11.1.-2.2.2020, HAPPY PLACE -Ars Liberan uusien jäsenten näyttely

Viimeinen näyttely Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Liberan galleriatiloissa Suokadulla avautuu perjantaina 10.1. klo 18! Näyttelyyn osallistuu seitsemän vuosina 2015-2019 yhdistykseen liittynyttä taiteilijaa.

Jussi Aulis on tuonut näyttelyyn kolme teräsveistosta. Aulis on Kiuruvedellä asuva kuvanveistäjä ja eläkkeellä oleva opettaja.

Lauri Hein verkkoteoksessa Labyrintti nähdään teksti, joka generoituu sattumanvaraisiksi muodoiksi. Lauri Hei on Kuopiossa asuva runoilija, kuvataiteilija ja sovelluskehittäjä.

Katarina Karppisen videoteoksen maailmassa valoa on hyvin vähän ja teoksen tapahtumat limittyvät toisiinsa ajan hämärässä. Teos avautuu pimeydestä katsojalle osissa valon ja äänen avulla. Karppinen on Leppävirralla asuva mediataiteilija.

Katri Suonio on tuonut näyttelyyn lintuaiheisia maalauksia. Suonio on Kuopiossa työskentelevä kuvataiteilija, joka on toiminut myös luokan- ja kuvaamataidon opettajana. Hän työskentelee piirustusten, maalausten ja installaatioiden parissa.

Mirva Liimatan Muovijärvi-videoteos ottaa kantaa vesistöissä havaittuun mikromuovisaasteeseen. Mirva Liimatta on kuopiolainen kuvataiteilija ja kuvittaja.

Marlena Luukkonen on tuonut näyttelyyn maalauksia, joissa on mukana myös kolmiulotteisia elementtejä korukirjonnan muodossa. Maalaus on saanut parikseen helmiä ja tekojalokiviä. Luukkonen on Kuopiossa asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, joka työskentelee pääasiassa öljyvärimaalauksen parissa.

Anneli Loposen veistokset ovat omakohtaisia sekoittuneita muistoja lapsuuden leikeistä, iloista, suruista, menetyksistä ja kuolemasta. Fakta ja fiktio yhdistyvät sadunomaisiksi tarinoiksi. Loponen on Leppävirralla asuva kuvanveistäjä.

Näyttely on nimetty Marlena Luukkosen Happy Place-maalauksen mukaan; galleriatila on toiminut jo kahden vuoden ajan kaupunkilaisten iloisena kohtaamispaikkana ja vapaan taiteen tilana. Galleriassa on esitelty ajankohtaista nykytaidetta ja tapahtumia, sekä uusia paikallisia taiteentekijöitä. Tila on toiminut myös eri yhdistysten ja toimijoiden vapaana toimitilana. Galleriatila on ollut maksuton taiteilijoille. Yhdistys etsii edelleen uutta galleriatilaa Kuopion keskustan alueelta.

28.11.-22.12.2019 Nanna Ylönen: Ghost Clinic

Ghost Clinic on osallistava installaatio, joka kutsuu yleisön jakamaan yliluonnollisia kokemuksiaan ja kohtaamisiaan. Teoksessa vierailijat saavat olla vuoroin sekä kertojan että kuuntelijan roolissa. Tarinoita yliluonnollisista kohtaamisista kerätään ja kuunnellaan galleriatilaan pystytetyissä teltoissa – jotka muistuttavat leirinuotion äärellä kerrotuista kummitustarinoista.

Teos tutkii voiko tuntematon ja tuntemattomaan liittyvän epävarmuuden käsitteleminen toimia ihmisiä yhdistävänä tekijänä – tässä tapauksessa omakohtaisten kummitustarinoiden jakamisen avulla. Aaveet ja selittämättömät tapahtumat toimivat teoksessa eräänlaisena viitekehyksenä toistemme kohtaamiselle.

Teos käsittelee aaveita ja käsitystämme yliluonnollisesta elettyjen kokemusten kautta. Kasvavan haastatteluarkiston myötä selittämättömien tapahtumien käsite laajenee teoksen luomien kohtaamisten kautta. Tähän mennessä klinikan vierailijoiden kokemukset ovat käsitelleet esimerkiksi tavaroiden selittämättömiä katoamisia ja enneunia. On kuultu askeleita tyhjässä talossa ja esineet ovat liikkuneet itsekseen. Osalle yliluonnollinen on voinut tarkoittaa kummallista tunnetta mahanpohjassa – outoa tapahtumaa edeltävää voimakasta aavistusta kehossa. Toisille yliluonnollinen liittyy taikauskoisuuteen tai uskontoon ja osa tarinoista on perittyä suullista tietoa.

Ghost Clinic avaa tilan kokemuksille, joita rationaalinen mieli ei pysty – tai ehkä haluakaan – selittää.

Tarinoiden kertominen ja kuunteleminen on projektissa keskeistä. Kuuntelemaan rauhoittuminen tarjoaa samalla mahdollisuuden pysähtyä tähän hetkeen. Kummitustarinoiden potentiaali ihmisiä yhdistävänä tekijänä perustuu kokemusten jakamisen lisäksi myös toisten kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemisen kokemukseen. Teoksessa kohtaamme toisemme jakamalla elettyjä kokemuksia, joita ei välttämättä tavallisesti muille jakaisi. Aaveiden ilmestyminen on perinteisesti ymmärretty henkimaailman tavaksi tuoda viestejä tuonpuoleisesta. Teoksen myötä kummitukset saavat jälleen uuden roolin toimien merkityksellisien kohtaamisten mahdollistajina.

