31.10 – 24.11.2019 Jonna Suurhasko: Interference

Interferenssi – kahden aallon, joiden välinen vaihe-ero on vakio, yhdistymistä superpositioperiaatteen mukaisesti. Kyse on siis aaltojen yhteenlaskusta.

Valoa voidaan pitää myös aaltoliikkeenä, jolloin aallonpituus määrää valon värin. Ihmissilmä näkee eri aallonpituuksilla etenevän valon erivärisenä. Aallonpituus lyhenee, kun spektrissä siirrytään keltaisesta ja oranssista purppuraan ja violettiin.

Sekä saippuakupla että veden pinnalla oleva ruokaöljykerros näyttävät monivärisiltä eli irisoivilta. Kyseessä on ohuessa kalvossa tapahtuva interferenssi-ilmiö. Ohuen kalvon ylä- ja alapinnasta heijastuneet aallot kulkevat hieman eripituisen matkan, kohtaavat ja interferoivat.

Teokseni perustuvat väriin, muotoon ja syvyysvaikutelmaan sekä luomaani optiseen illuusioon. Olen laajentanut viime vuosina työskentelyäni yhä enemmän kolmiulotteiseen suuntaan ja samalla pyrkinyt uudistamaan ja laajentamaan taidegrafiikan käsitystä. Materiaalit, värit ja muodot sekä niiden luomat rytmit ja rakenteet yhdistettynä perinteiseen taidegrafiikkaan luovat uudenlaisia veistoksia.

Suurhasko, Jonna

jonna.suurhasko@gmail.com

http://instagram.com/galleria.arslibera

http://facebook.com/galleriaarslibera

3.-27.10.2019 Saija Koponen: Naive Melody

”Minua kiinnostaa ajatusten ja merkitysten päällekäisyys ja asioiden esittämisen tavat. Pidempi aikaisena kiinnostuksena työskentelyssäni on ollut monimerkityksellisyyden pohtiminen. Maalarina pohdin maalaten. Niin kuvaisin teosten tekoprosessia ja maalauksen syntyä tiedostavan ja tiedostamattoman rajalla. 

Olen viime aikoina ollut enenevässä määrin kiinnostunut identiteetin esittämisen ja esillä olon tavoista. Siihen liittyvät huomiot ihmisistä, itsestä ja ympäristöstäni. Maalauksiini syntyviä muotoja ruokkivat niin empatia, uteliaisuus, mielikuvat ja merkityksen annot, kuin myös ennakkoasenteet ja ajatus virheet. Teoksissa näkyvät keholliset kokemukset, musiikki, elokuvat, populaarikulttuuri, kuvataide ja arki. En jäljennä, vaan tuon läsnä olevaksi havaintoja ja ajatuksia. 

Maalaamiseeni liittyy mielenkiinto väriin. Maalauksen sisältö ja sen fyysiset ominaisuudet ovat sidoksissa toisiinsa. Liikun värillisesti hienostuneen ja naiivin välimaastossa. Leikittelen sen kanssa miten naiivi ja ylevä, tai sattumanvarainen ja harkittu maalaus voi olla yhtä aikaa. Maalauksen sisällä ajatuksen ei tarvitse noudattaa loogista jatkumoa.” (Saija Koponen, 2019)

Saija Koponen (s. 1980 Lohja) on kuvataiteilija ja taidemaalari, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Koponen valmistui kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta vuonna 2009. Hän käsittelee työskentelyssään ihmisenä olemista, kehollisuutta ja ajattelun tapoja, tuoden arkipäiväisiä kokemuksia ylevän piiriin. 

Koponen on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä ja osallistunut ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin. Viimeksi hänen töitään on voinut nähdä Tarton Taidetalossa suomalaisten taiteilijoiden ryhmänäyttelyssä keväällä 2019 ja yksityisnäyttelyssä galleria Huudossa Helsingissä syksyllä 2018. 

www.saijakoponen.fi

facebook.com/galleriaarslibera

instagram.com/galleria.arslibera

19.-29.9.2019 Mari Kämäräinen, Hannu Seppälä +-L

Miltä tuntuisi luopua kaksijakoisesta tilasta ja kokea olemassaolo sellaisenaan, kokonaisena? Voisimmeko hyväksyä skaalan mustasta valkoiseen osana omaa ja kollektiivista alitajuntaamme? Onko nyt aika ymmärtää mustavalkoisuuden ja ehdottomanajattelun vahingollisuus ja alkaa vahvistaa toisenlaisia ajattelumalleja, kuten ymmärrystä siitä että eläessämme maapallolla olemme osa yhtä organismia jossa on olennaista luoda teesien sijaan synteesejä?

+-L on kuvataiteilija Mari Kämäräisen ja äänitaiteilija Hannu Seppälän toteuttama monitaiteellinen projekti, jossa puretaan mustavalkoista maailmankuvaa. Galleria Ars Liberaan taiteilijakaksikko tuo mm. tila- ja ääniteoksen, jonka he viimeistelevät performatiivisessa esityksessä avajaisiltana 18.9. Performanssista muodostuu rituaali, jossa konkreettisesti käydään käsiksi polariteettiin ja tavoitellaan synteesitilaa.
Tilateoksen elementteinä on musta ja valkoinen seinä, jotka muuttuvat performanssin myötä. Ääniteos käy esityksen kuluessa läpi samanlaisen evoluution pilkkoen äänitemateriaalinsa abstraktiksi, harmoniseksi äänimaisemaksi.Näyttelyssä on performanssin jälkeen esillä tilateos synteesi-vaiheessaan sekä videotallenne performanssista. 

