6.6-23.6.2019 Emma Fält & Roberto Fusco: Pintajännitys

Fält & Fusco: Pintajännitys, 6.-23.6.2019 Galleria Ars Libera

Mitä tarkoittaa dialogi? Voimmeko avata aidon, onnistuneen dialogin ihmisen ja muun luonnon välille?

Työprosessi alkoi Fältin matkoista Varanginvuonoon Barentsinmerelle. Siellä hän tutki dialogia ympäristön ja erityisesti sen elottomien osien, kuten hiekan, kivien ja veden kanssa. Joulukuun 2018 ajan Fält käveli Vesisaaren kaupungin arkista rantaviivaa yhä uudelleen keräten materiaalipankin, joka muodostuu valokuvista, piirroksista, kirjoituksista sekä kenttä-äänityksistä. Fält and Fusco ovat jatkaneet työtä yhdessä muokaten näiden tallenteiden sisältöä vuorotellen.

Non-verbaalisen keskustelun kuunteleminen on toisen aktien intuitiivista tulkintaa oman kehon kautta. Ymmärtäminen merkitsee, että pääsemme selville toisen tarkoitusperistä; onnistunut dialogi vaatii kaikilta osallistujilta kykyä muuttua. Me hyödynsimme keskustelussa toisaalta laskennallisia, toisaalta intuitiivisia lähestymistapoja. Digitaalisilla menetelmillä saatoimme tehdä tarkkaa analyysiä tutkimastamme kohteesta esimerkiksi valokuvan tai äänen pohjalta. Analogiset, taktiilit ja materiaaliset lähestymistavat taas auttoivat ymmärtämään ja uudelleen tulkitsemaan ja muokkaamaan tarkastelemaamme. Ne toimivat myös alussa lähtökohtana dialogissa ympäristön kanssa.

Näiden monikerroksisten ja kudelmaisten keskustelujen kautta olemme lähestyneet ihmisten, ihmisen ja muun luonnon, materiaalisen ja immateriaalisen, sekä verbaalisen ja nonverbaalisen välistä vuorovaikutusta. Lopputulemana nähdään näyttely, joka kokoaa yhteen, mitä olemme löytäneet avatessamme keskeneräisen työprosessin toiselle muokattavaksi. Pohdimme keskustelun, sekä mitattavia, että vaikeammin ymmärrettäviä ominaisuuksia. Monikielisen dialogin tutkimiseksi rakensimme laboratorion kaltaisen, jossa olemme saattaneet tarkkailla asioiden fyysisiä ominaisuuksia, kemiaa ja alkemiaa.

Mitä tapahtuu jos/kun me jollain tavoin onnistumme läpäisemään ulkokuoren? Kuinka matkustaa pintojen ja jännitteiden läpi, kohti toisen syvyyksiin piilotettua?

Emma Vilina Fält (BA(Design),MA (Fine Art), FIN, s.1983) työskentelee piirroksen, installaatiotaiteen, performanssi- ja livetaiteen parissa. Häntä kiinnostaa erityisesti työpajamainen työskentely esityksenä, kontakti, kuuntelu, sekä piirroksen tapahtuma ja yhdessä tekeminen. Fält tutkii työssään piirroksen tekoa, sen luomaa kontaktia ja kokemusta maailmasta. Hänen teoksissaan yhdistyvät piirros, ääni ja liike. Työprosessit lähtevät usein liikkeelle liikkeen, kielen, paikkojen ja elävän sekä elottoman maailman kohdatessa. Fältin työ on ollut esillä Suomessa ja kansainvälisesti festivaaleilla, symposiumeissa ja museoissa. Emma opettaa piirtämistä taidekoulu Maassa Helsingissä ja työskentelee vierailevana opettajana eri oppilaitoksissa, yhteisöissä, sekä instituutioissa eri puolilla maailmaa. Fält kutsuttiin Thinking through Drawing – tutkimusryhmän jäseneksi ja koordinaattoriksi vuonna 2018.

Roberto Fusco (aikaisemmin Pugliese), (FM (Musiikki- ja mediateknologia) TkT (Teknologia), ITA/FI, s. 1980), työskentelee aika-sidonnaisen digitaalisen ja fyysisen median parissa. Teoksissa yleisiä teemoja ovat muistot, tallenteet ja menetys. Työssään Pugliese käyttää monipuolisesti animaatiota, ääntä, liikkuvia objekteja ja muokkaa fyysistä mediaa laitteiden ja ohjelmistojen avulla. Hänen työnsä etsii yhteyksiä visuaalisen ja äänen ilmaisun välillä. Fusco kerää, prosessoi ja yhdistelee materiaalia, jonka kautta usein jo kadonnut voidaan kokea uudestaan. Hänen työnsä on ollut esillä festivaaleilla, muun muassa VAFT (FI), NIME, RIXC (LT), FLUSSI (ITA), Currents New Media 2016 (USA), Videoforma (RU), PIXELACHE (FI), AAVE (FI), Borealis (NO), Plektrum (EE), CARTES FLUX (FI) and Loikka (FI) sekä gallerioissa Titanik, Rajatila, MUU Galleria (FI), the Science Gallery (IE) ja EYEBEAM (NY, US).

Fält-Fusco yhteistyö alkoi kaksi vuotta sitten. Taiteilijat keskustelivat ja pohtivat musteen ja digitaalisen jäljen yhdistelmiä ja kokeilivat niitä. Improvisaation ja erilaisten harjoitteiden avulla he tutkivat eleitä, niiden intensiteettiä, energiaa ja syntyvää kontaktia. Hyvin erilaisten työskentelytapojen ja medioiden yhdistämisellä työpari etsii yhteistä maaperää työlle ja uutta kieltä, joka pohjaa toisaalta äänen ja visuaalisen materiaalisuuteen, sekä tutkii piirretyn jäljen ilmentämää energiaa ja liikkeen synnyttämiä tuntemuksia.

Lisätietoa:

Taiteilijat:
Emma Vilina Fält
emmavilina@gmail.com
https://emmafalt.net

Roberto Fusco
pugliesr@gmail.com
https://www.robertofusco.net

Galleria:
Galleria Ars Libera
Suokatu 30
70110 Kuopio

galleria.arslibera@gmail.com
arslibera.com/galleria

Ma ja ti kiinni
Ke-pe klo 15-19
La-su klo 12-17