Tina Willgren: After Hours | 4.6.–20.6.2021

Tina Willgren: After Hours

4.6.–20.6.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

* Tällä kertaa emme järjestä avajaisia. Noudatamme muutenkin koronaohjeistuksia, joten normaalit käynnit varmasti turvallisia. Tervetuloa, välkommen!

Second Life -virtuaalimaailman tökkivien tanssilattioiden inspiroimana tein After Hours -teoksen digitaalisen maailman pelimoottorilla, ja tallensin siellä tapahtuvat tapahtumat virtuaalikameroilla. Se on pirstaleisten avatarien, keskeneräisten 3D-hahmojen, levinneiden ruumiinosien ja vaatepalasten täyttämä vääristynyt diskoteekki, liikkeelle laitettuna. Esiin tulee keskeneräinen maailma joka heijastelee aikojemme teknologian nopeaa kehitystä, jonka yhteydessä monenlaiset virtuaaliset muodot tulevat nopeasti muutetuiksi ja hylätyiksi antaakseen tilaa uusille. After Hours -aikana saatamme nähdä välähdyksiä ja vääristymiä katoamisen partaalla olevista virtuaalimaailmoista, uusien maailmojen syntymisiä, ja epätäydellisyyksien tanssia niiden välillä.”

Biografia:
Tina Willgren on pääasiassa liikkuvan kuvan parissa työskentelevä kuvataiteilija. Hän asuu ja työskentelee Tukholmassa, Ruotsissa, missä hän suoritti taiteen maisterin tutkinnon Kuninkaallisessa taideinstituutissa (Kungl. Konsthögskolan) vuonna 2005. Videoissaan ja installaatioissaan Willgren tutkii mielen ja kehon suhdetta nykymaailmaan. Viimeaikaisia aktiviteetteja muun muassa osallistuminen tapahtumiin “Pantalla Rota” (Belgrado, Argentiina), “Single Channel TV” (Burlington, Vermont, USA) ja ”An Ordinary Day Film Festival” (Studio44, Tukholma, Ruotsi.)

Lisätietoja: www.tinawillgren.com

//

Tina Willgren: After Hours

4.6.–20.6.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Opening hours: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17

* This time we will not have an opening. We follow the corona precautions in other ways too, so normal visits will be safe. Welcome!

”Inspired by the lagging dance floors of Second Life, I made the digital world of After Hours in a game engine, and captured the events taking place there with virtual cameras. It’s a distorted discotheque, populated by fragmented avatars, unfinished 3D shapes, scattered body parts and pieces of clothing, set in motion. An unfinished world comes forth, reflecting the fast pace tech development of our times, in which various virtual forms are rapidly transformed and abandoned to give place to new ones. During After Hours we might see glitches from virtual worlds on the verge of disappearing, new ones coming into being, and the dance of the imperfections taking place in between.”

Biography:
Tina Willgren is a visual artist working primarily with moving images. She lives and works in Stockholm, Sweden, where she received her MFA at the Royal Institute of Art in 2005. In her videos and installations, she explores the mind and body in relation to the contemporary world. Recent activities include participation in ”Pantalla Rota”, Belgrado, Argentina, ”Single Channel TV”, Burlington, Vermont, USA and ”An Ordinary Day Film Festival”, Studio44, Stockholm, Sweden.

More info: www.tinawillgren.com

– – –
+
Galleria Ars Libera: arslibera.com/galleria
+ www.instagram.com/galleria.arslibera/

– – –
[Kuva / image: Tina Willgren: After Hours, 2019]
– – –