Hannu Seppälä toteuttaa ääniteoksen pääasiassa itse rakentamallaan modulaarisella syntetisaattorilla. Ääniraita koostuu osaksi puhtaasta analogisesta syntetisoidusta äänestä ja osaksi äänitemateriaalista, jota on kerätty vanhoillislestadiolaisten suviseurojen äänimaisemasta, lauluista ja puheista.

Mari Kämäräisen suunnittelema tilallinen ja performatiivinen osuus liittyy teemaltaan tyhjyys-aiheisten tilallisten teosten sarjaan. Tässä teoksessa uutta on performatiivinen osio, joka muuttaa aiheen pohdiskelun tarinalliseksi sen sijaan, että teos olisi täysin staattinen ja abstrakti objekti.

Taiteilijat lähestyvät aihetta käyttäen vanhoillislestadiolaista herätysliikettä esimerkkinä ja ns.alustana mustavalkoisuuden kanssa työskentelylle.Nimi +-L on muunnos käsitteestä L-positiivinen, jolla viitataan lestadiolaiseen tai lestadiolaistaustaiseen henkilöön. Nimeen on lisätty + -merkin rinnalle – -merkki, jolloin syntyy uusi käsite: L-neutraali.
Olemme viettäneet lapsuuden ja nuoruuden Pohjois-Pohjanmaalla, alueella jossa herätysliike-kristillisyys vaikuttaa vahvasti.

Toisella meistä on kokemus vanhoillislestadiolaisuudesta “sisäpuolelta” (ja siitä irrottautumisesta) ja toisella “ulkopuolelta” käsin. Dialogin ja teosprosessin myötä avaamme mustavalkoisen maailmankuvan ja “sisällä vs. ulkona”-teeman kokemuksiamme ja työstämme niitä eteenpäin.
+-L -podcastissa avataan lestadiolaiseen mustavalkoisuuteen liittyvää problematiikkaa.

Podcastissa on myös keskusteluvieraita. 31.7. mennessä podcastista on julkaistu viisi ensimmäistä jaksoa. Ja prosessi jatkuu, pysykää kuulolla!Linkki ensimmäiseen jaksoon: https://soundcloud.com/plus-miinus-l/osa1
Vanhoillislestadiolaisuus on n.100 000 ihmistä käsittävä uskonnollinen vähemmistö, jolla on myös poliittiset tavoitteensa, ja jonka ääni kuuluu Suomessa melko hyvin yhteiskunnan kaikilla tasoilla – kunnallispolitiikassa, eduskunnassa ja kirkkopolitiikassa. Siitä huolimatta se on varsinkin Etelä-Suomessa erittäin huonosti tunnettu.

Taiteen Edistämiskeskus (Taike) Varsinais-suomi on tukenut näyttelyä.

Näyttely avoinna yleisölle 19.-29.9.2019

Lisätietoja:

Mari Kämäräinen

mari.elisabet@gmail.com

arslibera.com/galleria
facebook.com/galleriaarslibera
instagram.com/galleria.arslibera

Galleria Ars Libera

Suokatu 30, Kuopio

Tervetuloa!

Gallerian toimintaa tukee Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto.

21.8.-8.9.2019 Galleria Ars Libera PAINO -kokeellista runotaidetta

Paino -kokeellista runotaidetta

Paino-ryhmänäyttely koostuu 16 runon ja kirjoittamisen rajapintoja hyödyntävän taiteilijan teoksista. Näyttelyssä on monimuotoisesti esillä video- ja ääniteoksia sekä installaatioita.

Mukana näyttelyssä ovat Olli Aarni, Kristian Blomberg, Mikael Brygger, Heidi Halonen, Lauri Hei, Arja Karhumaa, Paavo Kässi, Daniel Malpica, Maarit Mustonen, Marko Niemi, Henrik Pathirane, Marion Robinson, J. P. Sipilä, Jaakko Tarkka, Virpi Vairinen ja Taneli Viljanen. Näyttelyn on kuratoinut Lauri Hei.

Lisäksi näyttelyn oheisohjelmaan kuuluu lavarunotapahtuma, jossa esiintyvät Riikka Ala-Hakula, Paavo Kässi ja Olli-Pekka Tennilä. Lauantaina 7.9. klo 18, Galleria Ars Liberassa.

Näyttely avoinna yleisölle: 22.8.-8.9.2019

Lisätietoa:
lauri.henrik.hei@gmail.com

Galleria:
Galleria Ars Libera
Suokatu 30
70110 Kuopio

galleria.arslibera@gmail.com
arslibera.com/galleria

Ma ja ti kiinni
Ke-pe klo 15-19
La-su klo 12-17
tervetuloa!