ARS LIBERA KUOPION KUVATAITEILIJAT RY - HISTORIIKKI


1980 - luku

Nousukautta

Uusi taidemuseo

Kuopion Taidemuseon avajaiset pidettiin 25.4.1980 ja Ars Libera oli mukana onnitteluseremonioissa luovuttamalla Taidemuseon käyttöön seuran hallussa olleen Juho Rissasen maalausarkun. Avajaisnäyttely koostui Kuopion kaupungin ja Saastamoisen säätiön kokoelmista.

 

Kurssi

Vuoden 1980 joulukuun alussa Pirkko Holm piti arsliberalaisille grafiikan jatkokurssin seuran tiloissa. Seitsämän osanottajaa perehtyivät viikonlopun ajan akvatintaan ja kuivaneulaan.

 

Kansainvälisyys

Kolmas kansainvälinen Juho-Rissas -kuvataidekesä pidettiin Kuopiossa 24.6. - 3.7. 1980. Suomen lisäksi kuvataidetapahtumassa olivat mukana Bulgaria, DDR, Jugoslavia, Neuvostoliitto, Norja, Romania, Ruotsi Saksan liittotasavalta ja USA.

 

 

Vuosikokous

Vuoden 1982 vuosikokouksessa kutsuttiin seuran perustajajäsenet Unto Heikkinen ja Oka Karvonen seuran kunniajäseniksi ja heille luovutettiin kunniakirjat. Samalla hyväksyttiin julkisten tilojen taidehankintakysymyksiä koskeva julkilausuma, joka osoitettiin kaupungille.

 

 

Arvostelupalvelu

Keväällä 1982 yhdistys aloitti uutena toimintamuotona arvostelupalvelun, joka oli suunnattu yhteisöille ja kunnille. Toimintamuoto, joka piti sisällään näyttelyiden jurytyksen, kritiikkitilaisuudet ja näyttelyiden esittelyn, jatkui 90-luvun puoliväliin asti.

 

 

Työtila

Vuoden 1982 toukokuussa yhdistys luopui Maaherrankadun työtilastaan. Kaupungilta oli saatu tilalle kulttuurilautakunnan päätöksellä Kuninkaankatu 16:ssa sijaitsevasta entisestä Bartsokevitsin ateljeesta tilat. Ne luovutettiin hakemusten perusteella kahden yhdistyksen jäsenen käyttöön. Tiloihin kuului myös Ars Liberan toimisto, joka oli myös tarvittaessa väliaikainen teosten varastotila. Ratkaisu toi vain hetkellisen helpotuksen työtilakysymykseen, joka oli edelleen ajankohtainen.

 

 

Juho Rissasen 110-vuotispäivä

9.3.1983 yhdistyksen puheenjohtaja Jorma Heikkinen ja sihteeri Eve Marjanen laskivat seppeleen yhdessä kaupungin edustajien kanssa Juho Rissasen haudalle.

 

Kuvataidestipendi

Vuonna 1983 Kuopion kaupunki jakoi ensimmäistä kertaa yksivuotista apurahaa vastaavan kuvataiteen stipendin. Sen sai Veikko Koponen.

 

Idän kuvat

Vuonna 1983 Kustannuskiila OY julkaisi itäsuomalaista kuvataidetta esittelevän Idän kuvat -kirjan. Kirjan takana oli toimituskunta, jonka muodostivat Itäisten läänien kuvataidetyöryhmän jäsenet. Kirjan kirjoitti Eeva Siltavuori ja siinä esiteltiin 77 itäsuomalaista taiteilijaa kukin omalla aukeamallaan.

