Ars Liberan vuosinäyttely

Ars Liberan vuosinäyttely

Kuopion taidemuseo, 1987

Näyttely pidettiin 27.2 - 29.3. 1987, ja juryttäjiksi pyydettiin seuran ulkopuolisina asiantuntijoina taiteilija Hannu Castrén Jyväskylästä, kuvanveistäjä Markku Kivinen Tampereelta ja taidegraafikko Riitta Uusitalo Jyväskylästä.

Näyttelyyn tarjottiin 123 teosta 48 tekijältä ja valittiin 49 teosta 25 taiteilijalta. Näyttelyyn sai edellisten vuosien tapaan tarjota töitään myös seuran ulkopuoliset henkilöt.

Näyttelyyn valittiin mukaan Jouni Airaksinen, Hannu Asikainen, Pirkko Holm, Hilppa Hyrkäs, Kari Juutilainen, Aino Kivisaari, Marja Kolu, Pentti Kärkkäinen, Ulla Laitinen, Aimo Lappeteläinen, Väinö Lätti, Pentti Meklin, Osmo Nissinen, Pirkko Pelkonen-Wallius, Tuula Pitkänen, Pauno Pohjolainen, Helena Rinkinen, Jaakko Rönkkö, Riitta Rönkkö, Paavo Räbinä, Erkki Soininen, Katri Stenberg, Katri Suonio, Marja-Liisa Tikkanen ja Kalle Vimpari.