KUOPION KUVATAITEILIJAT RY

The Kuopio Artists' Association


Kuopion Kuvataiteilijat ry Ars Libera on 1958 perustettu ammattitaiteilijoiden yhdistys. Sen tarkoituksena on taiteen, erityisesti pohjoissavolaisen nykykuvataiteen, näkyvyyden ja saavutettavuuden edistäminen. Lisäksi tarkoituksena on monimuotoinen näyttelytoiminta ja taiteen välityskanavien lisääminen sekä taiteilijoiden aseman vahvistaminen, yhteisöllisyys ja ammattitaidon kehittäminen.

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat perus- ja jäsentoiminnan lisäksi Kuopion taidelainaamo, GalleriA ja Galleria Ars Libera sekä itsenäisesti toimivat Puijon koulun taiteilijoiden työtilat ja Kuopion kansalaisopiston tiloissa toimiva grafiikan paja. Yhdistys tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Yhdistys tukee toiminnallaan ammattitaiteilijoiden työtä ja pyrkii edistämään ammattitaiteilijoiden toimeentuloa toiminta-alueellaan. Ars Libera kehittää ja tarjoaa taide- ja kulttuuritoimintaa Pohjois-Savon alueella ja valtakunnallisesti.

Yhdistys noudattaa seuraavia arvoja: taiteen itseisarvo, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, ammatillisuus ja kestävyys.

The Kuopio Artists' Association Ars Libera promotes contemporary art activities and works to strengthen the position of visual artists in Northern Savo, Finland, and beyond.


Jäsenkriteerit

Kuvataiteilijan koulutus ja ammatillinen toiminta kuvataiteilijana, esim. näyttelyt korkeatasoisissa gallerioissa, museoissa tai vastaavissa.

Johtokunta voi päättää jäsenyydestä myös teosnäytteiden perusteella jos yllämainitut kriteerit eivät kaikilta osin täyty.

Jäsenhakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen: arslibera (at) arslibera.com. Jäsenhakemuksen tulee sisältää: CV, teoskuvia, mahdollisen verkkosivun osoite.

Hakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa. Myös jäseneksi palaavan hakemus käsitellään hallituksen kokouksessa. Tämän jälkeen päätös ilmoitetaan hakijalle.


Jäsenyyden hinta on 50€/vuosi.

Jäsenmaksun maksaminen on edellytys jäsenyyden säilymiselle.


Ars Liberan jäsenedut

-Vapaa pääsy VB-valokuvakeskukseen

-Vapaa pääsy Kuopion taidemuseoon

-Mahdollisuus liittyä Kuopion taidelainaamon taiteilijaksi

-Etuhinta Kuopion kansalaisopiston tiloissa toimivaan grafiikan pajaan

-Etuhintoja Kehysliike Sallisessa

-Maksuton verkkosivupaikka ja tiedotuskanava sivulla www.arslibera.com/yhdistys

-Jäsenkirje kerran kuussa sekä muuta tiedotusta ajankohtaisista asioista

-Jäsenille järjestetään koulutuksia, jäseniltoja ja -matkoja sekä erilaisia näyttely- ja taidemyyntitapahtumia

-Ars Libera maksaa jäsenilleen produktiotukiaYhteystiedot / Contact

Johtokunta / Board: arslibera (at) arslibera.com

Puheenjohtaja / Chairperson: Katarina Karppinen


Toiminnanjohtaja / Managing Director
Inka Tolonen
inkatolonen.arslibera (at) gmail.com
0413102946
www.arslibera.com
Y-tunnus: 0953383-1