 

"Viime vuodet ovat olleet Itä-Suomen kuvataide-elämässä myönteistä aikaa. Tähän on vaikuttanut huomattavalta osalta läänien taidetoimikuntien tuki kuvataiteelle ja myös uusien taidemuseoiden ja -laitosten saaminen alueelle. Näyttely- ja tiedotustoiminnalla on lisätty suuren yleisön mielenkiintoa kuvataiteisiin. Silti alueen kuvataiteilijoiden suurin ongelma on aktiivisen yleisön löytäminen. Siksi julkisten tilojen taidehankinnat ovat erittäin tärkeitä. Taidetta sinne, missä ihmiset liikkuvat.

Tämä kirja on tehty levittämään tietoa Itä-Suomen kuvataiteilijoista ja kuvataiteesta eri yhteisöille, taidelaitoksille ja taiteen ystäville. Kirjaan on pyritty kokoamaan mukaan kaikki Itä-Suomessa toimivat ammattitaiteilijat. Ammatillisuuden keskeisimmät kriteerit ovat työryhmän mielestä olleet koulutus sekä osallistuminen valtakunnalliseen jurytettyyn näyttelytoimintaan.

Itäisten läänien kuvataidetyöryhmän puolesta toivotan menestystä alueen taiteilijoille ja kuvataiteen ymmärtäjille."

 

Seppo Väänänen

Itäisten läänien

kuvataidetyöryhmän puheenjohtaja

 

 

Esitys Kuopion kaupunginhallitukselle

Ars Libera teki 29.2. 1984 Kuopion kaupunginhallitukselle esityksen työtilojen järjestämiseksi viidelle kuopiolaiselle kuvataiteilijalle. Kaupunginhallitus totesi kuitenkin kokouksessaan 22.10. ettei tarkoitukseen soveltuvaa, kunnostettavaa rakennusta ole kaupungin tiedossa, mutta päätti palata asiaan, jos käyttötarkoitukseen sopiva tila löytyy. Tilanteeseen ei siis saatu helpotusta. Johtokunta joutui toteamaan: "Taiteilijoita ja heidän työskentelyolosuhteitaan ei oteta vakavasti tässä kaupungissa".

 

 

Taidemaalaripäivät

Taidemaalariliitto järjesti Taidemaalaripäivät Kuopiossa 18. - 19.5. 1984. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Taidemaalaripäivät järjestettiin Helsingin ulkopuolella. Teemana oli "Taiteen kielet" ja osanottajia oli noin 50 eri puolelta Suomea. Mukana oli myös Ars Liberan jäseniä. Esitelmän pitivät mm. Markku Kolehmainen, Pauno Pohjolainen, Eino Ahonen ja Miina Äkkijyrkkä.

 

 

Puijon koulu

Pitkän ja sinnikkään taistelun jälkeen Ars Libera sai käyttöönsä vanhan Puijon koulun tilat. Vuokrattavaksi saatiin kaksi koulurakennusta, joissa on kuudelle taiteilijalle työtilat.

 

 

Kuopion Musiikkikeskuksen kuvataidekilpailu

Kuopion kaupunki järjesti valtakunnallisen kilpailun Musiikkikeskuksen lämpiöihin sijoitettavista teoksista 1987. Kilpailussa oli kaksi sarjaa, A- ja B-sarja. Pauno Pohjolainen voitti B-sarjan teoksella "Van Coghin sävelkorva".

 

 

Arvostelupalvelu

Myös vuonna 1987 seura toteutti arvostelupalvelua Kuopiossa ja sen ympäristökunnissa, ja jälleen kerran kysyntää oli enemmän kuin mitä tarjontaa pystyttiin järjestämään.

 

 

Uudet toimitilat

Pitkän etsiskelyn jälkeen Ars Libera sai vuokrattua 1989 toimitilat Kauppakatu 12:ssa sijaitsevasta kiinteistöstä. Huoneiston pinta-ala oli 135 neliömetriä. Toimitila jakaantui kahteen osaan, suurempaan tilaan perustettiin Ars Liberan galleria ja pienempi tila toimi kokous- ja toimistotilana, johon tuli myöhemmin myös taidelainaamo ja arkisto.