19.-29.9.2019 Mari Kämäräinen, Hannu Seppälä +-L

Miltä tuntuisi luopua kaksijakoisesta tilasta ja kokea olemassaolo sellaisenaan, kokonaisena? Voisimmeko hyväksyä skaalan mustasta valkoiseen osana omaa ja kollektiivista alitajuntaamme? Onko nyt aika ymmärtää mustavalkoisuuden ja ehdottomanajattelun vahingollisuus ja alkaa vahvistaa toisenlaisia ajattelumalleja, kuten ymmärrystä siitä että eläessämme maapallolla olemme osa yhtä organismia jossa on olennaista luoda teesien sijaan synteesejä?

+-L on kuvataiteilija Mari Kämäräisen ja äänitaiteilija Hannu Seppälän toteuttama monitaiteellinen projekti, jossa puretaan mustavalkoista maailmankuvaa. Galleria Ars Liberaan taiteilijakaksikko tuo mm. tila- ja ääniteoksen, jonka he viimeistelevät performatiivisessa esityksessä avajaisiltana 18.9. Performanssista muodostuu rituaali, jossa konkreettisesti käydään käsiksi polariteettiin ja tavoitellaan synteesitilaa.
Tilateoksen elementteinä on musta ja valkoinen seinä, jotka muuttuvat performanssin myötä. Ääniteos käy esityksen kuluessa läpi samanlaisen evoluution pilkkoen äänitemateriaalinsa abstraktiksi, harmoniseksi äänimaisemaksi.Näyttelyssä on performanssin jälkeen esillä tilateos synteesi-vaiheessaan sekä videotallenne performanssista. 

Hannu Seppälä toteuttaa ääniteoksen pääasiassa itse rakentamallaan modulaarisella syntetisaattorilla. Ääniraita koostuu osaksi puhtaasta analogisesta syntetisoidusta äänestä ja osaksi äänitemateriaalista, jota on kerätty vanhoillislestadiolaisten suviseurojen äänimaisemasta, lauluista ja puheista.

Mari Kämäräisen suunnittelema tilallinen ja performatiivinen osuus liittyy teemaltaan tyhjyys-aiheisten tilallisten teosten sarjaan. Tässä teoksessa uutta on performatiivinen osio, joka muuttaa aiheen pohdiskelun tarinalliseksi sen sijaan, että teos olisi täysin staattinen ja abstrakti objekti.

Taiteilijat lähestyvät aihetta käyttäen vanhoillislestadiolaista herätysliikettä esimerkkinä ja ns.alustana mustavalkoisuuden kanssa työskentelylle.Nimi +-L on muunnos käsitteestä L-positiivinen, jolla viitataan lestadiolaiseen tai lestadiolaistaustaiseen henkilöön. Nimeen on lisätty + -merkin rinnalle – -merkki, jolloin syntyy uusi käsite: L-neutraali.
Olemme viettäneet lapsuuden ja nuoruuden Pohjois-Pohjanmaalla, alueella jossa herätysliike-kristillisyys vaikuttaa vahvasti.

Toisella meistä on kokemus vanhoillislestadiolaisuudesta “sisäpuolelta” (ja siitä irrottautumisesta) ja toisella “ulkopuolelta” käsin. Dialogin ja teosprosessin myötä avaamme mustavalkoisen maailmankuvan ja “sisällä vs. ulkona”-teeman kokemuksiamme ja työstämme niitä eteenpäin.
+-L -podcastissa avataan lestadiolaiseen mustavalkoisuuteen liittyvää problematiikkaa.

