3.-27.10.2019 Saija Koponen: Naive Melody

”Minua kiinnostaa ajatusten ja merkitysten päällekäisyys ja asioiden esittämisen tavat. Pidempi aikaisena kiinnostuksena työskentelyssäni on ollut monimerkityksellisyyden pohtiminen. Maalarina pohdin maalaten. Niin kuvaisin teosten tekoprosessia ja maalauksen syntyä tiedostavan ja tiedostamattoman rajalla. 

Olen viime aikoina ollut enenevässä määrin kiinnostunut identiteetin esittämisen ja esillä olon tavoista. Siihen liittyvät huomiot ihmisistä, itsestä ja ympäristöstäni. Maalauksiini syntyviä muotoja ruokkivat niin empatia, uteliaisuus, mielikuvat ja merkityksen annot, kuin myös ennakkoasenteet ja ajatus virheet. Teoksissa näkyvät keholliset kokemukset, musiikki, elokuvat, populaarikulttuuri, kuvataide ja arki. En jäljennä, vaan tuon läsnä olevaksi havaintoja ja ajatuksia. 

Maalaamiseeni liittyy mielenkiinto väriin. Maalauksen sisältö ja sen fyysiset ominaisuudet ovat sidoksissa toisiinsa. Liikun värillisesti hienostuneen ja naiivin välimaastossa. Leikittelen sen kanssa miten naiivi ja ylevä, tai sattumanvarainen ja harkittu maalaus voi olla yhtä aikaa. Maalauksen sisällä ajatuksen ei tarvitse noudattaa loogista jatkumoa.” (Saija Koponen, 2019)

Saija Koponen (s. 1980 Lohja) on kuvataiteilija ja taidemaalari, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Koponen valmistui kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta vuonna 2009. Hän käsittelee työskentelyssään ihmisenä olemista, kehollisuutta ja ajattelun tapoja, tuoden arkipäiväisiä kokemuksia ylevän piiriin. 

Koponen on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä ja osallistunut ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin. Viimeksi hänen töitään on voinut nähdä Tarton Taidetalossa suomalaisten taiteilijoiden ryhmänäyttelyssä keväällä 2019 ja yksityisnäyttelyssä galleria Huudossa Helsingissä syksyllä 2018. 

www.saijakoponen.fi

facebook.com/galleriaarslibera

instagram.com/galleria.arslibera