4.10.-14.10.2018 Ulla-Mari Lindström: Evoluutioutopioita

EVOLUUTIOUTOPIOITA
LUONNONTAITEELLINEN KOKOELMA 2

”Evoluutioutopioita – Luonnontaiteellinen kokoelma 2” on huumorin sävyttämä tutkielma siitä, mitä mahdollisesti voisi tapahtua ja millaisia elämän ilmenemismuotoja evoluutio voisi synnyttää, jos eliökunnan eriytyneet haarat jälleen yhdistyisivät. Tutkielmassa kuvaan,
millaisia uusia ja outoja lajeja voisi syntyä, kun elinolosuhteet ja ympäristö muuttuvat.

Ilmastonmuutoksen myötä monet lajit joutuvat kamppailemaan elintilastaan ja keksimään mitä moninaisimpia keinoja selviytyäkseen.

Nämä luomani fiktiiviset kasvi-ja eläinhybridit ovat kannanottojani luonnon
selviytymiskamppailussa ilmastonmuutoksen edetessä.

Työni tavoitteena on yrittää kasvattaa sekä omaa että muiden ihmisten tietoisuutta
luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ja merkillisyydestä. Samalla haluan
kyseenalaistaa loputtoman luonnonvarojen ylikulutuksen.
 
Näistä keräämistäni kasveista, kalanruodoista ym. luonnonmateriaaleista on tullut minulle suuria aarteita. Pieni kuivunut, käpristynyt kasvin lehti tai osittain säilynyt kalanruoto
näyttävät kaikessa hauraudessaan ja kauneudessaan elämän ihmeen ja samalla sen
rajallisuuden. Pieni voi olla suurta, ruma kaunista ja vähemmän enemmän.

Näyttelyä on tukenut Pohjois-Savon Kulttuurirahasto

Oheisohjelmaa näyttelyn aikana

KUKKAKEHOLLA-valokuvastudio

Näyttelyn aikana, sen kiinnioloaikoina pyörii gallerian alakerrassa kasvi-ja eläinaiheinen valokuvastudio.
Taiteilija heijastaa haluamasi kuvan videotykillä kehoosi ja valokuvaa sinut.

Voit varata Doodle-kalenterista henkilökohtaisen puolen tunnin studioajan.
Studiokuvaus maksaa 60 € / puolituntia.
Saat yhden valitsemasi, käsitellyn kuvan sähköpostiisi.

Valokuvastudio on jatkoa KUKKAKEHOLLA-työpajalle,
jonka taiteilija toteutti Kuopio juhlii- tapahtumassa VB-valokuvakeskuksella 24.8.2018. Työpajan rahoitti Luovien alojen keskus Mylly ry.

Linkki Doodle-kalenteriin tästä linkistä: https://doodle.com/poll/srqskky42cepaywu#table

Lisätietoa:

Ulla-Mari Lindström
0509117518
um.lindstrom@gmail.com
http://www.ullamari.com