Free style, Ars Liberan vuosinäyttely

Free style, Ars Liberan vuosinäyttely

Kuopion taidemuseo, 1996

Kukin tyylillään 12 taiteilijaa Pohjois-Savosta Kuopion taidemuseossa 12.6. - 25.8. 1996.

Näyttelyyn kutsuttiin 12 yhdistyksen jäsentä: Eino Ahonen, Jouni Airaksinen, Kari Juutilainen, Marja Kolu, Pentti Meklin, Osmo Monto Anna Kaarina Nenonen, Tuula Pitkänen, Pauno Pohjolainen, Jaakko Rönkkö, Riitta Rönkkö ja Mikko Valtonen.

 

Näyttelyn kuraattorina ja kokoajana toimi tutkija Pekka Vähäkangas, joka oli virkavapaalla Kuopion taidemuseolta. Näyttelytoimikuntaan kuuluivat Helena Ignatius, Marja Kolu, Riitta Rönkkö, Pekka Vähäkangas ja sihteerinä Seija Hänninen.

 

Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulun tekniikan osaston multimedian suunnittelu- ja ohjelmointilinja toteutti näyttelystä cd-rom-multimediaohjelman. Näyttely toteutettiin yhteistyössä Kuopion taidemuseon kanssa ja näyttelyä tukivat Kuopion kaupunki, Markkinointiprojekti, Kuopion läänin taidetoimikunta, Enso, Ilmailulaitos Kuopion lentoasema, Metsä-Serla Savon Sellu, KPY ja Saastamoisen Säätiö.