Andrey Bogush: Butterfly Gina (To make love with drones), 14.8.–6.9.2020, Galleria Ars Libera

Andrey Bogush: Butterfly Gina (To make love with drones)
14.8.–6.9.2020, Galleria Ars Libera

Aukioloajat: ke–pe, 14:00–18:00. La–su, 12:00–17:00.
Opening hours: Wed–Fri, 14:00–18:00. Sat–Sun, 12:00–17:00.

[English below]

Näyttelyssään Galleria Ars Liberassa, Andrey Bogush yhdistelee tulostettuja ruutukaappauksia, löydettyjä valokuvia ja digitaalisia piirroksia, jotka on laminoitu ja leikattu perhosen muotoisiksi. Näyttelyn nimi on lainaus Paul B. Preciadon kirjasta Apartment on Uranus, jossa kirjailija “pohtii sukupuolen vaihdoksia sekä poliittisia ja kulttuurisia vaihdoksia teknotieteellisessä kapitalismissa”. Hyödyntäen perhosen mullistuksellista luonnetta ja muotoa, joka toimii pintana hänen transgressiivisille kuvilleen, Bogush tarjoaa säväyttävän johdatuksen omaperäiseen lihan ja halun tutkimukseensa.

Bogushin työskentelyä määrittelee kuvien digitaalinen olomuoto ja niiden jaettu kulutus verkossa. Hän tutkii visuaalisten teosten epävakaata luonnetta siirtämällä digitaalisia kuvia erilaisille analogisille materiaaleille. Ottamalla valokuvia henkilökohtaisesta arkistostaan ja internetistä, hän kehittää kuvallisia sommitelmia käyttäen digitaalista käsittelyä ja CGI-teknologiaa. Tuomalla näitä teoksia tietokoneen ruudulta näyttelytilaan, antamalla ruumiillistumia digitaalisille rakenteille, Bogush tuottaa tyytymättömyyden ja irrallisuuden tilanteita: itsestä vieraantuminen analogiana kuvien elämälle verkossa.

Näyttelyn avajaiset pidetään torstaina 13.8. klo 18:00–20:00. Olemme pääosin gallerian ulkopuolella. Muistamme koronaohjeistukset ja valvomme niiden noudattamista. Pysy kotona mikäli sinulla on flunssan oireita.

Näyttely on osa Kuopio Pride 2020 -ohjelmistoa.

Tervetuloa! Välkommen!

Andrey Bogush (syntynyt 1987 Pietarissa, Venäjällä) on kuva- ja esitystaiteilija, joka asuu Helsingissä. Hänen teoksiaan on esitetty ja näytetty Platossa, Ostravassa, nykytaiteen museo Kiasmassa, Helsingissä, NRW-Forumissa, Düsseldorfissa, Suomen valokuvataiteen museossa, Helsingissä, PS120:ssa, Berliinissä, Titanik-galleriassa, Turussa, SIC Spacessa, Helsingissä, TATE Modernissa, Lontoossa, Helsingin Taidehallissa, Chelsea-taidemuseossa, New Yorkissa, ja kansainvälisesti. Hänen teoksiaan on käsitelty Artforum-lehdessä, The British Journal Of Photography -lehdessä, Foam Magazine -lehdessä, sekä kirjoissa kuten Photography As Contemporary Art (julkaisija Thames & Hudson), Photography is Magic (julkaisija Aperture), ja Unlocked (julkaisija Atopos). Hän on työskennellyt useissa residensseissä, kuten Cité Internationale des Arts, Pariisissa, Helsinki International Artist Program (HIAP), Helsingissä, Sterna Art Project, Nisyrosissa, Kreikassa ja Nida Art Colony, Liettuassa. Bogushilla on kuvataiteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot tila-aikataiteen koulutusohjelmasta Helsingin Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta sekä psykologian kandidaatin tutkinto Pietarin valtionyliopistosta.

//

Andrey Bogush: Butterfly Gina (To make love with drones)

For their show at Ars Libera gallery, Andrey Bogush combines printed screenshots, found photographs, and digital drawings laminated in butterfly-shaped cut-outs. The title of the exhibition quotes a passage from Paul B. Preciado’s book Apartment on Uranus, in which the author “reflects on gender transitioning and political and cultural transitions in technoscientific capitalism”. Employing the butterfly’s transformative character and its shape as a flat display for their transgressive images, Bogush presents a visceral introduction to their idiosyncratic research on flesh and desire.

Bogush’s practice is informed by the digital condition of images and their shared consumption online. They probe the unstable nature of visual productions by transferring digital images onto various analogue materials. Taking photographs from their personal archive and the Internet, they develop pictorial compositions using digital manipulation and CGI technology. Manifesting these works from computer screen to exhibition space, by lending embodiment to digital structures, Bogush produces situations of discontent and detachment: self-alienation as an analogy for the life of images online.

The opening of the exhibition is on Thursday the 13th of August at 18:00–20:00. We will mostly be outside the gallery. We keep in mind the coronavirus precautions and see that others follow them too. Stay home if you have symptoms of the flu.

The exhibition is part of the Kuopio Pride 2020 programme.

Welcome!

Andrey Bogush (born 1987 in Saint Petersburg, Russia) is a visual and performance artist based in Helsinki, Finland. Their works have been performed and exhibited at Plato, Ostrava, Museum of Contemporary Art Kiasma, Helsinki, NRW-Forum, Düsseldorf, The Finnish Museum of Photography, Helsinki, PS120, Berlin, Titanik Gallery, Turku, SIC Space, Helsinki, TATE Modern, London, Kunsthalle Helsinki, Helsinki, Chelsea Art Museum, New York, and internationally. Their work has been featured in Artforum, The British Journal Of Photography, and Foam Magazine, as well in the surveys Photography As Contemporary Art, published by Thames & Hudson, Photography is Magic, published by Aperture, and Unlocked, published by Atopos. They have been working in several residencies, including Cité Internationale des Arts, Paris, Helsinki International Artist Program (HIAP), Helsinki, Sterna Art Project, Nisyros, Greece and Art Colony, Nida, Lithuania. Bogush holds a BFA and an MFA in Time and Space Arts from the Academy of Fine Arts, University of Arts Helsinki and a BFA in Psychology from Saint Petersburg State University.

Lisätietoja / More info:

Andrey Bogush: andreybogush.com

Galleria Ars Libera
Maaherrankatu 3
70100 Kuopio
arslibera.com/galleria
galleria.arslibera (at) gmail.com

– – –
Kuvateksti / Caption for the image: Hermaphrodite (Us living and dead), 2020.
– – –