Podcastissa on myös keskusteluvieraita. 31.7. mennessä podcastista on julkaistu viisi ensimmäistä jaksoa. Ja prosessi jatkuu, pysykää kuulolla!Linkki ensimmäiseen jaksoon: https://soundcloud.com/plus-miinus-l/osa1
Vanhoillislestadiolaisuus on n.100 000 ihmistä käsittävä uskonnollinen vähemmistö, jolla on myös poliittiset tavoitteensa, ja jonka ääni kuuluu Suomessa melko hyvin yhteiskunnan kaikilla tasoilla – kunnallispolitiikassa, eduskunnassa ja kirkkopolitiikassa. Siitä huolimatta se on varsinkin Etelä-Suomessa erittäin huonosti tunnettu.

Taiteen Edistämiskeskus (Taike) Varsinais-suomi on tukenut näyttelyä.

Näyttely avoinna yleisölle 19.-29.9.2019

Lisätietoja:

Mari Kämäräinen

mari.elisabet@gmail.com

arslibera.com/galleria
facebook.com/galleriaarslibera
instagram.com/galleria.arslibera

Galleria Ars Libera

Suokatu 30, Kuopio

Tervetuloa!

Gallerian toimintaa tukee Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto.

21.8.-8.9.2019 Galleria Ars Libera PAINO -kokeellista runotaidetta

Paino -kokeellista runotaidetta

Paino-ryhmänäyttely koostuu 16 runon ja kirjoittamisen rajapintoja hyödyntävän taiteilijan teoksista. Näyttelyssä on monimuotoisesti esillä video- ja ääniteoksia sekä installaatioita.

Mukana näyttelyssä ovat Olli Aarni, Kristian Blomberg, Mikael Brygger, Heidi Halonen, Lauri Hei, Arja Karhumaa, Paavo Kässi, Daniel Malpica, Maarit Mustonen, Marko Niemi, Henrik Pathirane, Marion Robinson, J. P. Sipilä, Jaakko Tarkka, Virpi Vairinen ja Taneli Viljanen. Näyttelyn on kuratoinut Lauri Hei.

Lisäksi näyttelyn oheisohjelmaan kuuluu lavarunotapahtuma, jossa esiintyvät Riikka Ala-Hakula, Paavo Kässi ja Olli-Pekka Tennilä. Lauantaina 7.9. klo 18, Galleria Ars Liberassa.

Näyttely avoinna yleisölle: 22.8.-8.9.2019

Lisätietoa:
lauri.henrik.hei@gmail.com

Galleria:
Galleria Ars Libera
Suokatu 30
70110 Kuopio

galleria.arslibera@gmail.com
arslibera.com/galleria

Ma ja ti kiinni
Ke-pe klo 15-19
La-su klo 12-17
tervetuloa!

Haidi Motola: Esperia II: À Découvrir Post Mortem, 7.-18.8.2019 Galleria Ars Libera

Kuvataiteilija Haidi Motola yrittää rakentaa vanhojen unohdettujen kirjeiden, asiakirjojen, valokuvien ja 98-vuotiaan isoisänsä Jaqcuesin avulla johdonmukaisen kertomuksen edesmenneestä, holokaustista selvinneestä isoäidistään Eugenyasta.
”The second part of Esperia navigates the maze of Eugenya’s distant history and more recent past, through the cities of Nazi-occupied Lwow, post-war Marseille and present-day Tel Aviv. Maneuvering memory and oblivion, the secrets Eugenya may have left behind and Jacques’ reluctance to thread through them, both Jacques and Eugenya’s willingness to recall comes into question.
Esperia is a four part video series and a work in progress. Through his memories of past in present conversations with his granddaughter, the four parts of Esperia will form the portrait of Jacques Motola – an artist and somewhat a man of mystery. The four stories explore how memory, the wider historical perspective and personal identity are converged and become intertwined. Jacques has spent his life between North-Africa, Palestine/Israel and France. Each of the four parts of Esperia will revolve around memories of a different city in a life that is nowadays confined into an apartment in the suburbs of Tel Aviv, bound by daily routine.” (Haidi Motola, 2019)
Esperian ensimmäinen osa, viimeinen päivä Kairossa, oli esillä Mediaboxissa, Forum Box -galleriassa, elokuussa 2018. Koko sarjan on tarkoitus valmistua Koneen Säätiön tuella vuoden 2019 loppuun mennessä. Koko Esperia Hanketta rahoittivat: Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Avek, Alfred Kordelinin Säätiö, Paulon Säätiö ja Oskar Öflunds -säätiö.
Haidi Motola (1982, Haifa) on kuvataiteilija, joka työskentelee pääasiassa valokuvauksen ja videon parissa. Hänen työnsä keskittyy erilaisiin yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin ja dokumentaarisuuteen. Motola on suorittanut MFA-tutkinnon Suomen Kuvataideakatemiassa ja opiskellut aiemmin valokuvausta ja elokuvaa Tel Avivissa. Hän työskentelee usein yhteistyöprojekteissa ja on kolmen vuoden ajan ollut Activestills-valokuvaajien kollektiivin jäsen. Hänen töitään on esitelty gallerioissa, museoissa, festivaaleilla ja erilaisissa tapahtumissa.

Lisätietoa:
Haidi Motola
heidi.motola@gmail.com

Galleria Ars Libera
Suokatu 30, Kuopio
galleria.arslibera@gmail.com
arslibera.com/galleria

Aukioloajat:
ma ja ti kiinni
ke-pe klo 15-19
la-su klo 12-17

Henri Ijäs: Ghosts, 7.-18.8.2019 Galleria Ars Libera

Henri Ijäksen tuotannossa esiintyy toistuvasti ihmisen ja muun luonnon suhteisiin, kuluttamiseen sekä materian kiertokulkuun linkittyvät aihepiirit kuin myös viittaukset kehoon ja emootioihin. Teostensa perustana Ijäs hyödyntää löydettyä, kierrätettyä ja lahjoitettua orgaanista ainesta sekä ihmisen valmistamaa tuotteistoa. Vaikka Ijäksen käyttämä materiaalinen valikoima on monimuotoinen, pitäen sisällään kaiken aina täytetyistä eläimistä luihin ja ihmisen karvoihin, vaatteista auton osiin sekä elektroniikasta öljyyn ja naavaan, on hänen näyttelykokonaisuuksilleen leimallista visuaalinen vähäeleisyys.

Näyttelytila esiintyy tärkeänä elementtinä Ijäksen ilmaisussa. Hänen teoksensa syntyvät ripustuspäivien aikana tai saavat lopullisen muotonsa vasta kulloisenkin paikan mukaan sen olemassa olevia rakenteita hyödyntäen. Toisinaan Ijäksen näyttelykokonaisuudet levittäytyvät myös gallerian perifeerisille alueille sen konventioita ja luonnetta tutkittaessa.

Henri Ijäs (s. 1983) on Sastamalassa asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän on valmistunut kuvataiteilijaksi Kankaanpään Taidekoulusta vuonna 2016. Ijäs harjoittaa työskentelyssään käsitteellisiä sekä intuitiivisia keinoja, toimien eritoten veiston sekä valo- ja videokuvan kautta. Viime vuosina Ijäksen töitä on nähty yhteisnäyttelyissä Käsitekesässä Kokemäellä, Galleria Sculptorissa Helsingissä sekä Rauman Taidemuseossa. Viimeisimmät yksityisnäyttelynsä Ijäs on pitänyt Ponnahus Galleriassa Kajaanissa, Galleria Rajatilassa Tampereella sekä B-galleriassa Turussa. Näyttelyn toteuttamista ovat tukeneet Paulon Säätiö ja Sastamalan kaupunki.

Teoskokonaisuus on esillä gallerian yläkerran näyttelytilassa.

Lisätietoja:
henriijas.com

Galleria Ars Libera
Suokatu 30, Kuopio
galleria.arslibera@gmail.com
arslibera.com/galleria

Aukioloajat:
ma ja ti kiinni
ke-pe klo 15-19
la-su klo 12-17