Joidenkin tulkintojen mukaan lähes joka toinen on kokenut yliluonnollisia kokemuksia jossain vaiheessa elämäänsä. Viime vuosina yliluonnollisten kokemusten tutkimuksesta on syntynyt Suomessa myös väitöskirjoja. Vaikka omakohtaiset yliluonnolliset kokemukset ovat hyvin yleisiä, on niistä puhuminen silti usein tabu. Ghost Clinic kerää yliluonnolliseen nivoutuvia tarinoita, sekä kertomuksia selittämättömistä tapahtumista toimien avoimena ja vastaanottavana tilana näille kertomuksille ja kokemuksille.

Näyttelyn vierailijat voivat mennä kuuntelemaan aikaisemmin kerättyjä tarinoita galleriatilaan pystyttettyjen telttojen sisään, joissa Ghost Clinic-haastattelut toistuvat ääniraitana. Näyttelyn avajaisiltana yksi teltoista muuntuu kummitusklinikaksi toivottaen vierailijat tervetulleiksi jakamaan omia yliluonnollisia kokemuksiaan. Nämä Galleria Ars Liberassa kerätyt haastattelut tulevat osaksi installaatiota ääniraitojen muodossa.

Ghost Clinic on kiertävä projekti. Tähän mennessä teos on esitetty Malmössä Ruotsissa (Skånes konstförening) ja Liettuan Kaunasissa (Meno Parkas Gallery).

Nanna Ylönen (s. 1991, Siilinjärvi) asuu ja työskentelee Malmössä.

cargocollective.com/nannaylonen

Galleria Ars Libera
Suokatu 30, Kuopio

ke-pe klo 15-19
la-su klo 12-17

31.10 – 24.11.2019 Jonna Suurhasko: Interference

Interferenssi – kahden aallon, joiden välinen vaihe-ero on vakio, yhdistymistä superpositioperiaatteen mukaisesti. Kyse on siis aaltojen yhteenlaskusta.

Valoa voidaan pitää myös aaltoliikkeenä, jolloin aallonpituus määrää valon värin. Ihmissilmä näkee eri aallonpituuksilla etenevän valon erivärisenä. Aallonpituus lyhenee, kun spektrissä siirrytään keltaisesta ja oranssista purppuraan ja violettiin.

Sekä saippuakupla että veden pinnalla oleva ruokaöljykerros näyttävät monivärisiltä eli irisoivilta. Kyseessä on ohuessa kalvossa tapahtuva interferenssi-ilmiö. Ohuen kalvon ylä- ja alapinnasta heijastuneet aallot kulkevat hieman eripituisen matkan, kohtaavat ja interferoivat.

Teokseni perustuvat väriin, muotoon ja syvyysvaikutelmaan sekä luomaani optiseen illuusioon. Olen laajentanut viime vuosina työskentelyäni yhä enemmän kolmiulotteiseen suuntaan ja samalla pyrkinyt uudistamaan ja laajentamaan taidegrafiikan käsitystä. Materiaalit, värit ja muodot sekä niiden luomat rytmit ja rakenteet yhdistettynä perinteiseen taidegrafiikkaan luovat uudenlaisia veistoksia.

Suurhasko, Jonna

jonna.suurhasko@gmail.com

http://instagram.com/galleria.arslibera

http://facebook.com/galleriaarslibera

3.-27.10.2019 Saija Koponen: Naive Melody

”Minua kiinnostaa ajatusten ja merkitysten päällekäisyys ja asioiden esittämisen tavat. Pidempi aikaisena kiinnostuksena työskentelyssäni on ollut monimerkityksellisyyden pohtiminen. Maalarina pohdin maalaten. Niin kuvaisin teosten tekoprosessia ja maalauksen syntyä tiedostavan ja tiedostamattoman rajalla. 

Olen viime aikoina ollut enenevässä määrin kiinnostunut identiteetin esittämisen ja esillä olon tavoista. Siihen liittyvät huomiot ihmisistä, itsestä ja ympäristöstäni. Maalauksiini syntyviä muotoja ruokkivat niin empatia, uteliaisuus, mielikuvat ja merkityksen annot, kuin myös ennakkoasenteet ja ajatus virheet. Teoksissa näkyvät keholliset kokemukset, musiikki, elokuvat, populaarikulttuuri, kuvataide ja arki. En jäljennä, vaan tuon läsnä olevaksi havaintoja ja ajatuksia. 

Maalaamiseeni liittyy mielenkiinto väriin. Maalauksen sisältö ja sen fyysiset ominaisuudet ovat sidoksissa toisiinsa. Liikun värillisesti hienostuneen ja naiivin välimaastossa. Leikittelen sen kanssa miten naiivi ja ylevä, tai sattumanvarainen ja harkittu maalaus voi olla yhtä aikaa. Maalauksen sisällä ajatuksen ei tarvitse noudattaa loogista jatkumoa.” (Saija Koponen, 2019)

Saija Koponen (s. 1980 Lohja) on kuvataiteilija ja taidemaalari, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Koponen valmistui kuvataiteilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta vuonna 2009. Hän käsittelee työskentelyssään ihmisenä olemista, kehollisuutta ja ajattelun tapoja, tuoden arkipäiväisiä kokemuksia ylevän piiriin. 

Koponen on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä ja osallistunut ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin. Viimeksi hänen töitään on voinut nähdä Tarton Taidetalossa suomalaisten taiteilijoiden ryhmänäyttelyssä keväällä 2019 ja yksityisnäyttelyssä galleria Huudossa Helsingissä syksyllä 2018. 

www.saijakoponen.fi

facebook.com/galleriaarslibera

instagram.com/galleria.arslibera