19.-29.9.2019 Mari Kämäräinen, Hannu Seppälä +-L

Miltä tuntuisi luopua kaksijakoisesta tilasta ja kokea olemassaolo sellaisenaan, kokonaisena? Voisimmeko hyväksyä skaalan mustasta valkoiseen osana omaa ja kollektiivista alitajuntaamme? Onko nyt aika ymmärtää mustavalkoisuuden ja ehdottomanajattelun vahingollisuus ja alkaa vahvistaa toisenlaisia ajattelumalleja, kuten ymmärrystä siitä että eläessämme maapallolla olemme osa yhtä organismia jossa on olennaista luoda teesien sijaan synteesejä?

+-L on kuvataiteilija Mari Kämäräisen ja äänitaiteilija Hannu Seppälän toteuttama monitaiteellinen projekti, jossa puretaan mustavalkoista maailmankuvaa. Galleria Ars Liberaan taiteilijakaksikko tuo mm. tila- ja ääniteoksen, jonka he viimeistelevät performatiivisessa esityksessä avajaisiltana 18.9. Performanssista muodostuu rituaali, jossa konkreettisesti käydään käsiksi polariteettiin ja tavoitellaan synteesitilaa.
Tilateoksen elementteinä on musta ja valkoinen seinä, jotka muuttuvat performanssin myötä. Ääniteos käy esityksen kuluessa läpi samanlaisen evoluution pilkkoen äänitemateriaalinsa abstraktiksi, harmoniseksi äänimaisemaksi.Näyttelyssä on performanssin jälkeen esillä tilateos synteesi-vaiheessaan sekä videotallenne performanssista. 

Hannu Seppälä toteuttaa ääniteoksen pääasiassa itse rakentamallaan modulaarisella syntetisaattorilla. Ääniraita koostuu osaksi puhtaasta analogisesta syntetisoidusta äänestä ja osaksi äänitemateriaalista, jota on kerätty vanhoillislestadiolaisten suviseurojen äänimaisemasta, lauluista ja puheista.

Mari Kämäräisen suunnittelema tilallinen ja performatiivinen osuus liittyy teemaltaan tyhjyys-aiheisten tilallisten teosten sarjaan. Tässä teoksessa uutta on performatiivinen osio, joka muuttaa aiheen pohdiskelun tarinalliseksi sen sijaan, että teos olisi täysin staattinen ja abstrakti objekti.

Taiteilijat lähestyvät aihetta käyttäen vanhoillislestadiolaista herätysliikettä esimerkkinä ja ns.alustana mustavalkoisuuden kanssa työskentelylle.Nimi +-L on muunnos käsitteestä L-positiivinen, jolla viitataan lestadiolaiseen tai lestadiolaistaustaiseen henkilöön. Nimeen on lisätty + -merkin rinnalle – -merkki, jolloin syntyy uusi käsite: L-neutraali.
Olemme viettäneet lapsuuden ja nuoruuden Pohjois-Pohjanmaalla, alueella jossa herätysliike-kristillisyys vaikuttaa vahvasti.

Toisella meistä on kokemus vanhoillislestadiolaisuudesta “sisäpuolelta” (ja siitä irrottautumisesta) ja toisella “ulkopuolelta” käsin. Dialogin ja teosprosessin myötä avaamme mustavalkoisen maailmankuvan ja “sisällä vs. ulkona”-teeman kokemuksiamme ja työstämme niitä eteenpäin.
+-L -podcastissa avataan lestadiolaiseen mustavalkoisuuteen liittyvää problematiikkaa.

Podcastissa on myös keskusteluvieraita. 31.7. mennessä podcastista on julkaistu viisi ensimmäistä jaksoa. Ja prosessi jatkuu, pysykää kuulolla!Linkki ensimmäiseen jaksoon: https://soundcloud.com/plus-miinus-l/osa1
Vanhoillislestadiolaisuus on n.100 000 ihmistä käsittävä uskonnollinen vähemmistö, jolla on myös poliittiset tavoitteensa, ja jonka ääni kuuluu Suomessa melko hyvin yhteiskunnan kaikilla tasoilla – kunnallispolitiikassa, eduskunnassa ja kirkkopolitiikassa. Siitä huolimatta se on varsinkin Etelä-Suomessa erittäin huonosti tunnettu.

Taiteen Edistämiskeskus (Taike) Varsinais-suomi on tukenut näyttelyä.

Näyttely avoinna yleisölle 19.-29.9.2019

Lisätietoja:

Mari Kämäräinen

mari.elisabet@gmail.com

arslibera.com/galleria
facebook.com/galleriaarslibera
instagram.com/galleria.arslibera

Galleria Ars Libera

Suokatu 30, Kuopio

Tervetuloa!

Gallerian toimintaa tukee Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto.