Antti Tolvi: Imagine long line and lie down on it | 29.4.–22.5.2022

Antti Tolvi: Imagine long line and down on it

[english below]

29.4.– 22.5.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Avoinna: kepe 1418 + lasu 1217

Avajaiset torstaina 28.4.2022 klo 1820. Tervetuloa!

 

Imagine long line and lie down on it
Antti Tolvi
sävellys / installaatio 2022
matalataajuus, puu, tuulettimet, ääni

Viime aikoina olen päätynyt säveltämään sävelteoksia jotka eivät välttämättä ole ollenkaan esitysmuotoisia (vaikka toki ne on mahdollista myös esittää). Sävellykset voivat esim. kuulua ainoastaan mielikuvituksessamme tai ne voivat materialisoitua installaation
muodossa.

Imagine long line and lie down on it on kuvitteellinen sävellys jonka toteutan ääni / tuuli-installaation muodossa.

Sävellykset ovat jatkumoa fluxus yhteisön mm. Yoko Onon ja La Monte Youngin sävellyksille. Imagine long line and lie down on it on saanut inspiraatiota La Monte Youngin sävellyksestä Composition 1960 # 10 Draw a Straight Line and Follow It.

Imagine long line and lie down on it kuljettaa meidät korkeuksiin. Se tuo meidät makaamaan äärettömän pitkän viivan ylle paikkaan, jossa maata ei enää ole näkyvissä. Paikkaan joka on niin korkealla että se on jo lähellä rajaa jonka jälkeen maan vetovoima ei meihin enää yllä.

Vaikka teos ei varsinaisesti tarjoa mitään visuaalista nähtävää, voimme nähdä teoksessa kuultavan jatkuvan drone (staattisen) äänen loputtoman pitkänä viivana. Viivana jonka päitä emme pysy havaitsemaan.

Tilasta löytyy kaksi penkkiä joihin kokija menee makaamaan. Penkit ovat varustetut matalataajuus kaiuttimilla jotka tuovat värähtelyt suoraan kokijan keholle (vrt. hieronta). Neljä kanavainen DMX tuuletinsysteemi luo tilaan kolmiulotteisen, ilmakehän ulompia kerroksia muistuttavan tilan.

Työskentelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.

Antti Tolvi (s.1977 Paneliassa) on äänitaiteilija ja säveltäjä Turusta. Antti on ollut yksi keskeisimpiä nimiä Suomen kokeellisen musiikin kentällä vuodesta 2002 lähtien. Antti on esittänyt yli 300 konserttia / performanssia kolmella mantereella. Antilta on julkaistu 14 soolo levyä ja Antti on ollut yli 50:llä levyllä soittajana ja/tai säveltäjänä. Vuodesta 2016 lähtien Antti on pitänyt 13 yksityisnäyttelyä ja ollut mukana 17 ryhmänäyttelyssä. Vapaus,
rauha, kiitollisuus ja minimalistinen estetiikka kuvastuvat usein Antin teoksista jotka yhdistävät niin ääntä, valoa, tuulta, vettä, kehotuntemuksia ja eläviä visuaalisia elementtejä. Töitä on ollut esillä mm. Helsinki Juhlaviikot (2021), Musica Nova festivaali (2021), Huuto Galleria HKI (2021), Helsinki Biennale (Teemu Lehmusruusu työryhmä 2021), Porin taidemuseo (2020), Titanik Galleria TKU (2019) ja Sinne Galleria HKI (2017).
Teos Kohina ja muoto on osana Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaa. Kiilan Äänipäivät äänitaidefestivaalia Antti on järjestänyt vuosittain vuodesta 2014 lähtien.

www.anttitolvi.com

 

//

 

Antti Tolvi:  Imagine long line and down on it

29.4.– 22.5.2022 | Galleria Ars Libera, Maaherrankatu 3, Kuopio

Open: Wed– Fri  1418 + SatSun 1217

Opening on Thursday 28.4.2022 at 1820. Welcome!

 

 

Imagine long line and lie down on it
Antti Tolvi
composition / installation 2022
low frequency, wood, ventilators, sound

Recently I have ended up composing works that may not be at all meant to be performed (although, of course, it would be possible to perform them). For example, they may only be heard in our imagination or they may take the form of an installation. Imagine long line and lie down on it is imaginary composition which I present now as sound and wind installation.

Compositions are a continuum of the fluxus community composers like Yoko Ono and La Monte Young. Imagine long line and lie down on it is inspired by La Monte Young’s composition Composition 1960 # 10 Draw a Straight Line and Follow It.

Imagine the long line and lie down on it transports us to the heights. It brings us to lie over an infinitely long line in a place where the earth is no longer visible. To a place that is so high that it is already close to the border after which the gravity of the planet earth is no longer catching us.

While the work doesn’t actually offer anything visual to see, we can see the continuous drone (static) sound as an infinitely long line. As a line whose ends we cannot see.

There are two benches in the space where the experiencer lies down. The benches are equipped with low-frequency speakers that brings vibrations directly to the experiencer’s body (cf. massage). The four-channel DMX fan system creates a three-dimensional space that resembles the outer layers of the atmosphere.

The work has been supported by the Finnish Cultural Foundation

Antti Tolvi (b. 1977 in Panelia) is a sound artist and performer from Turku. Antti has been one of the most important names in the field of experimental music scene in Finland since 2002. Antti has performed on three continents and 14 solo records have been released from Antti. Since 2016 Antti has held 13 solo exhibitions and participated in 17 groupexhibitions. Freedom, peace, gratitude and minimalist aesthetics are often reflected in Antti’s work which combines sound, light, wind, water, bodily sensations and living visual elements. The works have been exhibited e.g. Helsinki Juhlaviikot (2021), Musica Nova festivals (2021), Huuto Galleria HKI (2021), Helsinki Biennale (Teemu Lehmusruusu working group 2021), Pori Art Museum (2020), Titanik Gallery TKU (2019) and Sinne Galleria HKI (2017). Antti Tolvi’s work Noise and form is part of the Wihuri Foundation’s collection. Antti has also been organizing the annual Kiilan äänipäivät sound art festival on Kemiönsaari since 2014.

www.anttitolvi.com