Work Work | 8.1.–24.1.2021

Work Work

8.1–24.1.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

[English below]

Avoinna: ke–pe 14–18 + la–su 12–17.

* Tällä kertaa emme järjestä avajaisia. Noudatamme muutenkin koronaohjeistuksia, joten normaalit käynnit varmasti turvallisia. Tervetuloa, välkommen!

Work Work on kollektiivisesti duunattu, koettu ja ihmetelty projekti, jonka keskiössä pyörii kysymyksiä yhdessä työskentelystä, työn merkityksistä ja tuottavuudesta. Installaatio koostuu saunamökistä, videoista, nauhoitetuista keskusteluista ja äänimaisemasta. Työryhmämme lähestyy työn ja erityisesti ”tuottavan” tai ”oikean” työn koukeroisia käsitteitä konkreettisen ja fyysisen toiminnan kautta. Osittain sattumalta toiminta kanavoitui yhteiseksi saunanrakennusprojektiksi.

Kokeilujen ja erehdysten (sekä useiden rimojen ja ruuvien) jälkeen kierrätetyistä puukappaleista rakentui sauna, jonka syntyä olemme dokumentoineet videoin ja nauhoituksin. Jännittävällä tavalla työ on tuntunut yhtä aikaa todella tärkeältä ja tuottavalta sekä aivan järjettömältä. Työskentelymetodiamme voisi verrata majan rakentamiseen lapsena; into ja itsetekemisen viehätys ylittävät puutteet ja epäilyt osaamisesta – tärkeintä on itse toiminta, johon uppoutua. Aikakautena, jolloin työ on suurimmaksi osaksi eri ruutujen parissa toimimista melkein mihin kellonaikaan tahansa, koemme tärkeäksi etsiä työhön uutta rytmiä, löytää nautintoa ruumiillisesta työstä ja kysyä: Miksi teemme työtä?

Työryhmään kuuluvat tanssitaiteilijat Sanni Giordani, Iiro Näkki, Elisa Tuovila ja Oskari Turpeinen, mediataiteilija Kasperi Mäki-Reinikka sekä muusikko Ben Rogers.

Tilassa soiva äänimaisema: Viljami Lehtonen

Työskentelyä tukemassa: Koneen Säätiö – Saaren Kartanon residenssi, Taiteen Edistämiskeskus

Kiitos Isto Turpeinen, Margit Jensen, Kalle Lähde, Tanssiteatteri Minimi, Mikko Makkonen, Brains on Art ja kaikki, jotka tarjosivat apua ja tukea prosessissa!

//

Work Work

8.1.–24.1.2021 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed–Fri 14–18 + Sat–Sun 12–17.

* This time we will not have an opening. We follow the corona precautions in other ways too, so normal visits will be safe. Welcome!

Work Work is a collectively made, experienced and marveled project. It asks questions about working together and about the significance and productivity of work. The installation constitutes of a sauna, video, recorded discussions and a sound scape. Our group approaches the complex concept of “productive” and “real” work through concrete and physical action, which partly by accident was chosen to be a collective sauna building project.

After tryouts and mistakes (and with many screws and battens) sauna was built from recycled wood. The birth of the sauna was documented by video and sound recordings which function as a part of the installation. In an exciting and a weird way the work has felt extremely important as well as productive and yet totally insane. Our working methodology could be assimilated with children’s way of building a hut; the enthusiasm and charm of self-making exceed the deficiency and doubts of know-how – more important is the activity where you can immerse yourself. During these times when work largely consists of staring at different screens at any time of the day, we want to emphasize the importance of finding new rhythms for our work, enjoying the physical work and asking: Why do we work?

Behind this interdisciplinary installation operate dance artists Sanni Giordani, Iiro Näkki, Elisa Tuovila and Oskari Turpeinen, media artist Kasperi Mäki-Reinikka and musician Ben Rogers. The soundscape in the exhibition space is composed by Viljami Lehtonen.

Our work has been supported by Kone Foundation – Saari Residency, Arts Promotion Centre Finland.

Thank you Isto Turpeinen, Margit Jensen, Kalle Lähde, Dance Theater Minimi, Mikko Makkonen, Brains on Art and everyone who supported and offered help!

___

Lisätietoja / More info:

Galleria Ars Libera: arslibera.com/galleria

___