervetuloa!

Lämpimästi tervetuloa näyttelyn avajaisiin torstaina 15.12.2022 klo 18-20.

Galleria Ars Libera on joulun ja vuodenvaihteen aikana suljettu
jouluna 24.-27.12.
uudenvuodenpäivänä 1.1.2023
loppiaisena 6.1.2023.
Muuten olemme auki normaalisti, tervetuloa!

Tarja Wallius juhlistaa 30 vuotista taiteilijataipalettaan Hapera – Fragile -näyttelyllä Galleria Ars Liberassa Kuopiossa. Näyttely kuvastaa elämän ja ympäristön haurautta. Teokset on
toteutettu rannoilta löytyneistä naruista ja muoviroskasta. Haperan materiaali on kerätty
pääasiassa järvien rannoilta Itä-Suomesta. Hapera on erilaisilla punontatekniikoilla
valmistettu levämetsä. Installaatiossa on käytetty myös ympäristöstä löytyneitä heijastimia
ja muuta pimeässä hohtavaa materiaalia. Pimeässä installaation ilme muuttuu. Teoksessa
Itämerenneito on käytetty Itämeren rannalta löytyneitä materiaaleja. Näyttely sisältää myös
äänimaiseman, jonka on suunnitellut ja toteuttanut Mikko Kaukonen.

”Uusi myrkkylevä voi näkyä merellä virvatulena. Levistä on tullut ennalta-arvaamattomia.
Ne ovat siirtyneet ekosysteemistä enemmänkin sattumasysteemiin ja maailmanlaajuisesti
levistä on tullut ympäristöongelma. Uusi myrkkylevä on löydetty Ahvenanmaan
vesiltä. Se kuuluu Itämerellä 2000-luvulla runsaasti esiintyneisiin panssarileviin.
Alexandrium ostenfeldii on bioluminoiva levä, joka saattaa synnyttää erikoisia virvatulia,
joista kansantarut kertovat monia jännittäviä tarinoita. Uusi levä erittää myös
hermomyrkkyä. Pohjaan kerääntyvistä levistä voidaan tutkia ilmaston lämpenemistä tai
miten vesistö on muuttunut aikojen saatossa.”
-Dosentti Tore Lindholm, Åbo akademi

BIO

”Taiteellisen työskentelyni lähtökohtana ovat ympäristöasiat: ilmastonmuutoksen
torjuminen, kierrättäminen, luonnon suojelu ja maailmanlaajuisen kulutuksen jatkuvan
kasvun kritisointi. Tärkeitä ovat myös sosiopoliittiset aiheet.
Työskentelyni on paikkasidonnaista ja heijastuksia todellisista, koskettavista tapahtumista
ja kohtaamisista, joihin olen liittänyt henkilökohtaisia kokemuksia. Näitä asioita suodatan
mm. ihmisten roolien ja tarinoiden kautta. Materiaaleina teoksissani käytän pelkästään
löydettyä ja kierrätettyä.”
-Tarja Wallius

Wallius on Kuopiossa asuva tekstiili- ja kuvataiteilija. Hän on työskennellyt
kolmekymmentä vuotta erilaisten taide- ja tekstiiliprojektien parissa sekä koti- että
ulkomailla. Vuosikymmenten aikana monet matkat ovat suuntautuneet Afrikkaan, ja myös
Australiaan ja Venäjälle. Pääasiallisina teostensa materiaaleina Tarja on käyttänyt
kierrätysmateriaaleja. Ympäristöasiat ovat aina olleet hänelle tärkeitä.
Teoksissaan Tarja käsittelee usein ihmisten välisiä suhteita ja naisena olemista.
Tarja Walliuksen teoksia on ollut lukuisten kotimaan näyttelyiden ohella kansainvälisissä
jurytetyissä näyttelyissä mm. Pohjois-Amerikassa, Belgiassa, Italiassa, Portugalissa,
Itävallassa, Ukrainassa ja Virossa. Hänen teoksiaan löytyy Suomen käsityömuseon,
Kuopion taidemuseon, Pohjois-Savon taidetoimikunnan, Savon Sanomien, Varkauden
Taitotalon ja Györin kaupungin kokoelmista.

Lisää tietoa: https://tarjawallius.fi/

Kuva: Yksityiskohta installaatiosta «HAPERA – FRAGILE», 2022. ©Tarja Wallius

//

Tarja Wallius – 30-year-anniversary as an artist 2022-23:
HAPERA – FRAGILE

16.12.2022 – 15.1.2023
Galleria Ars Libera | Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17. Free Entry.

Welcome!
You are warmly welcome to the exhibition opening on Thursday 15.12.2022 at 18-20.

Tarja Wallius is celebrating her 30-year-anniversary as an artist with Fragile Exhibition in
the Gallery Ars Libera in Kuopio. The exhibition is a reflection of the fragile environment
and the life. The art pieces are made of the ropes and plastic objects you’ll find on the
beaches. The material of Fragile installation is collected mostly from Eastern Finland. The
Fragile kelp forest is made by hand weaving. The installation also includes reflecting
materials. The image of the installation is changing in the dark. The material of the Baltic
Sea Mermaid is collected from the beaches of the Baltic Sea. The exhibition includes also
a soundscape which is created by Mikko Kaukonen.

BIO

”My artistic work is based on environmental issues, preventing climate change, recycling,
conservation and criticism of the increasing global consumering. Also socio-political issues
are important. My work is sitespecific and reflections of real events and encounters. These
things I filter through roles and narratives. I use only recycled materials and found objects
in my work.”
-Tarja Wallius

Wallius is living and working as a textile- and visual artist in Kuopio. She has been working
30 years in the field of different art and textile projects in Finland and abroad.
During the
years many of the trips have been oriented to Africa, also to Australia and Russia. She
uses mainly recycled and found objects in her work. The environmental issues have
always been important to her.
The art of Tarja Wallius has been exhibited in Finland and also in international juried
exhibitions in North America, Belgium, Italy, Portugal, Austria, Ukraine and Estonia. You
can also find her work in the collections of the Craft Museum Finland, Kuopio Art Museum,
the Art Promotion Centre Finland, North Savo, Savon Sanomat, Navitas – Varkaus and
City of Györ, Hungary.

More info: https://tarjawallius.fi/

Photo: Detail from the installation «HAPERA – FRAGILE», 2022. ©Tarja Wallius