Näyttelyhaku / Open Call

GALLERIA ARS LIBERAN NÄYTTELY- JA TAPAHTUMAHAKU SYKSYLLE 2021 JA KEVÄÄLLE 2022

Galleria Ars Libera kutsuu taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä jättämään näyttely-, tapahtuma- ja projektiehdotuksia syyskaudelle 2021 ja kevätkaudelle 2022. 
Haemme tilaan uusia, nykytaiteeseen keskittyviä ehdotuksia.

NÄYTTELYOHJELMISTO 2021–2022
Voit ehdottaa näyttelyaikaa, projektia tai tapahtumaa yhdestä päivästä viiteen viikkoon.

Syyskausi 2021: 1.9.–19.12.2021. (Näyttelyaika 14.–19.9. varattu.)

Kevätkausi 2022: 8.1.–30.6.2022.

Hakemus koostuu:

– Hakijan yhteystiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnro, s-posti. Taiteilijaryhmällä on oltava yhteyshenkilö.

– Näyttely/tapahtuma/projektiehdotus
– Ehdotusta tukeva kuva-aineisto. Jos ehdotuksesi sisältää liikkuvaa kuvaa, liitä videolinkki hakemukseesi.

– Ansioluettelo

Lähetä hakemus yhtenä pdf-tiedostona (maksimikoko 4 MB). Nimeä tiedosto etunimi-sukunimi-hakemus.pdf -tyylisesti.

Hakemukset voi kirjoittaa suomeksi tai englanniksi. Määräaika on 31.1.2021 (23:59 Suomen aikaa).

Hakemuksessa tulee kertoa näyttelyjakson / tapahtuman toivottu ajankohta sekä kesto.

Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen: galleria.arslibera (at) gmail.com

GALLERIA ARS LIBERA

Galleria Ars Libera on nykytaiteeseen keskittyvä epäkaupallinen näyttelytila ja se sijaitsee Kuopion keskustassa, osoitteessa Maaherrankatu 3. Katutasossa oleva näyttelytila on kooltaan n. 39 m².
 Gallerian toiminnasta vastaa Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Libera. 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tehostaa näyttelytoimintaa ja vahvistaa kuvataiteilijoiden asemaa. Ars Libera ei peri taiteilijoilta galleriavuokraa.

//

OPEN CALL FOR GALLERY ARS LIBERA – FALL 2021 AND SPRING 2022

Gallery Ars Libera invites artists and artist groups to submit exhibition, event and project proposals for fall 2021 and spring 2022. 
We are looking for new, contemporary-oriented proposals.

EXHIBITION PROGRAMME 2021–2022

You can suggest an exhibition time, project or event from one day to five weeks.

Fall period 2021: 1.9.–19.12.2021. (Exhibition time 14.–19.9. is reserved.)

Spring period 2022: 8.1.–30.6.2022.

Application consists of:
– Contact details of the applicant: first and last name, telephone, e-mail. Artist group must have a contact person.

– Exhibition / Event / Project proposal

– Supporting image material. If your suggestion contains a moving image, attach a video link to your application.

– A curriculum vitae


Submit the application as a single pdf file (maximum size 4 MB). Please name the file in the style of firstname-lastname-application.pdf

Applications can be written in Finnish or English. The deadline is 31.1.2021 (23:59 Finnish time).
Application should include preferred time(s) for the exhibition or event.
Submit your proposal to: galleria.arslibera (at) gmail.com

GALLERY ARS LIBERA

Gallery Ars Libera is a non-commercial, contemporary art gallery located in the centre of Kuopio, at the address Maaherrankatu 3. The exhibition space is 39 m² in size, street view with windows. The gallery is run by the Kuopio Artists’ Association Ars Libera. 
The purpose of the association is to promote and enhance the exhibition activities and to strengthen the position of visual artists. Ars Libera does not charge rent for the exhibitions it hosts.

Pohjapiirros / Floor plan